Με αύξηση 7,6% στον κύκλο εργασιών έκλεισε το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2018 για την Jumbo, με την εταιρεία να εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα στην Ελλάδα κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, ενώ με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζεται η επέκταση της αλυσίδας στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.

Ειδικότερα ο συνολικός κύκλος εργασιών τους κατά το διάστημα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2018 (πρόκειται για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης για την Jumbo, καθώς η οικονομική της χρήση εκτείνεται από την 1η Ιουλίου ενός έτους μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους) διαμορφώθηκε σε 476,7 εκατ. ευρώ από 442,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Συνολικά οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές), σημείωσαν αύξηση περίπου 2,9%, με τις πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα να είναι αυξημένες κατά 1%. 

Σημαντικά μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των πωλήσεων στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των καταστημάτων Jumbo στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά περίπου 2%, στη Βουλγαρία κατά περίπου 9%, ενώ στη Ρουμανία ο τζίρος αυξήθηκε πάνω από 30%. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης στη Ρουμανία συνδέεται εν μέρει και με το γεγονός ότι το περασμένο φθινόπωρο ξεκίνησαν να λειτουργούν δύο νέα καταστήματα, το πρώτο στην περιοχή του Βουκουρεστίου στα τέλη Σεπτεμβρίου, έκτασης 13.600 τ.μ. και το δεύτερο στην περιοχή Μπασάου στις 12 Νοεμβρίου, έκτασης 12.900 τ.μ.

Συνολικά το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί σήμερα 77 καταστήματα, εκ των οποίων 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 12 στη Ρουμανία, 9 στη Βουλγαρία και 5 στην Κύπρο. Τον Απρίλιο του 2019 αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην πόλη Μπράιλα της Ρουμανίας (έκτασης περίπου 12.000 τ.μ.), ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2019 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στη Βόρεια Ελλάδα. Ο όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα Jumbo, σε πέντε ακόμη χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία και Βοσνία).