Τα δύο σενάρια της Πειραιώς Χρηματιστηριακής για τις ελληνικές τράπεζες και οι τιμές στόχοι

Ανδρέας Βελισσάριος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τα δύο σενάρια της Πειραιώς Χρηματιστηριακής για τις ελληνικές τράπεζες και οι τιμές στόχοι
Δύο είναι τα σενάρια που λαμβάνει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή ως προς τις προοπτικές τόσο της εγχώριας όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας, το επίπεδο που θα φτάσουν τα επιτόκια και την πιστωτική επέκταση και τον αντίκτυπο αυτών στην πορεία των τίτλων των ελληνικών τραπεζών.

Δύο είναι τα σενάρια που λαμβάνει η Πειραιώς Χρηματιστηριακή ως προς τις προοπτικές τόσο της εγχώριας όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας, το επίπεδο που θα φτάσουν τα επιτόκια και την πιστωτική επέκταση και τον αντίκτυπο όλων αυτών στην πορεία των τίτλων των ελληνικών τραπεζών.

Όπως αναφέρει η Χρηματιστηριακή, οι προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού κλάδου παραμένουν θετικές, στη βάση των προσδοκίων της για ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, για την περιορισμένη επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού, για τη βελτιωμένη υποκείμενη κερδοφορία χάρη στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των προηγούμενων ετών και για τη θετική επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων στα έσοδα που υποστηρίζονται από τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης του κλάδου.

Παρά το «ράλι» κατά 60% που έχουν καταγράψει οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών, εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 30% κατά μέσο όρο ως προς τον δείκτη ενσώματης εσωτερικής αξίας (P/TBVPS), το οποίο αποδίδεται στις αναβαθμίσεις του δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ROTE, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και τη μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων που σχετίζεται με την αναβάθμιση της Ελλάδας στο καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες σκοπεύουν να επανέλθουν στο δρόμο της διανομής μερισμάτων το 2024 από τα κέρδη της χρήσης του 2023.

Στο βασικό της σενάριο, η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αναμένει αύξηση του ΑΕΠ της τάξεως του 3% (τουλάχιστον), αύξηση δανείων κατά 5% και μείωση του πληθωρισμού στο 2% που θα οδηγήσει τα επιτόκια στο 2% ή χαμηλότερα έως το 2025, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) θα παραμείνει υψηλότερα από το 2% και το κόστος κινδύνου θα υποχωρήσει χαμηλότερα από το 0,7%.

Στο μοντέλο της, η Χρηματιστηριακή θέτει μια διατηρήσιμη παραγωγή ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ROTE, στο 9,5% για την Alpha Bank, στο 11,5% για την Εθνική Τράπεζα και στο 12,5% για τη Eurobank με κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 11,8%. Παράλληλα, ενσωματώνει δείκτη ενσώματης εσωτερικής αξίας (P/TBVPS) για το 2024 στο 0,8x για την Alpha Bank, στο 1x για την Εθνική και στο 1,1x για τη Eurobank, με τις τιμές στόχους στα 2,15 ευρώ για την Alpha Bank, στα 2,20 ευρώ για τη Eurobank και στα 7,80 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα. Η Πειραιώς Χρ. επισημαίνει πως η εκτιμώμενη απόδοση από το re - rating και τις διανομές μερισμάτων αναμένεται να ξεπεράσει το 40%.

Ωστόσο, η Χρηματιστηριακή παραθέτει και ένα δεύτερο σενάριο, χαμηλών πιθανοτήτων, στο οποίο τίθεται μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών επιτοκίων με επίμονα χαρακτηριστικά γύρω από τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις τα θα επηρεάσουν αναπόφευκτα την οικονομική δραστηριότητα και τους όγκους δανείων.

Το «soft landing» σενάριο ενεργοποιείται υπό συνθήκες στασιμοπληθωρισμού στην Ευρωζώνη, εξαιτίας ενός συνδυασμού υψηλών επιτοκίων που ξεπερνούν το 3% και υψηλού πληθωρισμού άνω του 2,5% για μια παρατεταμένη περίοδο. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, η ελληνική οικονομία ενδέχεται να αναπτυχθεί κατά 2%, παραμένοντας υψηλότερα από την Ευρώπη, ενώ η πιστωτική επέκταση αναμένεται να κινηθεί με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 2,5% - 3% ετησίως το 2023 - 2025, χάρη σε έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Οι τόκοι των δανειακών και επενδυτικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να αντισταθμίσουν την αναμενόμενη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και τη συρρίκνωση του περιθωρίου, διατηρώντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε επίπεδα άνω του 2%. Η Πειραιώς Χρ. στη βάση αυτού του σεναρίου αναμένει τη δημιουργία νέων NPEs σε ποσοστό 3% - 3,5% (έναντι 1,5% στο βασικό σενάριο), που θα οδηγήσει τους δείκτες NPEs σε υψηλά μονοψήφια επίπεδα, απαιτώντας αυξημένες προβλέψεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Χρηματιστηριακή θέτει έναν χαμηλότερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, ROTE, στο 6,8% για την Alpha Bank, στο 10% για την Εθνική Τράπεζα και στο 9,6% για τη Eurobank με κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 11,8%. Παράλληλα, ενσωματώνει δείκτη ενσώματης εσωτερικής αξίας (P/TBVPS) για το 2024 στο 0,52x για την Alpha Bank, στο 0,79x για την Εθνική και στο 0,83x για τη Eurobank, που συνεπάγονται τιμές στόχους στα 1,43 ευρώ για την Alpha Bank, στα 1,59 ευρώ για τη Eurobank και στα 6,49 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική φαίνεται πιο ανθεκτική στο «soft landing» σενάριο (ομαλής προσγείωση της οικονομίας) επειδή το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM), βασική συνιστώσα κερδοφορίας, ενδέχεται να μην επηρεαστεί. Στην πραγματικότητα, το NIM ενδέχεται να αυξηθεί καθώς θα διατηρήσει το όφελος της αναπροσαρμογής της τιμολόγησης των δανειακών χαρτοφυλακίων και των εσόδων που αποκομίζονται από την πλεονάζουσα ρευστότητα που τοποθετείται στην ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, το beta καταθέσεων θα παραμείνει χαμηλά χάρη στο χαμηλού κόστους των καταθέσεων λιανικής της Εθνικής, ενώ λόγω της αναμενόμενης αυξήσης του δείκτη NPE, το κόστος του κινδύνου θα αυξηθεί στις 80 μονάδες βάσης (έναντι 60 μονάδων βάσης προηγουμένως), το οποίο εξακολουθεί να είναι διαχειρίσιμο.

Η Alpha Bank και η Eurobank, ωστόσο, είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το σενάριο, καθώς τα business models τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους όγκους δανείων και την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα ώστε να δημιουργήσουν καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Επιπλέον, η καταθετική τους βάση είναι πιο ευαίσθητη στην ανατιμολόγηση και τις μεταβολές στο συνολικό «μείγμα» με βάση τις προθεσμιακές καταθέσεις. Η Alpha Bank ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αυξήσει το κόστος κινδύνου σε πάνω από 1% ώστε να αντιμετωπίσει τα νέα NPEs και να διατηρήσει τα επίπεδα κάλυψης γύρω στο 40%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider