ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Κέρδη μετά από δέκα χρόνια - Οι ΑΠΕ και το ανεκτέλεστο των 2,7 δισ. ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Κέρδη μετά από δέκα χρόνια - Οι ΑΠΕ και το ανεκτέλεστο των 2,7 δισ. ευρώ
Πορεία ανάπτυξης και επιστροφής στην κερδοφορία μετά από 10 χρόνια για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στα «ίσια» τα EBITDA κατασκευαστικού τομέα. Οι νέες συμβάσεις και η άνοδος των οδικών Παραχωρήσεων. Στις 15/12 η πλήρης αποπληρωμή του «ακριβού» ομολόγου.

Πορεία ανάπτυξης και επιστροφή στην κερδοφορία μετά από 10 χρόνια για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου της εισηγμένης κατασκευαστικής. Παράλληλα, την 15η Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να λάβει χώρα και η πλήρης προπληρωμή του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής ELLAKTOR VALUE PLC, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω απομόχλευση του Ομίλου και ενίσχυση της κεφαλαιακής του δομής.

Ο όμιλος εμφάνισε ενισχυμένο κύκλο εργασιών (€739 εκατ. στο 9Μ’22, αύξηση 16% σε ετήσια βάση, με €259 εκατ. πωλήσεις στο γ’ τριμ.’22, αύξηση 6%), επιτυγχάνοντας το υψηλότερο EBITDA 9μήνου των τελευταίων ετών (€185 εκατ. συγκρίσιμα Κέρδη, ή αύξηση 41%) επιστρέφοντας σε καθαρή (μετά από φόρους) κερδοφορία ύψους 16 εκατ. εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 56 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (με καθαρά κέρδη 3 εκατ. στο γ’ τριμ.’22 έναντι ζημιών 2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021). Η εισηγμένη, με αυξημένες θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στα €39,8 εκατ. συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Όμως, σημαντικό μέρος των μεγεθών προήλθε από τον τομέα ΑΠΕ, που πωλείται στη Motor Oil, καθώς τα έσοδά χωρίς την διακοπείσα δραστηριότητα των ΑΠΕ ήταν 663,2 εκατ. με αύξηση 17%, τα EBITDA στα 115,9 εκατ. ευρώ χωρίς τις ΑΠΕ, ενώ χωρίς τις ΑΠΕ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιές 16,8 εκατ. έναντι ζημιών 83,5 εκατ. ευρώ.

Υψηλό ανεκτέλεστο και νέες συμβάσεις

Η ΑΚΤΩΡ έχει ανεκτέλεστο 2,7 δισ. με έσοδα 380 εκατ. ευρώ και εμφανή πλέον την επανάκαμψη της λειτουργικής της κερδοφορίας και θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση του ομίλου (στο ΧΑ), έργα συνολικής αξίας 723 εκατ. ευρώ κατακυρώθηκαν στο 9μηνο 2022 (Neapoli-Agios Nikolaos 140 εκατ., Patra-Pyrgos με μερίδιο 105 εκατ., οδικά έργα σχεδόν 190 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, το ΚΕΛ Ψυττάλειας, έργα στη Διώρυγα Κορίνθου με 25 εκατ.) ενώ επιπλέον συμβάσεις 48 εκατ. ευρώ προστέθηκαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Επίσης, ο όμιλος έχει αναδειχθεί προτιμώμενος πλειοδότης για έργα 549 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι οι συμβάσεις για το οδικό ΣΔΙΤ Καλαμάτα-Μεθώνη (μερίδιο 151 εκατ. ευρώ), η επέκταση της Λ. Κύμης (μερίδιο 103 εκατ. ευρώ), το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος – Νεάπολη (μερίδιο 58 εκατ. ευρώ), λειτουργία σταθμών Εγνατίας Οδού (37 εκατ.).

