Μεταλλευτικός κλάδος και ESG: Ο δρόμος προς ένα βιώσιμο μέλλον

Μοιράσου το
Μεταλλευτικός κλάδος και ESG: Ο δρόμος προς ένα βιώσιμο μέλλον
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον του σήμερα, η υιοθέτηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων (ESG) από τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδης, τόσο για την ανθεκτικότητα, όσο και για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική τους επιτυχία.

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον του σήμερα, η υιοθέτηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων (ESG) από τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδης, τόσο για την ανθεκτικότητα, όσο και για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική τους επιτυχία.

Αντιλαμβανόμενη αυτή τη δυναμική, η Ελληνικός Χρυσός, αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, στη βάση των αρχών της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας και λαμβάνοντας ενεργά μέτρα σχετικά με τα κριτήρια ESG.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει θέσει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας, αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων της και σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της, ενώ προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων και αποφυγή κινδύνων.

Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε θέματα ασφάλειας, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας στην καθημερινή εργασία, όπως η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων της, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προληπτικών ασκήσεων.

Ενίσχυση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας μέσω νέων τεχνολογιών και καινοτομίας

Πέραν της εστίασης στην εκπαίδευση, τη διαρκή επιμόρφωση και την εξέλιξή του προσωπικού, η εταιρεία μέσω του ψηφιακού της μετασχηματισμού, υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε εκείνο της ασφάλειας, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Είναι ενδεικτικό ότι, η Ελληνικός Χρυσός είναι η πρώτη εταιρεία που εγκατέστησε υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4G στην Ελλάδα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν και άλλες σύγχρονες εφαρμογές, όπως είναι ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης (collision avoidance system) που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα.

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς

Παράλληλα, η εταιρεία έχει θεσπίσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για να παρέχει ένα συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον, που προσδίδει αξία στη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία International Women in Mining, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Share project του Υπουργείου Εργασίας της χώρας μας, το 2022, έλαβε το εθνικό Σήμα Ισότητας SHARE, για τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζει και με τις οποίες αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.