Στουρνάρας (ΤτΕ): Φερέγγυες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Newsroom
Μοιράσου το
Στουρνάρας (ΤτΕ): Φερέγγυες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας
«Όλες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλύπτουν με επάρκεια την προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) και κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR)».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας εστίασε στη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της χώρας μας, κατά την παρέμβασή του στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

«Η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εποπτεία εντός του πλαισίου “Φερεγγυότητα ΙΙ” τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο. Σύμφωνα με στοιχεία της 30/9/2022, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 1,9 δισ. ευρώ που προβλέπεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), διαθέτουν συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια 3,8 δισ. ευρώ. Δηλαδή, διαθέτουν συνολικά 1,9 δισ. ευρώ, ήτοι 2 φορές περισσότερα κεφάλαια από τα αναγκαία για να θεωρούνται φερέγγυες, ενώ επίσης όλες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλύπτουν με επάρκεια την προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) και κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR). Ο πληθωρισμός αποτελεί μία πολύ σημαντική μακροοικονομική παράμετρο που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον υπολογισμό των τεχνικών τους προβλέψεων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Ο συνδυασμός του πληθωρισμού με τα αυξημένα επιτόκια ενδεχομένως απαιτεί από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν την στρατηγική συντονισμού του ενεργητικού και υποχρεώσεων (asset – liability management)» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατηγικές προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς είναι:

 • Νέοι τρόποι παροχής υπηρεσιών εισάγονται στη βάση της εξ αποστάσεως λειτουργίας,
 • Συνεχώς αυξανόμενη δύναμη για τον καταναλωτή, του οποίου παράλληλα μεταβάλλονται οι ανάγκες ασφάλισής του αλλά και οι προσδοκίες του από τα ασφαλιστικά προϊόντα,
 • Νέες τεχνολογίες και σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα κάνουν όλο και πιο δυναμικά την εμφάνισή τους και διαταράσσουν παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα,
 • Ανταγωνιστικές πιέσεις που προέρχονται είτε από άλλες οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όσον αφορά στην παραγωγή επενδυτικο-συνταξιοδοτικών προϊόντων, είτε από εναλλακτικά δίκτυα διανομής, όσον αφορά στη διαμεσολάβηση και προώθηση των προϊόντων,
 • Η πρόσβαση σε νέα κεφάλαια και η διατήρηση αναπτυξιακής στρατηγικής από μια ασφαλιστική επιχείρηση συνδέονται όλο και περισσότερο, κατά πρώτον, με τη συνδρομή της στη συλλογική προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων και προσαρμογής της παγκόσμιας κοινότητας στην κλιματική αλλαγή και στους λοιπούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και, κατά δεύτερον, στη δυνατότητά της να σχεδιάζει και να προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα που υποστηρίζουν τέτοιες προσπάθειες.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης, αξιολογεί συνεχώς τις επιπτώσεις όχι μόνο των υφιστάμενων, αλλά και των ενδεχόμενων κινδύνων στο ενεργητικό και στο παθητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και την ανταπόκριση των ασφαλιστικών τους προϊόντων στις ανάγκες των καταναλωτών και τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων αυτών. Μέριμνα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι να καθιστά σαφές, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν συνεχώς ως γνώμονα της λειτουργίας τους τούς καταναλωτές ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων:

 1. καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους,
 2. από την επιλογή της αγοράς-στόχου,
 3. τον σχεδιασμό του κατάλληλου προϊόντος,
 4. τον τρόπο της διανομής του και
 5. τη συνεχή παρακολούθησή του μέχρι να λήξει, και από τη σώρευση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων μέχρι την πλήρη καταβολή τους.

«Σκοπός μας είναι να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές αγοράζουν ασφάλιση και αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και κατανοούν πλήρως τι αγοράζουν, πού επενδύουν, τι κινδύνους εκχωρούν και τι κινδύνους διακρατούν, καθώς επίσης ότι γνωρίζουν με σαφήνεια και πληρότητα ποιοι κίνδυνοι και υπό ποιες προϋποθέσεις καλύπτονται από το συμβόλαιό τους και ποιοι όχι» τόνισε.

Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο σύστημα ασφάλισης και προστασίας των Ελλήνων (insurance protection gap) κατά τον κ. Στουρνάρα, είναι:

 • Η ιδιωτική ασφάλιση παγκοσμίως διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Μέσω των διαθέσιμων ασφαλιστικών προϊόντων, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν, σε σημαντικό βαθμό, τις επιπτώσεις από τυχόν δυσμενή γεγονότα.
 • Υπό τα υφιστάμενα δεδομένα με τις κατάλληλες ενέργειες μπορεί να καταστεί πιο ουσιαστικός ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης εντός του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος προστασίας των πολιτών.
 • Η πανδημία καθώς και οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές ανέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία το έλλειμα ιδιωτικής ασφάλισης των Ελλήνων καταναλωτών. Κυρίως, όμως, ανέδειξαν ότι το έλλειμμα αυτό εν μέρει μόνο οφείλεται στις δικές τους προσωπικές αντιλήψεις για την ασφάλιση.
 • Το έλλειμμα οφείλεται κατά βάση σε μια αδυναμία του κράτους να αναγνωρίσει την ιδιωτική ασφάλιση ως μέσο προστασίας από οικονομικές επιπτώσεις που συνεπάγονται προσωπικοί ή επιχειρηματικοί κίνδυνοι, και μάλιστα συμπληρωματικό, και όχι ανταγωνιστικό, των υφιστάμενων κρατικών και κοινωνικών μηχανισμών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Piraeus Securities: Σημαντική αναβάθμιση στη μετοχή της Mytilineos - Στα 34,5 ευρώ η τιμή στόχος

JP Morgan: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες - Οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν τους επενδυτές

ONEX: Οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ενόψει Πάσχα με 1,8 εκατ. ευρώ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider