Για τρίτη φορά βγαίνει  σε πλειστηριασμό  η περιουσία της άλλοτε κραταιάς γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ.

Δύο χρονιά μετά τη διενέργεια του πρώτου πλειστηριασμού, τον Δεκέμβριο του 2017 με τιμή πρώτης προσφοράς στα 18,281 εκατ. ευρώ, στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη προσπάθεια για να πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία της πτωχευμένης εταιρείας, με ελάχιστο τίμημα τα 10 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εκποίηση αφορά στo σύνολο των εγκαταστάσεων καθώς και στο εμπορικό σήμα της εταιρείας ενώ από τα έσοδα που επιδιώκεται να εισπραχθούν, θα πρέπει να αποπληρωθούν Δημόσιο, εργαζόμενοι και πιστωτής.

Πλέον έχουν συμπληρωθεί πέντε χρόνια από την ημέρα που η γαλακτοβιομηχανία κατέβασε ρολά.

Η ΑΓΝΟ ιδρύθηκε και ανδρώθηκε ως συνεταιριστική επιχείρηση το 1950 αλλά στη συνέχεια οδηγήθηκε σε  κρίση και εξαγοράστηκε το 2003 από την Κολιός.

Η εταιρεία ζήτησε την υπαγωγή της σε δικαστική προστασία του άρθρου 99 το 2012, αλλά αυτή απορρίφθηκε, τον Μάρτιο του 2013 το εργοστάσιο διέκοψε την παραγωγή του, και το 2014 η εταιρεία τελικά κηρύχθηκε σε πτώχευση.