Ανανεωμένες δεσμευτικές προσφορές για την Creta Farms υπέβαλαν στις τράπεζες τα δυο επενδυτικά σχήματα, Impala Investment και SI FOODS, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από τις Τράπεζες σε συνεργασία με την ΕΥ, όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο εξυγίανσης της Εταιρείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» («Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή για την ανασυγκρότηση της Εταιρείας, έχουν υποβληθεί στις Τράπεζες ανανεωμένες δεσμευτικές προσφορές από τα δύο επενδυτικά σχήματα της Impala Investment και της SI FOODS. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από τις Τράπεζες σε συνεργασία με την ΕΥ, όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο εξυγίανσης της Εταιρείας».