Πληροφορίες για το Υγεία παρέδωσε στη CVC Capital Partners η Marfin Investment Group, όπως η ίδια γνωστοποιεί σε απάντησή της σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ωστόσο, η MIG ξεκαθαρίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει στα χέρια της καμία δεσμευτική προσφορά για το διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο, ενώ διαβεβαιώνει ότι εφόσον προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό.

Η απάντηση της MIG έρχεται μετά από σχετικό ερώτημα, που κατέθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου για το ενδιαφέρον της CVC Capital για το Υγεία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής: «Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο συμφωνίας εμπιστευτικότητας παρεσχέθησαν στα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARΤNERS» οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για το «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Η Εταιρία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδέκτης οποιασδήποτε δεσμευτικής προσφοράς και επαναλαμβάνει ότι θα προβεί σε σχετικές Ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία».