Οι 23 «γέφυρες» του ΤΑΙΠΕΔ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Οι 23 «γέφυρες» του ΤΑΙΠΕΔ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Το Ταμείο «ανέβασε» διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», ύψους 15,5 εκατ. ευρώ.

Τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» δημοσιοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο σχετικής δράσης για την ενίσχυση αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας». Η εν λόγω προμήθεια των 23 συνολικά γεφυρών θα ανέρχεται σε 15,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τις 24.02.2023. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Φορέας χρηματοδότησης και υπουργείο ευθύνης είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεταλλικών συναρμολογούμενων αρθρωτών γεφυρών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως πλημμυρών, καταστροφών, κλπ., με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την ταχεία και ασφαλή αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα: Τμήμα A - Προμήθεια πέντε (5) γεφυρών, Τμήμα B - Προμήθεια πέντε (5) γεφυρών, Τμήμα Γ -Προμήθεια πέντε (5) γεφυρών, Τμήμα Δ – Προμήθεια οκτώ (8) γεφυρών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διεκδικήσει με την προσφορά του οσαδήποτε Τμήματα.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών του για την πρόληψη πυρκαγιών, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση των λειτουργικών δυνατοτήτων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών για την πρόληψη των πυρκαγιών, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, η προστασία της δημόσιας υγείας Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αναγκαιότητα του Έργου

Όπως αναφέρεται, τα προς προμήθεια υλικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου μέτρου προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και η ανάγκη τους είναι επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα εναλλακτικά μέτρα προσαρμογής που θα μείωναν τις πυρκαγιές. Η βελτίωση του τεχνολογικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη χώρα και θα συμβάλει στη φυσική προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα που προκύπτει από την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση σε πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές.

Περιγραφή των αναγκών

Αρκετές μελέτες έχουν εστιάσει στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις πυρκαγιές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αναμένεται αυξημένος αριθμός και ένταση πυρκαγιών σε πολλά μέρη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την πρόληψη των συνεπειών των πυρκαγιών στην Ελλάδα, υφίσταται ανάγκη απόκτησης μέσων πυρόσβεσης που θα βελτιώσουν τον μηχανισμό πρόληψης και την ανταπόκριση σε περιστατικά πυρκαγιών. Επιπλέον, πλημμύρες ή φυσικές καταστροφές προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο που αντιμετωπίζεται συνήθως από τον ελληνικό στρατό, με την ανέγερση γεφυρών τύπου Bailey. Με βάση την προτεινόμενη λύση, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα κατέχει και θα λειτουργεί τις δικές του γέφυρες σε περίπτωση πλημμυρών ή άλλων καταστροφών (π.χ. σεισμοί). Οι γέφυρες αποτελούνται από πάνελ ενός στοιχείου που συναρμολογούνται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα πλέγμα. Η γέφυρα προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά ανοίγματα, πλάτη καταστρώματος (μονές ή διπλές λωρίδες) και φορτία κυκλοφορίας. Για υψηλότερα φορτία, διατίθενται ειδικές διευθετήσεις. Αυτή η τυποποίηση καθιστά δυνατά έναν εξαιρετικά σύντομο χρόνο παράδοσης και πολύ γρήγορη κατασκευή, επειδή κάθε στοιχείο παράγεται για απόθεμα και μπορεί να παραδοθεί κατόπιν ζήτησης εντός ημερών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Διαγωνισμός 60 εκατ. ευρώ «βάζει τάξη» στην αποθήκευση 65 εκατ. φυσικών αρχείων του Δημόσιου

«Πράσινο φως» στις πιστώσεις 8,24 δισ. ευρώ του ΠΔΕ για το 2023 - Η κατανομή και τα προγράμματα

Σχέδιο επανεπένδυσης εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις στην ελληνική οικονομία