Ιδιωτικές κλινικές: Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα ποιοτικά κριτήρια – Πώς διαμορφώνεται το rebate

Έφη Τσιβίκα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ιδιωτικές κλινικές: Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα ποιοτικά κριτήρια – Πώς διαμορφώνεται το rebate
Με τη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας επιδιώκεται η λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών υγείας.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια ποιότητας, τα οποία θα ισχύσουν για τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (ΚΑΑ-ΚΝ).

Με την απόφαση ορίζεται, επίσης, η διασύνδεση των κριτηρίων ποιότητας με την έκπτωση (rebate) που υποχρεούνται να παρέχουν οι συμβεβλημένοι πάροχοι προς τον ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, το κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών συνδέεται με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει ο κάθε πάροχος, ανάλογα με τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία πληροί. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερο διαμορφώνεται το rebate.

Συγκεκριμένα, όταν η συνολική βαθμολογία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 90 το ποσοστό έκπτωσης ορίζεται στο 10%, από 80 μέχρι 89 στο 20%, από 70 μέχρι 79 στο 30% και όταν η βαθμολογία είναι μικρότερη από 70 η έκπτωση ορίζεται στο 40%.

Σημειώνεται ότι στη βαθμολογία των γενικών κλινικών οι οποίες λειτουργούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές έχουν οριστεί από την κείμενη νομοθεσία, προστίθεται προσαύξηση (bonus) 5%.

Τα κριτήρια ποιότητας

Σύμφωνα με την απόφαση, με τη θέσπιση κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας επιδιώκεται η λήψη μέτρων βελτίωσης των δεικτών υγείας, μέσω αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Τα κριτήρια ποιότητας εφαρμόζονται σε όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους υγείας, οι οποίοι παρέχουν περίθαλψη στους ασθενείς - ασφαλισμένους και αποζημιώνονται μέσω της υποβολής δαπανών στον Οργανισμό.

Τα ποιοτικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν στις γενικές ιδιωτικές κλινικές ανέρχονται συνολικά σε 19 και αναφέρονται σε 5 τομείς: στη Διαχείριση Ποιότητας, τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, τη Βιοασφάλεια – Λοιμώξεις, την Αποτελεσματικότητα και το Εύρος Υπηρεσιών, τις Υποδομές και τον Εξοπλισμό. Η εφαρμογή τους αποσκοπεί στη διασφάλιση παροχής ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης, μέσω επάρκειας υποδομών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πληρότητας διαγνωστικών εξετάσεων, εξειδικευμένων θεραπειών και εξοπλισμού.

Αντίστοιχα, τα ποιοτικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν σε ιδιωτικά ΚΑΑ-ΚΝ είναι συνολικά 15 και αναφέρονται σε 4 τομείς: στη Διαχείριση Ποιότητας, στο Προσωπικό και την Ασφάλεια, στην Αποτελεσματικότητα και τις Ειδικές Υπηρεσίες καθώς και στις Υποδομές. Η εφαρμογή τους αποσκοπεί στην διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης, μέσω επάρκειας υποδομών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ειδικών θεραπευτικών μέσων και εξοπλισμού.

Και στις δύο περιπτώσεις, στόχος είναι να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση μη προσαρμογής

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, οι συμβεβλημένες κλινικές και τα ΚΑΑ-ΚΝ, που βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης, υπόκεινται στους όρους της, με υποχρέωση προσαρμογής.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω δίνεται περίοδος προσαρμογής στους φορείς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Η μη συμμόρφωση των παρόχων αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών μηνών και ο φορέας δεν προσαρμοστεί και δεν προβεί σε ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ περί των κριτηρίων ποιότητας, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με χρόνο εφαρμογής 4 μήνες μετά από τη δημοσίευσή της.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ στη δεξιά στήλη «Σχετικά Αρχεία»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αξονικές/μαγνητικές τομογραφίες: «Ξεσκαρτάρισμα» στα μηχανήματα έφεραν τα ποιοτικά κριτήρια 

Αρκετά τα ιατρικά σφάλματα στην Ελλάδα - Συνήθεις αιτίες και ειδικότητες

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Κατά 2 ώρες μειώθηκε η μέση διάρκεια ύπνου στον δυτικό κόσμο

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider