Σε περιβαλλοντική διαβούλευση το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων ύψους 116 εκατ. των ElvalHalcor, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Goldair

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Σε περιβαλλοντική διαβούλευση το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων ύψους 116 εκατ. των ElvalHalcor, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Goldair
Έως τις 29 Μαΐου 2024 θα διαρκέσει η διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ασωπού, ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο, άνω των 116 εκατ. ευρώ. θα καλύπτει συνολική έκταση 11.350 στρεμμάτων. Τι προβλέπει η επένδυση.

Έως τις 29 Μαΐου 2024 θα διαρκέσει η διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ασωπού, ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο, άνω των 116 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι φορέας υλοποίησης του έργου της εξυγίανσης της Άτυπης Βιομηχανικής Περιοχής (ΑΒΣ) των Οινοφύτων είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων Ασωπού. Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων Ασωπού ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, με αρχικούς κύριους μετόχους τις εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (μειοψηφικό ποσοστό, παθητικός μέτοχος) ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε..

Συμμετέχουν επίσης η εταιρεία Goldair Cargo Α.Ε. (μικρό ποσοστό) και το Επιμελητήριο Βοιωτίας. Επί της ουσίας, η διοίκηση ασκείται από τη θυγατρική του ομίλου Viohalco (ElvalHalcor).

Όπως σημειώνεται και στην ιστοσελίδα του φορέα, το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων θα καλύπτει συνολική έκταση 11.350 στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών εξυγίανσης της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) θα δημιουργηθούν περίπου 9.000 στρέμματα επιχειρηματικών οικοδομικών οικοπέδων, από τα οποία περισσότερα από 3.500 στρέμματα θα είναι νέα οργανωμένη γη, με όλες τις απαραίτητες υποδομές για να υποδεχθεί νέες βιομηχανικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα υπόλοιπα 2.300 στρέμματα περίπου θα αποτελούν κοινόχρηστες και κοινωφελείς εκτάσεις.

Η έκταση των 11.348 στρεμμάτων και οι υποδομές

Σύμφωνα με την ΜΠΕ (με περσινή ημερομηνία) που τέθηκε σε διαβούλευση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΕΠΕ) ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» το υπό μελέτη ΕΠΕ Οινοφύτων αναπτύσσεται σε έκταση 11.348 στρεμμάτων. Η έκταση εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το ΕΠΕ, περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο εγκατεστημένων μονάδων, η ανάπτυξη των οποίων έχει πραγματοποιηθεί άναρχα, χωρίς ολοκληρωμένα δίκτυα υποδομής, που είχε ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής. Βασική παράμετρος σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων αποτελεί η πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης, η οποία μέσω της ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα έργα υποδομής που θα αναπτυχθούν στο Πάρκο, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής. Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τους κανόνες, τους όρους και τις κατευθύνσεις της κείμενης νομοθεσίας, θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας της ΑΒΣ και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής και βιωσιμότητας του ΕΠΕ, μέσω αφενός της μέγιστης αξιοποίησης όλων των προς εκμετάλλευση αδόμητων χώρων, αφετέρου με σεβασμό στο περιβάλλον και στην υπάρχουσα αστική δομή.

Εντός του ΕΠΕ θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα υποδομής: Έργα οδοποιίας, Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), δυναμικότητας 7.000m3 /ημέρα, που θα εξυπηρετεί τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας – δίκτυο ομβρίων, Έργα Διαχείρισης και διανομής ύδατος, Μονάδα επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ), Δίκτυο οδοφωτισμού, Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Οι εργασίες

Όσον αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες, αυτές αφορούν τα έργα υποδομής. Κατόπιν της έγκρισης της Πράξης Εφαρμογής, θα εκκινήσει η διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης των οριστικών τεχνικών μελετών των έργων υποδομής. Έπειτα θα δημοπρατηθούν τα κατασκευαστικά έργα. Τα υφιστάμενα έργα θα αποξηλωθούν αφού κατασκευαστούν τα προτεινόμενα έργα υποδομής και συνδεθούν οι επιχειρήσεις σε αυτά. Τα έργα υποδομής θα κατασκευαστούν σε δύο φάσεις. Τα έργα α’ φάσης αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες. Παράλληλα, θα κατασκευάζεται η ΜΚΑ και η ΜΕΝ, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης περί τους 8 μήνες. Κατόπιν της κατασκευής των έργων α’ φάσης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοπράτησης, θα εκκινήσουν τα έργα β’ φάσης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών. Ο συνολικός (καθαρός) χρόνος κατασκευής των έργων εκτιμάται σε 24 μήνες.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις

