Η LIDL, η επιστολή στο Insider, η απάντησή μας και η ουσία της μη δημοσιοποίησης στοιχείων

Μοιράσου το
Η LIDL, η επιστολή στο Insider, η απάντησή μας και η ουσία της μη δημοσιοποίησης στοιχείων
Η Lidl μπορεί να αξιοποιεί όποια δυνατότητα, παραθυράκι, ερμηνεία ή αστοχία έχει η νομοθεσία. Ό,τι όμως είναι νομότυπο, δεν είναι και ηθικό. Όπως βεβαίως, μπορεί να δέχεται και κριτική για αυτό. Διαβάστε την επιστολή της Lidl και την απάντηση του Insider.gr.

Από την εταιρία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ λάβαμε μία επιστολή που απαντούσε στο δημοσίευμα της 24/11 της στήλης Backstory με τίτλο «Lidl: Το "σκάνδαλο" διαρκείας και τα στραβά μάτια (;)». Σχόλιο που αφορούσε στη διαχρονική άρνηση ενός ομίλου πολύ μεγάλου μεγέθους με τζίρους και κέρδη πολλών εκατομμυρίων να δημοσιοποιεί οικονομικές καταστάσεις καλυπτόμενη πίσω από τη νομοθεσία περί ομόρρυθμων εταιριών.

Βεβαίως η Lidl μπορεί να αξιοποιεί όποια δυνατότητα, παραθυράκι ή αστοχία έχει η νομοθεσία. Όπως βεβαίως και μπορεί να δέχεται κριτική γι αυτό. Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι επί της ουσίας η στάση του υπουργείου Ανάπτυξης που δεν προσαρμόζει τη νομοθεσία ώστε να μην μπορεί κάθε όμιλος με τη συμμετοχή ενός ήσσονος σημασίας μετόχου μέσα από έναν κυκεώνα εταιριών να βρίσκει νομοτυπία μεν αλλά όχι και ηθική... Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στην απάντησή μας στην επιστολή της Lidl την οποία παραθέτουμε και ακολουθεί η δική μας απάντηση:

Η επιστολή της ΛΙΝΤΛ

"Αγαπητοί συνεργάτες,

με έκπληξη διαβάσαμε στην ιστοσελίδα σας δημοσίευμα της 24/11/2022 με τίτλο «Lidl: Το «σκάνδαλο» διαρκείας και τα στραβά μάτια (;)» και με υπότιτλο «Η απίστευτη ανοχή στις παρατυπίες της Lidl” το οποίο αναφέρεται στην εταιρεία μας και περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία και ισχυρισμούς, είναι δε εξόχως συκοφαντικό και προσβλητικό για την εταιρεία μας. Προς αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε τα κατωτέρω και ζητούμε όπως δημοσιευθούν αυτούσια, επιφυλασσόμεθα δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας:

Η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ από την ίδρυση της στην Ελλάδα τον Ιούλιο του έτους 1996 μέχρι και σήμερα δρα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία και σέβεται απολύτως. Σημειώνουμε δε προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι μία είναι η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, η οποία λειτουργεί και το σύνολο των καταστημάτων ΛΙΝΤΛ στην Ελλάδα, αυτό δε μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας, καθώς όλες οι αποδείξεις που εκδίδονται από οποιοδήποτε κατάστημα μας στην ελληνική επικράτεια έχουν το ίδιο ΑΦΜ. Συνεπώς τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα περί 35 εταιρειών ΛΙΝΤΛ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι εντελώς ψευδή.

Ο συντάκτης του δημοσιεύματος ισχυρίζεται ψευδώς ότι η εταιρεία μας έχει παραβιάσει τις διατάξεις περί υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, καλεί δε τις αρμόδιες αρχές να επέμβουν σχετικά. Τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα είναι απολύτως ψευδή, ο δε συντάκτης σας προφανώς δεν γνωρίζει την ελληνική νομοθεσία. Κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι η εταιρία μας, μόνη αυτή σε σχέση με όλα τα μεγάλα super market, έχει τη νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταίροι της έχουν προσωπική ευθύνη σε αντίθεση με τις άλλες εταιρίες που έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρίας και οι μέτοχοι τους δεν έχουν καμία ευθύνη.

Σύμφωνα με το άρθρο 251 του ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 παρ. 9 του ν. 4403/2016 στην δημοσιότητα υπάγονται οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 β του ν. 4308/2014 προκύπτει τέτοια υποχρέωση, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των ομορρύθμων εταιριών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 α του ιδίου άρθρου. Κάτι τέτοιο δεν συντρέχει στην περίπτωση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, καθώς υπάρχει εταίρος που δεν έχει περιορισμένη ευθύνη. Συνεπώς η εταιρεία μας δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων της από τα ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 614 παρ. 7 ΚΠολΔ)."

Η απάντηση του Insider

1. Η Lidl ισχυρίζεται ότι «όλες οι αποδείξεις που εκδίδονται από οποιοδήποτε κατάστημα μας στην ελληνική επικράτεια έχουν το ίδιο ΑΦΜ. Συνεπώς τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα "περί 35 εταιρειών ΛΙΝΤΛ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι εντελώς ψευδή" .

