Αίτημα για την τοποθέτηση προσωρινής διοίκησης στην αλλαντοβιομηχανία Creta Farms κατέθεσαν οι πιστώτριες τράπεζες.

Το αίτημα κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες η εκδίκαση ορίστηκε για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου. 

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή.

Creta Farms: Στο 30,59% το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Κωνσταντίνου Δομαζάκη

Σε 30,59% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Creta Farms από 43,28% που ήταν, διαμορφώθηκε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Κωνσταντίνου Δομαζάκη, συνεπεία σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά αναφέρεται:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 14.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, γνωστοποιεί ότι:

 Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 29.92% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 9.439.941 κοινές ονομαστικές μετοχές), λόγω υπογραφής Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου (4.000.000 δικαιώματα ψήφου) με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019, ανέρχεται σε ποσοστό 0,67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (211.244 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας EFG BANK LUXEMBOURG. Η EFG BANK LUXEMBOURG είναι ένα πιστωτικό ιδρυμα που έχει στην κατοχή της 211.244 μετοχές της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ενεργεί για λογαριασμό του κ. Κων. Δομαζάκη.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Κων. Δομαζάκη διαμορφώθηκε από 43,28% σε 30,59% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.