Στο ΕΠΕ Οινοφύτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4982/2022 (ΦΕΚ 195/Α/15.10.2022) δύναται να εγκατασταθούν/μετεγκατασταθούν κάθε φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, εκτός από εμπορικά κέντρα, όπως: μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες εφοδιαστικής (logistics), κέντρα αποθήκευσης και διανομής, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεις συνδυασμένης μεταφοράς και εκθεσιακών κέντρων με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ) δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο σύστημα ή στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή για κάλυψη ιδίων αναγκών, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους, όπως οι γραμμές μεταφοράς και διανομής και οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ) κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες (Data Centres), δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, καθώς και δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, εφόσον τα παραγόμενα προϊόντα τους τυγχάνουν επεξεργασίας από μεταποιητικές δραστηριότητες εντός του Ε.Π. κ.α.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταλαμβάνουν έκταση ίση με 5.795 στρέμματα, το οδικό δίκτυο καταλαμβάνει έκταση ίση με 500 στρ., υπάρχουν 439 γήπεδα με εγκατεστημένες επιχειρήσεις, με μέσο μέγεθος 13 στρ. και κάλυψη 25% , υπάρχουν 1.020 αδόμητα γήπεδα με μέσο μέγεθος 5 στρ., οι πιθανά δασικές εκτάσεις είναι 635 στρ.. Τμήμα του προτεινόμενου ΕΠΕ έκτασης 530 στρ. χωροθετείται εντός της Ζώνης Β1 του αρχαιολογικού χώρου Τανάγρας, ενώ 458 στρ της έκτασης του ΕΠΕ χαρακτηρίζονται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

Όπως σημειώνεται, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων διαμορφώνεται με βάση το περιεχόμενο των προκαταρκτικών Τεχνικών Μελετών και τα σχετικά τεύχη προμετρήσεων και εκτίμησης προϋπολογισμού ανά δίκτυο και εγκατάσταση. Η τελική δαπάνη των έργων για τα οποία την αρμοδιότητα έχει η ΕΑΝΕΠ ΟΑ, χωρίς έκπτωση, ανέρχεται στα 145.268.532,96 πλέον ΦΠΑ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιωτικό έργο, εκτιμάται συνολική έκπτωση επί του προκαταρκτικά εκτιμώμενου προϋπολογισμού έργων αρμοδιότητας ΕΑΝΕΠ ΟΑ, η οποία ανέρχεται σε 20% του συνολικού εκτιμώμενου. Επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων υποδομής που λαμβάνεται υπόψη για την εκπόνηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας και περιλαμβάνεται και στην αίτηση έγκρισης ανάπτυξης ανέρχεται στο 80% της εκτιμώμενης συνολικής τιμής που αναφέρεται στον ως άνω πίνακα, ήτοι 116.214.826,37 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οινόφυτα: Σημαντικό πόλος ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα του εθνικού χώρου, καθώςοι εγκατεστημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων εκτιμάται ότι συμβάλλουν στο 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και στο 12- 15% των εξαγωγών της βιομηχανίας. Η περιοχή διαθέτει στρατηγική θέση σε σχέση με τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας με τους υφιστάμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών (συγκοινωνιακή πρόσβαση μέσω του διεθνή αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, μέσω παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, κ.λπ.), γεγονός που οδηγεί στη συνεχή προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση.

Μέσω της πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής και της κατασκευής ολοκληρωμένων δικτύων τεχνικών υποδομών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΕΠΕ, οι επιχειρήσεις που θα βρίσκονται εντός αυτού θα λειτουργούν υπό σαφείς και περιοριστικούς όρους, κανόνες και διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση της προστασίας-εξυγίανσης του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των γειτονικών περιοχών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2024 γνωστοποιήθηκε πως δεκτή έγινε η πρόταση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων-Ασωπού (ΕΑΝΕΠ ΟΑ), που είχε υποβληθεί τον Απρίλιο 2023 στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για χρηματοδότηση της κατασκευής της Μονάδας Καθαρισμού υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων. Στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης η πολεοδομική μελέτη του Πάρκου καθώς και η προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της ΜΚΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ με τη δημόσια χρηματοδότηση να αφορά το 50% του ποσού. Η επένδυση αφορά την ωρίμανση και την κατασκευή του σημαντικότερου έργου υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, τη σύγχρονη διεθνών προδιαγραφών ΜΚΑ που θα εξυπηρετεί όλες τις επιχειρήσεις που χωροθετούνται εντός του Πάρκου, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ΕΑΝΕΠ ΟΑ έχει καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2023 συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου που έχει υποβληθεί τον Μάιο 2022 για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων: Έγκριση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κατασκευές: Οι προοπτικές, το ανεκτέλεστο «μαμούθ», ο παράγοντας «χρηματοδότηση» - Ποιες είναι οι προκλήσεις

gazzetta
gazzetta reader insider insider