Viohalco: Πώς πήγαν οι βασικοί τομείς του γκρουπ εν μέσω μειωμένης ζήτησης, ποιοι ξεχώρισαν – Τα επιχειρησιακά στοιχεία «κλειδί»

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Viohalco: Πώς πήγαν οι βασικοί τομείς του γκρουπ εν μέσω μειωμένης ζήτησης, ποιοι ξεχώρισαν – Τα επιχειρησιακά στοιχεία «κλειδί»
Παρά την κάμψη της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο όμιλος κατάφερε, σε έναν βαθμό, να δείξει αντοχές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023. Πως κινήθηκαν βασικοί κλάδοι δραστηριότητας, τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για τις προοπτικές.

Παρά την κάμψη της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο όμιλος Viohalco κατάφερε, σε έναν βαθμό, να δείξει αντοχές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, χάρη στην ισχυρή παραγωγική βάση, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και το εκτεταμένο ανεκτέλεστο υφιστάμενων έργων και νέων αναθέσεων. «Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, η μακροοικονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, με τις τιμές ενέργειες να παραμένουν ασταθείς, τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα και τη ζήτηση σε συνεχείς διακυμάνσεις, επηρεάζοντας αναλόγως και τη ζήτηση», αναφέρει η διοίκηση του γκρουπ.

Τα σημεία - «κλειδί»

Κατά την εταιρεία, και σε σχέση με τα κύρια επιχειρησιακά στοιχεία, οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης παραμένουν ισχυρές. Η ενεργειακή μετάβαση, καθώς και η στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ευνοούν τη ζήτηση για προϊόντα με άμεση εφαρμογή στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Θετικό σημείο ήταν η ανάθεση σημαντικών συμβάσεων και επιτυχής υλοποίηση υφιστάμενων έργων, με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα. Ο όμιλος επέδειξε ανθεκτικότητα έναντι της μειωμένης της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, με παράλληλη αύξηση των μεριδίων αγοράς τους, σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις, όπως και βελτιωμένη αναπροσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία στον κλάδο χαλκού, κυρίως χάρη στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της Sofia Med.

Τα μεγέθη

Ειδικότερα, ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,5% (πρώτο εξάμηνο 2022: 3,6 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα, καθώς και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων, εξισορροπήθηκε όμως από τις ισχυρές επιδόσεις των κλάδων καλωδίων και σωλήνων χάλυβα. Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 269 εκατ. ευρώ έναντι 355 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022. Η κάμψη του κύκλου εργασιών και οι πληθωριστικές πιέσεις υπήρξαν οι κύριες αιτίες της μείωσης αυτής. Το ενοποιημένο EBITDA μειώθηκε στα 225 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 412 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,141 ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 0,799 ευρώ). Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 9% σε 1.346 εκατ. ευρώ έναντι 1.477 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών μετάλλων κατά τη διάρκεια του 2022. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε οριακά στα 2.041 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.057 εκατ. ευρώ).

Αυξημένη ζήτηση στους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ζήτηση στους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, χάρη στην πρόοδο των υφιστάμενων ενεργειακών έργων και στην εξασφάλιση νέων. Οι κλάδοι αλουμινίου και χάλυβα επέδειξαν συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα έναντι της φθίνουσας ζήτησης και των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς τους. Ο κλάδος χαλκού επέδειξε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της θυγατρικής Sofia Med. Τέλος, ο τομέας ακινήτων κατέγραψε επίσης θετικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα η Noval Property προχωρεί βάσει χρονοδιαγράμματος αναφορικά με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Οι επενδύσεις

Παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι εταιρίες της Viohalco συνέχισαν να επενδύουν στις δραστηριότητές τους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 163 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στον κλάδο αλουμινίου και περιελάμβανε το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, την υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Sofia Med στη Βουλγαρία, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την αντικατάσταση εξοπλισμού στα εργοστάσια του κλάδου χάλυβα.

Ο κύκλος εργασιών του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 3.347 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 55 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 81% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος αλουμινίου

Σε μια αγορά πληθωριστικών πιέσεων και εύθραυστης ζήτησης, ο κλάδος αλουμινίου επέδειξε την ανθεκτικότητά του και την ισχυρή θέση του, καθώς προσαρμόστηκε αποτελεσματικά στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, παράλληλα με την σωστά ισορροπημένη εμπορική παρουσία του σε παγκόσμιες αγορές υψηλών προδιαγραφών. Το πρώτο εξάμηνο του 2023, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αλουμινίου μειώθηκε κατά 15% σε 1.015 εκατ. ευρώ έναντι 1.201 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, της χαμηλότερης ζήτησης της αγοράς και των χαμηλότερων τιμών αλουμινίου. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 134 εκατ. ευρώ). «Όσον αφορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, αναμένουμε ότι το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και το αρνητικό μακροοικονομικό κλίμα θα συνεχίσουν να δυσχεραίνουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις, δημιουργώντας περαιτέρω κινδύνους δυσμενών εξελίξεων σε σχέση με τις προοπτικές της ζήτησης και των τιμών. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προβλέπουμε ότι σταδιακά θα αποκατασταθεί η ισορροπία για τα θεμελιώδη μεγέθη ζήτησης για τα πλατέα προϊόντα έλασης αλουμινίου (FRP), λόγω της επίδρασης του μεταβαλλόμενου καταναλωτικού περιβάλλοντος προς τις ελαφριές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις ανακυκλώσιμου αλουμινίου, χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με την κλιματική ουδετερότητα, την καθαρή ενέργεια και την κυκλική οικονομία», αναφέρει η διοίκηση του ομίλου.