Παραχωρήσεις και άλλοι τομείς

Στις Παραχωρήσεις, η κίνηση σε όλους τους δρόμους που συμμετέχει ο όμιλος αυξήθηκε κατά 18,5% στους πρώτους 9μήνες του 2022. Συγκεκριμένα, για την Αττική Οδό η κίνηση ήταν αυξημένη κατά 16,9%. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά χαμηλότερα κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2019 (προ-COVID), ως αποτέλεσμα της έντονης χιονόπτωσης και των έντονων καιρικών συνθηκών κατά τον Ιανουάριο 2022.

Στον τομέα Περιβάλλοντος υπεγράφη σύμβαση 86 εκατ. ευρώ από κοινοπραξία στην οποία η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετείχε με 60% για μονάδα καύσης υγειονομικών αποβλήτων αλλά και μικρότερες συμβάσεις.

Όπως προκύπτει, ο κλάδος των Κατασκευών εισέφερε έσοδα 380 εκατ. ευρώ, των Παραχωρήσεων 197,5 εκατ. ευρώ και του Περιβάλλοντος 88,1 εκατ. ευρώ. Οι Παραχωρήσεις εισέφεραν EBITDA 109,9 εκατ. ευρώ (τα συγκρίσιμα 118,9 εκατ.) και ο τομέας Περιβάλλοντος 11,3 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA για τον όμιλο ανήλθε σε 24%.

Η στρατηγική και οι ΑΠΕ

Στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου παραμένουν η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Επίσης, όπως ανέφερε ο CEO της Ελλάκτωρ, Ευθ. Μπουλούτας, «με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο». Η πώληση του 75% των ΑΠΕ στην Motor Oil του Ομίλου Βαρδινογιάννη αναμένεται να ενισχύσει την ρευστότητα της Ελλάκτωρ κυρίως μέσω της σημαντικής μείωσης του δανεισμού και του αναλογούντος χρηματοοικονομικού κόστους. Σημειώνεται ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value διαμορφώθηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοοικονομική εικόνα

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 30.09.2022 διαμορφώθηκε σε €2,8 δισ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.).

Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.09.2022, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €52 εκατ., μειώθηκαν στα €434 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του δανεισμού της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (δάνεια χωρίς αναγωγή €414,6 εκατ. και καταθέσεις €35 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €608 εκατ. στις 30.09.2022, εκ των οποίων €412 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €39,7 εκατ. εκ των οποίων τα €(3,9) εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εισροών ύψους €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 9μήνου, στο μακροπρόθεσμο δανεισμό, την 30.09.2022, μετά την καταβολή του τιμήματος στους ομολογιούχους (επαναγορά ομολογιών αξίας 497 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνονται πρώτης τάξεως (senior) ομολογίες διεθνούς έκδοσης, συνολικής ονομαστικής αξίας 173 εκατ. Στις 22.09.2022 η Ελλάκτωρ προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ., διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την Eurobank, με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής του διεθνούς ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας 670 εκατ., λήξης την 15.12.2024. Μέχρι την 30.09.2022 είχαν εκταμιευτεί για το σκοπό αυτό 319 εκατ. ευρώ.

Στα ακίνητα, το Business Plan για το Campas Project επικαιροποιήθηκε, ενώ είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση του master plan ώστε όταν είναι έτοιμο το έργο να περάσει σε επόμενη φάση (έκδοση αδειών). Στις Γούρνες Ηρακλείου, όπου επενδυτής αναδείχθηκε η REDS, υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των όρων του SPA.

Το θέμα της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης

Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση 9μήνου, στις 15.10.2022 δημοσιεύθηκε το άρθρο 87 του Ν. 4982 σύμφωνα με το οποίο «Ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν σε δαπάνες αποζημίωσης μετά τόκων και εξόδων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης του έργου Θερμαϊκής Οδού, δύναται να βαρύνουν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Υπενθυμίζεται ότι κοινοπραξία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διεκδικεί αποζημίωση για την περίφημη Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης που ουδέποτε προχώρησε. Στις 23.12.2021 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενέκρινε τον συμβιβασμό. Στις 11.01.2022 εστάλη σχετική επιστολή όπου έγινε εν μέρει δεκτό το αίτημα για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, νομίμως υπογεγραμμένο και εγκεκριμένο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, με την καταβολή στην εταιρεία, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, αποζημίωσης ύψους €85 εκατ., υπό προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Άρα, η εταιρεία μπορεί να προσδοκά ότι προχώρησαν περαιτέρω οι διαδικασίες που οδηγούν στη σχετική καταβολή αποζημίωσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Στην τελική ευθεία το mega deal Βαρδινογιάννη – ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις ΑΠΕ αξίας 1 δισ. ευρώ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Η «πτήση» στο Χρηματιστήριο, ο MSCI και το deal