Τα περί ιδίου ΑΦΜ είναι ορθά ωστόσο καλό θα ήταν κάποιος να ανατρέξει στο ΓΕΜΗ για να διαπιστώσει ότι υπάρχουν 33 εγγραφές εταιριών με το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό αριθμό ΓΕΜΗ. Ιδού λοιπόν μια σελίδα του ΓΕΜΗ.

2. H Lidl ισχυρίζεται ότι «η εταιρία μας, μόνη αυτή σε σχέση με όλα τα μεγάλα super market, έχει τη νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταίροι της έχουν προσωπική ευθύνη σε αντίθεση με τις άλλες εταιρίες που έχουν την μορφή ανώνυμης εταιρίας και οι μέτοχοι τους δεν έχουν καμία ευθύνη». Με τον ισχυρισμό της αυτό προσβάλλει το σύνολο των ομοειδών εταιριών κάνοντας ότι δεν γνωρίζει την ευθύνη που έχουν οι διοικήσεις των ανωνύμων εταιριών. Επιπλέον καλόν θα ήταν να μας πει η LIDL για το λόγο που άλλαξε το 2021 ο μεγαλύτερος εταίρος δηλαδή η LIDL HELLAS GmbH και μπήκε στην θέση της η QRF-International GmbH η οποία έχει ποσοστό 98,999% δεδομένου ότι η ευθύνη των εταίρων στις Ομόρρυθμες εταιρίες παραγράφεται στην πενταετία. Το 2013 σημειώνεται ότι είχε γίνει πάλι αλλαγή του βασικού εταίρου που έως τότε ήταν η Lidl Stiftung & Co. KG. Επίσης καλό θα ήταν να εξηγήσει τι σκοπιμότητα υπηρετεί η ύπαρξη ενός μετόχου όπως η Lidl Hellas ΕΠΕ με συμμετοχή αξίας 2,4 ευρώ σε μια εταιρία με κεφάλαιο 172 εκ ευρώ και το γεγονός ότι μέτοχοι της Lidl HellasΕΠΕ είναι οι άλλοι δύο μέτοχοι της LIDL Hellasκαι Σία OE που διατηρεί τα καταστήματα δηλαδή η Lidl Stiftung & Co. KG και η QRF-International GmbH. Ουσιαστικά η Lidl Hellas ΕΠΕ είναι μια εταιρία σφραγίδα που το 2021 είχε τζίρο 2.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η ύπαρξή της είναι νόμιμη αλλά το ερώτημα είναι αν είναι και ηθική.

3. Η Lidl αναφέρει ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 β του ν. 4308/2014 προκύπτει τέτοια υποχρέωση,( σ.σ δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων) όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των ομορρύθμων εταιριών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 α του ιδίου άρθρου. Κάτι τέτοιο δεν συντρέχει στην περίπτωση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, καθώς υπάρχει εταίρος που δεν έχει περιορισμένη ευθύνη. Συνεπώς η εταιρεία μας δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία». Όπως γίνεται αντιληπτό η Lidl ισχυρίζεται ότι ένας από τους τρεις εταίρους δεν έχει περιορισμένη ευθύνη. Από που όμως προκύπτει αυτό; Ισχυρίζεται για παράδειγμα η LIDL ότι η μέτοχος Lidl Stiftung & Co. KG δεν έχει περιορισμένη ευθύνη; Και πως το τεκμηριώνει όταν το άρθρο 1 παρ. 2 β του ν. 4308/2014 αναφέρει πως «Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.» Δηλαδή η LIDL κάνει ερμηνεία του νόμου ισχυριζόμενη ότι ένας εκ των τριών εταίρων της LIDLHellas και Σία ΟΕ δεν είναι συγκρίσιμου νομικού τύπου; Σημειώνεται ότι οι εταιρίες τύπου KG στην Γερμανία είναι εταιρίες περιορισμένου συνεταιρισμού με ετερόρρυθμους και ομόρρυθμούς εταίρους με τον ετερόρρυθμο εταίρο να έχει ευθύνη για το ύψος της προσωπικής του συμμετοχής. Προσομοιάζουν δε με τις ελληνικές ετερόρρυθμες εταιρίες είναι διαδεδομένες στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Και εν τέλει η LIDL αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι αρνείται να δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις επί σκοπού και μετερχόμενη ερμηνείες ώστε να μην υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά της στοιχεία ενώ είναι μια τεράστιου μεγέθους εταιρία; Δικαίωμά της... Αλλά και δικαίωμα η κριτική. Εμείς προφανώς δεν είμαστε το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά το ερώτημα είναι πως ειδικά ο σημερινός υπουργός ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης που και γνώσεις επιχειρηματικότητας έχει και αντίληψη, επιτρέπει να διαιωνίζονται καταστάσεις όπως αυτή της απολύτου συσκότισης περί της οικονομικής κατάστασης εταιριών τέτοιου μεγέθους, πέρα από την όποια ερμηνεία ή και... κάλυψη του εταιρικού σχηματισμού;

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.