Για την 23 Μαϊου 2018 αναβλήθηκε η εκδίκαση τη; αίτησης επικύρωσης της κατασκευαστικής εταιρείας Βιοτέρ κατά άρθ. 99 & 106 επομ. του ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα..

Η εταιρεία θα προβεί άμεσα στην κατάθεση κλήσης με σκοπό τον προσδιορισμό νέας ημερομηνίας συζήτησης της αίτησης επικύρωσης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, την οποία θα γνωστοποιήσει αμελλητί, όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30/03/2018 υπεβλήθη από την εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, βάσει του Ν. 3588 / 2007, σε συνεννόηση με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες, η οποία προέβλεπε την οριστική ρύθμιση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας.

Στην συμφωνία περιλαμβάνονταν ρυθμίσεις πλήρους αποπληρωμής οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τους εργαζομένους.