ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς Κατασκευή και Παραχωρήσεις «στήριξαν» τα ισχυρά μεγέθη – Το μίγμα του ανεκτέλεστου των 5,5 δισ.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς Κατασκευή και Παραχωρήσεις «στήριξαν» τα ισχυρά μεγέθη – Το μίγμα του ανεκτέλεστου των 5,5 δισ.
Σχεδόν το 48% των συνολικών EBITDA έρχονται από τον κατασκευαστικό τομέα και τις παραχωρήσεις. Πώς πήγαν οι οδικοί άξονες, ποια μεγάλα έργα «εκτινάσσουν» το χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Η χρηματοοικονομική εικόνα της εισηγμένης και η ενεργειακός κλάδος.

Σχεδόν 4 φορές πάνω ήταν το EBITDA του κατασκευαστικού κλάδου του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το 2022, με τη λειτουργική κερδοφορία του εν λόγω τομέα να ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 8,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 λόγω αυξημένων εσόδων και του μείγματος των έργων (αποτελούν το 26,2% των συνολικών EBITDA, margin 11,4%). Στον τομέα των παραχωρήσεων, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 7,9 εκατ. έναντι 19,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σε συνέχεια της αύξησης των εσόδων (αποτελούν το 21,4% επί των συνολικών EBITDA, με margin 57,7%). Η συνολική λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του ομίλου ανήλθε σε 123,6 εκατ. έναντι 105 εκατ. ευρώ το 2022. Κατά συνέπεια, κατασκευές και παραχωρήσεις εισέφεραν το 47,6% της λειτουργικής κερδοφορίας.

Κατασκευές και Παραχωρήσεις

Στον κατασκευαστικό τομέα το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό διαμορφούμενο σε 5,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν σε ίδιες επενδύσεις όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Κρήτης στο Καστέλι, η Εγνατία Οδός, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή και το IRC στο Ελληνικό (έναντι 5,3 δισ. στο τέλος του 2022), ως αποτέλεσμα της ανάληψης νέων έργων και παρά τον εντατικό ρυθμού προόδου στα έργα που βρίσκονται ήδη υπό εκτέλεση. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του πρώτου τριμήνου, ανέρχεται σε 2,8 δισ. (έναντι 2,9 δισ. στο τέλος του 2022). Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει έκτοτε συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 2,7 δισ. ευρώ ου έχει εξασφαλίσει. Σημειώνεται ότι το 90% των υπογεγραμμένων συμβάσεων αφορά έργα στην Ελλάδα. Δεδομένου του υψηλού ανεκτέλεστου και της δυνατότητας του Ομίλου να προχωράει στην απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων αναμένεται η κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμείνει υψηλή τις επόμενες περιόδους. Το Ebit margin ανήλθε σε 10,2% από 3,9%. Σε σχέση με το ανεκτέλεστο το 89% προέρχεται από έργα στην Ελλάδα. Το 9,3% είναι ιδιωτικά και το 67,6% δημόσια έργα, ενώ το 23,1% ενεργειακά. Στην κατασκευή τα EBIT κέρδη ήταν 30,4 εκατ. ευρώ και τα net Earnings 23,9 εκατ.

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το Α’ Τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά κατά 10,2% αποτυπώνοντας την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Ακόμα σημαντικά νέα έργα συνολικής αξίας 4,5 δισ. ευρώ βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά έσοδα τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος συνεχίζει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την παραχώρηση νέων έργων εκμεταλλευόμενος την ηγετική του θέση στην αγορά και την οικονομική ευρωστία του, αλλά και τα πλεονεκτήματα της καθετοποιημένης οργάνωσής του και των συνεργειών που αυτή του προσφέρει. Οι συνολικές διελεύσεις σε Κεντρική Οδό και Νέα Οδό ανήλθαν σε 11,4 εκατ. έναντι 10,3 εκατ. στο α’ τρίμηνο 2021 και 9,5 εκατ. το 2020. Τα συνολικά έσοδα των δύο αυτοκινητόδρομων ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ από 33,9 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2022 ή 31,1 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2020.

Η γενική εικόνα

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε 819,7 εκατ. έναντι 634 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων στην κατασκευή. Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 297,5 εκατ. έναντι 150,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της ικανότητας του Ομίλου να ανταποκριθεί στην αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων. Αποτελούν το 35% των συνολικών εσόδων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 48,1 εκατ. έναντι 41,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στην Νέα και Κεντρική Οδό αλλά και της έναρξης λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Αποτελούν το 5,7% των συνολικών εσόδων του γκρουπ.

Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 23,0 εκ., έναντι € 9,6 εκ. για το Α΄ Τρίμηνο του 2022. Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε 1,558 δις. την 31.03.2023 έναντι 1,491 δις ευρώ την 31.12.2022. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 31.03.2023 ανήλθαν σε 3,154 δις έναντι 2,993 δις ευρώ στις 31.12.2022. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) την 31.03.2023 διαμορφώθηκε σε 1,596 δις ευρώ έναντι 1,5 δις την 31η Δεκεμβρίου 2022. Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.3x.

Ο ενεργειακός τομέας

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου από ΑΠΕ αυξήθηκε σε 1.141 MW μέχρι τα μέσα Μαΐου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον 245 MW από τα νέα αιολικά πάρκα που έχουν ήδη ανεγερθεί στην Εύβοια (74% του συνόλου του έργου), έναντι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 906 MW στο τέλος του 2022 (περιλάμβαναν 10 MW από τα νέα έργα). Ακόμα προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του έργου της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680 MW), ενώ σημαντική ισχύς νέων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως φωτοβολταϊκών) είναι έτοιμα προς κατασκευή. Ως αποτέλεσμα η συνολική ισχύς έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ξεπερνάει τα 2.000 MW τη συγκεκριμένη περίοδο. Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε € 491,5 εκ. έναντι € 476,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της πλήρους ενοποίησης της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022). Αποτελούν το 51,3% των συνολικών εσόδων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 68,1 εκ. έναντι € 88,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω χαμηλότερων όγκων παραγωγής (θερμική και ΑΠΕ), αποτελώντας 19,8% επί των συνολικών λειτουργικών κερδών (margin 71%).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider