Mytilineos: Ο τελευταίος «κύκλος» και η «προίκα» πριν το πέρασμα στη νέα μορφή Κατασκευών, Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Mytilineos: Ο τελευταίος «κύκλος» και η «προίκα» πριν το πέρασμα στη νέα μορφή Κατασκευών, Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ
Πώς κινήθηκε ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην τελευταία ετήσια οικονομική – λογιστική «απεικόνιση» με αυτή την μορφή. Η «προίκα», το ανεκτέλεστο, τα έργα και η μετάβαση στο νέο μοντέλο υποδομών.

«Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα 1,66 δισ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα 2,95 δισ., εκ των οποίων περίπου το 40% αφορά σε έργα στην Ελλάδα και το 28% σε έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων». Αυτό αναφέρεται, μεταξύ πολλών άλλων, στα οικονομικά αποτελέσματα 2022 του ομίλου Μυτιληναίος, όσον αφορά στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην τελευταία ετήσια οικονομική – λογιστική «απεικόνιση» με αυτή την μορφή καθώς, ως γνωστόν, η εισηγμένη μόλις πρόσφατα αποκάλυψε το πλάνο μετασχηματισμού το οποίο περιλαμβάνει και τον διαχωρισμό στους τομείς Κατασκευών και Παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2022 διαμορφώθηκε σε 425 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 91 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 171%. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Τομέα οφείλεται στην πρόοδο των εργασιών εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 21,3%, έναντι 9% το 2021, δηλαδή διαφορά (ενισχύθηκε) κατά 1.231 μονάδες βάσης.

Συμβασιοποιημένο Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο ανά τομέα

Όπως σημειώνεται στο flash note για τα μεγέθη 2022, από το ανεκτέλεστο των 1,663 δις ευρώ, πάνω από 1 δις αφορά σε Συμβατικές Μονάδες, σε Υποδομές 437 εκατ. ευρώ, σε Τεχνολογίες Ενέργειας 123 εκατ. ευρώ και σε Περιβαλλοντικά έργα 85 εκατ. ευρώ.

Συμβασιοποιημένο Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο ανά Χώρα: Ελλάδα 725 εκατ. ευρώ, Ηνωμένο Βασίλειο 468 εκατ., Πολωνία 200 εκατ., Λιβύη 90 εκατ., Ιρλανδία 77 εκατ., Γεωργία 34 εκατ., Αλγερία 22 εκατ., Αλβανία 21 εκατ. και Λοιπά 26 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης είναι projects ύψους 1,289 δις ευρώ. Εξ αυτών, το 31% είναι Συμβατικές Μονάδες με 396 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό οι Υποδομές με 394 εκατ. ευρώ, με 34% οι περιβαλλοντικές λύσεις (αξία συμβάσεων συνολικά στα 433 εκατ. ευρώ και με 5% οι τεχνολογίες ενέργειας 66 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, συνολικά (συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο συν προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης) οι συμβατικές μονάδες ανέρχονται σε άνω των 1,4 δις ευρώ (48%), οι Υποδομές σε 831 εκατ. ευρώ (28%), οι Τεχνολογίες Ενέργειας σε 189 εκατ. (6%) και οι περιβαλλοντικές λύσεις σε 519 εκατ. ευρώ (18%).

Τα έργα

Κυριότερα νέα έργα που υπογράφηκαν το 2022: στην Αγγλία 3 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT) 330 εκατ. ευρώ, επίσης στην Αγγλία - προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου πυκνωτή ύψους 62 εκατ. ευρώ, στην Πολωνία - Κατασκευή μονάδας συνδυασμένου κύκλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 202 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα - 4 συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ ύψους 115 εκατ. ευρώ.

Βασικά Έργα 2022: στη Λιβύη - EPC Συμβατικής Μονάδας στο Tobruk 372 εκατ. δολ., στην Αγγλία το Protos-EPC Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων ύψους 182 εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα το Οδικό δίκτυο Άκτιο - Αμβρακία 93 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η εταιρεία έχει αναλάβει τον οδοφωτισμό των Δήμων Αθηναίων και Κορινθίων, το έργο ηλεκτροκίνησης Κιάτο- Ρίο και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της «Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» (Flyover) ως μέλος κοινοπραξίας (με ΑΒΑΞ), ενώ έχει αναλάβει και την κατασκευή του μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα. Στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων, αναγνωρίζονται μεγάλες προοπτικές, ιδιαίτερα για έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, όπως το “Protos Energy Recovery Facility” που κατασκευάζει ήδη η Εταιρεία, στην Αγγλία. Η MYTILINEOS συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων, με μερικά εξ αυτών να θεωρούνται ως ώριμα και αναμένεται να ενισχύσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Εταιρείας.