Ο κλάδος χαλκού

Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε ισχυρή αναπροσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις επιδόσεις της Sofia Med, θυγατρικής της ElvalHalcor. Το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον είχε αντίκτυπο στη ζήτηση στους περισσότερους τομείς της αγοράς, επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και τους σωλήνες χαλκού. Παρά τη χαμηλότερη ζήτηση, η Sofia Med συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς και να αυξάνει την παραγωγή και τις πωλήσεις, στηρίζοντας σημαντικά την κερδοφορία του κλάδου. Στον κλάδο χαλκού, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 958 εκατ. ευρώ έναντι 978 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από την πτώση των τιμών μετάλλων και τους μειωμένους όγκους. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 37 εκατ. ευρώ). «Οι συνθήκες της αγοράς δεν αναμένεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους και η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει υποτονική. Δεδομένου ότι οι μειώσεις δαπανών και οι πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της παραγωγής συνεχίζουν να αποφέρουν αυξανόμενα οφέλη στις περισσότερες θυγατρικές, οι προοπτικές για τον κλάδο παραμένουν σταθερές», εκτιμά η εισηγμένη.

Τα καλώδια

Στον κλάδο καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση έργων υποβρύχιων καλωδίων υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ευνόησε την ανάπτυξη και βελτίωσε τις λειτουργικές επιδόσεις. Τα καλώδια ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, συμβάλλοντας σε αυξημένα περιθώρια κέρδους. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο μείγμα προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση έργων, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανάθεση συμβάσεων για αρκετά νέα έργα αύξησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου στο ποσό ρεκόρ του 1,85 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο καλωδίων ανήλθε σε 460 εκατ. ευρώ (8% αύξηση σε ετήσια βάση), με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στο τομέα καλωδιακών έργων (15% αύξηση σε ετήσια βάση). Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 26 εκατ. ευρώ).

Η ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα σε όλες τις κύριες αγορές (Κεντρική Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Μεσόγειο) συνέβαλε στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ανά τόνο πωληθέντος προϊόντος για τα ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής, το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και τα σταθερά υψηλά περιθώρια από τα καλωδιακά έργα οδήγησαν σε αύξηση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 23% σε ετήσια βάση (αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ). «Ο κλάδος καλωδίων συνεχίζει δυναμικά τις επιδόσεις του τόσο στον τομέα καλωδιακών προϊόντων, όσο και στον τομέα των έργων, καθώς αφενός η ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα παραμένει ισχυρή, αφετέρου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων αυξάνεται. Οι σημαντικές εξασφαλισμένες παραγγελίες για καλωδιακά έργα, καθώς και η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας σε όλα τα εργοστάσια κατά τη διάρκεια του 2023 θα συνεχίσουν να αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες κερδοφορίας του κλάδου», επισημαίνεται.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα

Μετά από δύο έτη σημαντικών αναταράξεων στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το τέλος του 2022 σηματοδότησε την ανάκαμψη για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η οποία συνεχίζεται δυναμικά και το 2023 από την αρχή του έτους. Η αυξημένη κερδοφορία ήταν απόρροια του υψηλού ποσοστού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και της ανάθεσης νέων σημαντικών έργων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια, βοήθησαν ώστε η Σωληνουργεία Κορίνθου να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση και να αυξήσει το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως οι αγωγοί δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και μεταφοράς υδρογόνου. Ως επακόλουθο των παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήλθε σε 0,63 δισ. ευρώ. Ήδη από το τέλος του 2022, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, τάση που επιβεβαιώθηκε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (305 εκατ. ευρώ έναντι 190 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ένα μείγμα έργων με υψηλότερα περιθώρια οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο χάλυβας

Ο κλάδος χάλυβα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε λόγω της ύφεσης στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα και της δυσμενούς δυναμικής του τομέα μηχανολογικών εφαρμογών, στοιχεία που αναμένεται να συνεχιστούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023. Οι πωλήσεις λαμαρινών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξήθηκαν, κυρίως στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Οι όγκοι πωλήσεων των ειδικών χαλύβων και των προϊόντων μορφοσίδηρου διατηρήθηκαν, ενώ η ζήτηση για χάλυβα οπλισμού και χονδρόσυρμα στις αγορές της Ευρώπης και των Βαλκανίων επηρεάστηκε αρνητικά. Ο ελληνικός κατασκευαστικός τομέας αποδείχτηκε θετική εξαίρεση, με συνεχή αύξηση της ζήτησης για οικιστικά έργα και έργα υποδομών, μολονότι με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με το 2022. Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο χάλυβα ανήλθε σε 573 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 744 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε ζημιές 5 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: κέρδη 99 εκατ. ευρώ).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Project «ΠΥΡΚΑΛ»: Περιβαλλοντικό «οκ» από ΥΠΕΝ στο πολεοδομικό σχέδιο - Εν αναμονή αποφάσεων για την «τύχη» του

ElvalHalcor (Viohalco): Τα σημεία – «κλειδιά» για τα ανθεκτικά μεγέθη, πώς αναμένεται η συνέχεια

Premia Properties: Αύξηση χαρτοφυλακίου και εσόδων – Ποια είναι η στρατηγική της ΑΕΕΑΠ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider