Αύξηση πωλήσεων κατά 22% κατέγραψε το 2018 η Παπαστράτος, η ελληνική θυγατρική της Philip Morris International.

Συγκεκριμένα οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν στα 320,894 εκατ. ευρώ από 262,834 εκατ. ευρώ, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 4% στα 202 εκατ. ευρώ, το μικτό κέρδος άγγιξε τα 119,1 εκατ. ευρώ, από 52,443 εκατ. ευρώ. 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ από 262,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 22,646 εκατ. ευρώ από 187 εκατ. ευρώ το 2017. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 95 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών μετά φόρων ξεπέρασε πέρυσι τα 1,288 δισ. ευρώ από 1,247 δισ. ευρώ που ήταν το 2017 -οι φόροι και τα τέλη ανήλθαν πέρυσι στα 967,990 εκατ. ευρώ από 984,432 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 197,569 εκατ. ευρώ αφορούσαν βιομηχανική δραστηριότητα, το 2017 ήταν στα 841,612 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 1,091 δισ. ευρώ, από 405.654 εκατ. ευρώ, εμπορική δραστηριότητα.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό πέρυσι ανήλθαν στα 135,270 εκατ. ευρώ από 126,783 εκατ. ευρώ και στην εσωτερική αγορά στα 1,153 δισ. ευρώ έναντι 1,120 δισ. ευρώ το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η Παπαστράτος εγκαινίασε τον Μάρτιο του 2018 τις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η νέα παραγωγική μονάδα ράβδων καπνού για το IQOS, το προϊόν της Philip Morris International, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναληφθεί για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου και έχει δημιουργήσει ήδη περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας. Το 80% της παραγωγής ράβδων καπνού εξάγεται ήδη σε πολλές αγορές του κόσμου.