Ο Τομέας, διαθέτοντας την αναγνώριση της αγοράς ως ένας κορυφαίος κατασκευής Turn-Key έργων και με το ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων, εντός του 2022, ήρθε σε συμφωνία για την εκτέλεση μιας σειράς σημαντικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε σε συμφωνία για τη «Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή» τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT) και την «Προμήθεια και εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή». Στην Πολωνία, ως μέλος κοινοπραξίας ανέλαβε την κατασκευή μιας μονάδας 560MW συνδυασμένου κύκλου, το οποίο αποτελεί και το πρώτο έργο της Εταιρείας σε αυτή την αγορά. Στην Ιρλανδία, η GE και η MYTILINEOS ανέλαβαν την κατασκευή νέας μονάδας 200MW για την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της χώρας. Στην Ελλάδα, υπεγράφησαν τέσσερις συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την Κατασκευή και συντήρηση έργων δικτύων διανομής, ενώ και με τον ΑΔΜΗΕ υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kV για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Το νέο μοντέλο σε Κατασκευές – Παραχωρήσεις

Πάντως, όπως έχει γίνει γνωστό, με «διπλή» απόσχιση (spin off) δραστηριοτήτων, δημιουργία δύο ξεχωριστών θυγατρικών – φορέων σε γενικές κατασκευές και Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, με κεφάλαια 1 δισ. ευρώ για τις δράσεις αυτές και «προίκα» ανεκτέλεστο τουλάχιστον 1 δις ευρώ, ο όμιλος προχωρά στη «νέα εποχή» σκοπεύοντας να παίξει σημαντικό ρόλο στον τομέα των υποδομών, όπου βέβαια έχει ήδη αρχίσει να επεκτείνεται. Ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός αναβαθμίζει τη MYTILINEOS στον χώρο των υποδομών με τη δημιουργία δύο νέων θυγατρικών, που θα τοποθετηθούν στρατηγικά, για να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις ευκαιρίες που ανοίγονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέο μοντέλου του ομίλου, δημιουργούνται οι εταιρείες «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ» (που την είχε απορροφήσει προ ολίγων ετών η μητρική, ενδέχεται σε βάθος χρόνου να εξεταστεί το θέμα εισαγωγής στο ΧΑ) που θα εξειδικεύεται στον κλάδο των κατασκευών και «Μ Παραχωρήσεων» που θα αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος, ακολουθεί εν μέρει τα πρότυπα άλλων γκρουπ του κλάδου που έχουν διακριτή παρουσία σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, με ειδικές εσωτερικές μονάδες, έχοντας στοχεύσει στη διεκδίκηση μεγάλων έργων (δημόσια, ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις, Ταμείο Ανάκαμψης, ιδιωτικοποιήσεις, Πρότυπες Προτάσεις, έργα βιώσιμης ανάπτυξης κ.α.) από ένα «καλάθι» τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ, τα οποία δύναται να δημοπρατηθούν είτε ως Δημόσια έργα, χρηματοδοτούμενα μέσω του Δημοσίου προγράμματος επενδύσεων ή/και του RRF, είτε μέσω σύμπραξης Δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και (γ) μακροχρόνιων παραχωρήσεων. Ενδιαφέρον έχει η προοπτική που ανοίγεται για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων μέσω των Unsolicited Proposals.

Οι ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεων ξεκινούν την νέα πορεία τους με αρχική ρευστότητα 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ σε κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο και 700 εκατ. ευρώ σε εγγυητικές πάσης φύσεως. Ο όμιλος, μεταξύ άλλων, προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις και για να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η αύξηση του κόστους σε προϊόντα, υπηρεσίες, ενέργεια, ο μετασχηματισμός και «πρασίνισμα» της βιομηχανίας και όλων των αγορών κ.α., στοχεύοντας σε δημιουργία συνεργειών και αξιοποίηση ευκαιριών, δημιουργία, περαιτέρω βελτίωση εσωτερικής λειτουργίας, απλοποίηση του equity story για να ξεκλειδώσει «κρυμμένη» αξία κ.α.

Τα νέα projects

Η εισηγμένη κατάφερε να εισέλθει σε έργα με σταθερές ροές (π.χ. το οδικό ΣΔΙΤ FlyOver Θεσσαλονίκης μαζί με ΑΒΑΞ με μερίδιο 50%), ενώ συμμετέχει σχεδόν στο σύνολο των μεγάλων διαγωνισμών (σιδηροδρομικά 4,5 δις ευρώ σε κοινοπραξία, σε όλα τα ΣΔΙΤ, δηλαδή οδικά, κτηριακά, φράγματα, απορρίμματα κ.α., αλλά στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ κ.λπ.) είτε αυτόνομα είτε έχοντας συνεργασία με το σύνολο των κορυφαίων ομίλων (εγχώριων ή και ξένων). Πρόσφατα, σε συνεργασία με την ΑΤΕΣΕ, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος σε κτηριακό ΣΔΙΤ 160 εκατ. ευρώ (σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας). Επίσης, έχει αναλάβει δημόσια έργα (π.χ. το οδικό της Εύβοιας, 200 εκατ. ευρώ) αλλά και ιδιωτικά (Θριάσιο I, Αστέρα Γλυφάδας, προβλήτας ΟΛΘ κ.α.). Επιπρόσθετα, είναι από τους ομίλους που συμμετέχουν στη διαδικασία για την νέα 25ετή σύμβασης παραχώρησης (λειτουργία και συντήρηση) της Αττικής Οδού (διαγωνισμός ΤΑΙΠΕΔ).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Mytilineos: Ψήφος εμπιστοσύνης και σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου στα 31,4 ευρώ από την Alpha Finance

Mytilineos: Πρωτoστάτησε παρουσιάζοντας τα μεγέθη της στο Metaverse