Lamda - Ελληνικό: Τα έσοδα, τα συμβόλαια στις κατοικίες και οι εμπορικές αναπτύξεις

Όλες οι ειδήσεις

15:21

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξέδιδε ψευδείς άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας

15:15

Ρωσία: Εννέα Ρώσοι στρατιώτες απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων με την Ουκρανία

15:08

ΣΥΡΙΖΑ: Αφού ο κ. Μητσοτάκης "μυρίζει" εκλογές ας τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία

15:03

Τέσσερις συλλήψεις σε επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της Δυτικής και Β/Α Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών

14:56

Συνεκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων με μονάδες του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle

14:49

Δένδιας: Να εξασφαλίσουμε ότι η «πόρτα του φρενοκομείου» θα παραμείνει ερμητικά κλειστή

14:33

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών

14:22

Πρωταγωνιστικός αναμένεται να εξελιχθεί ο ρόλος των ελληνικών ναυπηγείων στη διεθνή αγορά

14:12

Οι καλύτεροι υπουργοί της κυβέρνησης: Από τον Δένδια στον Αυγενάκη και τον Κικίλια

14:08

Ουκρανία: Η Ρωσία "θα πληρώσει" για τον λιμό που επέβαλε ο Στάλιν στην Ουκρανία τη δεκαετία του 1930

13:59

Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές

13:43

Κικίλιας: Δεν επιβεβαιώθηκαν όσοι έλεγαν ότι δεν θα πάει καλά ο τουρισμός φέτος

13:36

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της Χερσώνας

13:31

Κίνα: Πυρκαγιά στην Σιντζιάνγκ προκαλεί οργή κατά της πολιτικής για "μηδενική COVID"

13:24

Ιταλία: Οκτώ νεκροί από κατολίσθηση στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας λόγω σφοδρής κακοκαιρίας

13:11

Καραγιάννης: Μειώνουμε τα διόδια στην Αττική Οδό και σχεδιάζουμε αναλογική χρέωση στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους

13:00

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν τα πρώτα σπίτια για την στέγαση των νέων - Πώς θα επιλεγούν οι ανάδοχοι

12:52

Ρότα ανάπτυξης για την κρουαζιέρα στα Χανιά το 2022

12:49

Βόλος: Τραγικός θάνατος 25χρονου οδηγού μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με αγριογούρουνο

12:45

Ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη για την κατάσταση της υγείας της αδελφής του Κατερίνας και την αξία του προληπτικού ελέγχου

12:38

Μια άγνωστη φωτογραφία από την πρώτη αποστολή στη Σελήνη βγαίνει σε δημοπρασία

12:34

Meteo: Παγετός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας σήμερα το πρωί

12:27

Πλαστικά & Ανακύκλωση: Ο οδικός χάρτης προς την Κλιματική Ουδετερότητα

12:26

Μητσοτάκης: Δίνουμε τη δυνατότητα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να μιλήσουν με ασφάλεια

12:19

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δυο άτομα που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς σε ειδικές κρύπτες σε φορτηγά

12:12

ΒΙΚΟΣ: Νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

12:08

Τα επόμενα 10-15 χρόνια ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος η οποία δεν θα σκοτώνει

12:02

ΟΗΕ: Η μεταχείριση των γυναικών από τους Ταλιμπάν μπορεί να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

11:55

Δήμας: Την επόμενη εβδομάδα τα 2α Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece

11:49

Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μενίδι- Ένας τραυματίας