Εurobank: Πώς επιδρά η έξαρση του πληθωρισμού στο κόστος των επιχειρήσεων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Εurobank: Πώς επιδρά η έξαρση του πληθωρισμού στο κόστος των επιχειρήσεων
Μελέτη της Τράπεζας δείχνει ότι το 61% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν έχουν υποστεί αύξηση κόστους άνω του 10% εξαιτίας της αύξησης στο κόστος των πρώτων υλών.

Αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων άνω του 10% φαίνεται να προκαλεί η έξαρση του πληθωρισμού, ενώ για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν νέο δανεισμό ή αύξηση της χρήσης των υφιστάμενων κεφαλαίων κίνησης.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός τους τελευταίους μήνες «τρέχει» με ρυθμό σημαντικά ταχύτερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με τις πιέσεις να καταγράφονται και στον λεγόμενο «πυρήνα» του πληθωρισμού.

Τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθωρισμού στο κόστος των επιχειρήσεων, αλλά και τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, αναλύσει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank σε μελέτη της με τίτλο «Η Έξαρση του Πληθωρισμού και μία Έρευνα Κόστους Επιχειρήσεων». Συγγραφείς της μελέτης είναι ο Δρ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, και ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Eurobank.

Η μελέτη απαντά στα θεμελιώδη ερωτήματα για τα χαρακτηριστικά του πληθωριστικού κύματος, την αναμενόμενη διάρκεια, τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τις διεθνείς χρηματαγορές, καθώς και το αν θα καταφέρουν οι αρχές άσκησης νομισματικής πολιτικής να ανασχέσουν τον πληθωρισμό χωρίς να κυλίσουν οι οικονομίες σε ύφεση. Επιπλέον, αναλύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία, η διασπορά του και το ύψος του σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι στενές σχέσεις της Eurobank με τις επιχειρήσεις-πελάτες της επέτρεψε την συλλογή ενός μοναδικού δείγματος για την διεξαγωγή μίας τέτοιας έρευνας. Στελέχη της τράπεζας (RMs Δικτύου καταστημάτων, Account Managers, V-Banking RMs) έθεσαν 8 στοχευμένες ερωτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 5 εκ. ευρώ, σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, συνέλεξαν κι επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις.

Η έρευνα διεξήχθη στα τέλη της άνοιξης του 2022, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, όταν το πληθωριστικό φαινόμενο άρχισε να εμφανίζει έξαρση και στην Ελλάδα και κατέστη φανερό ότι θα διαρκέσει περισσότερο από όσο οι επίσημοι φορείς είχαν εκτιμήσει αρχικά.

Μία σημαντική διαπίστωση της μελέτης είναι ότι εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν έντονες τους επόμενους μήνες και στο βαθμό που αυτές θα ενσωματωθούν στις προσδοκίες, θα μεταφραστούν σε πιέσεις στην αγορά εργασίας και θα αυξηθεί ο κίνδυνος για σπειροειδούς τύπου (δηλαδή αμοιβαία ανατροφοδοτούμενες) αυξήσεις μισθών και τιμών (wage-price spiral). Αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές βρίσκονται σχετικά κοντά στην κορύφωσή τους, οι πιέσεις στην παγκόσμια αλυσίδα τροφοδοσίας διατηρούνται σχετικά υψηλές. Ωστόσο, το κλειδί για την εξέλιξη του πληθωρισμού αποτελεί ο βαθμός στον οποίον οι πιέσεις θα μεταδοθούν στην αγορά εργασίας. Ως προς αυτό, τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι σχετικώς καθησυχαστικά.

Η μελέτη της Eurobank διαπιστώνει ότι:

 • Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το συνολικό κόστος της επιχείρησης αυξήθηκε > 10% εξαιτίας της αύξησης στο κόστος των πρώτων υλών, με μεγαλύτερη επίπτωση στη Μεταποίηση, τις Κατασκευές και το Χονδρικό Εμπόριο.
 • Το 69% των επιχειρήσεων απάντησε ότι η αύξηση του κόστους α΄ υλών και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν επηρεάσει τις πωλήσεις τους. Μικρότερη η επίπτωση στις υπηρεσίες τους πρώτους μήνες του 2022 λόγω της αυξημένης διάθεσης για κατανάλωση μετά την πανδημία.
 • Το 50% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η τελική τιμή του προϊόντος αυξήθηκε >10% από την αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών και 43% απάντησε αντίστοιχο ποσοστό (>10%) από την ηλεκτρική ενέργεια. Συναφώς, το 28% απάντησε ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους της επιχείρησης.
 • Το 49% των πελατών που έλαβαν μέρος στην έρευνα απάντησε ότι θα προβεί συνδυαστικά σε αυξήσεις τιμών ενώ παράλληλα θα απορροφήσει μέρος του κόστους.
 • Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρότι το μέγεθος της επίπτωσης στις επιχειρήσεις είναι μεγάλο, είναι μικρό το ποσοστό που σχεδιάζει να κάνει ενέργειες για τη διαχείρισή του, δεδομένου ότι το 63% απάντησε ότι δεν έχει πλάνα δράσης.
 • 22% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα χρησιμοποιήσει Κεφάλαια Κίνησης ώστε να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί, το 24% θα πιέσει τους προμηθευτές για εκπτώσεις μετρητοίς, το 19% ότι σχεδιάζει να μειώσει τις πιστώσεις στους πελάτες τους και το 17% απάντησε ότι σχεδιάζει να ασκήσει πίεση στους προμηθευτές για μεγαλύτερες πιστώσεις.
 • Προκύπτει ότι για την αντιμετώπιση της κρίσης, παράλληλα με τα κρατικά μέτρα στήριξης, υπάρχει ανάγκη για επιπλέον κάλυψη των αναγκών πληρωμών και επενδύσεων μέσω νέου δανεισμού ή αύξησης χρήσης των υφιστάμενων Κεφαλαίων Κίνησης.
 • Συνεπώς αναμένεται να παρατηρηθεί αύξηση στα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων.

Η μελέτη της Eurobank επισημαίνει την αντιστροφή κάποιων διαρθρωτικών τάσεων η οποία απειλεί να διατηρήσει αυξημένο, αν και πολύ χαμηλότερο από τον σημερινό, τον πληθωρισμό σε πιο μακροπρόθεσμο διάστημα: η απο-παγκοσμιοποίηση και η πράσινη μετάβαση, η οποία απαιτεί τεράστιες δαπάνες για επενδύσεις σε έρευνα και υποδομές. Πάντως, η εμμονή του στασιμοπληθωρισμού μακροπρόθεσμα δεν είναι πολύ πιθανή λόγω της εμπειρίας και αξιοπιστίας που έχουν εδραιώσει οι Κεντρικές Τράπεζες στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Διαπιστώσεις της μελέτης της Eurobank είναι επίσης ότι:

 • Η Fed και η ΕΚΤ θα συνεχίσουν με εμπροσθοβαρείς αυξήσεις επιτοκίων για την έγκαιρη τιθάσευση του πληθωρισμού, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει επιβράδυνση των οικονομιών.
 • Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός τους τελευταίους μήνες «τρέχει» με ρυθμό σημαντικά ταχύτερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με τις πιέσεις να καταγράφονται και στον λεγόμενο «πυρήνα» του πληθωρισμού. Οι λόγοι περιλαμβάνουν την υψηλή εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, δυσλειτουργίες στις αγορές προϊόντων και ενέργειας, καθώς και την άνω του μέσου όρου της Eυρωζώνης τόνωση της εγχώριας ζήτησης με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.
 • Η θετική παρενέργεια του πληθωρισμού για την Ελλάδα είναι ότι διαβρώνει την αξία του δημόσιου χρέους και των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών ως ποσοστά του ΑΕΠ, παρά τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείματα των προηγούμενων δύο ετών. Ωστόσο , εάν ο υψηλός πληθωρισμός γίνει επίμονος, μεσοπρόθεσμα η πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί ή και θα αντιστραφεί λόγω της αρνητικής επίπτωσής του σε εισοδήματα, κατανάλωση και επενδύσεις, της ανόδου των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΤΕ: Ισχυρά κίνητρα για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στην NBG Pay - Για πρώτη φορά εθελοντική η μετακίνηση

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο - Εξαιρετικά ισχυρές οι αβεβαιότητες

Ποιοι φορείς συνεχίζουν να έχουν οφειλές προς ιδιώτες – Πιέσεις λόγω πανδημίας, ενεργειακής κρίσης

Όλες οι ειδήσεις

09:26

National Geographic: Η Κάρπαθος στους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς του κόσμου 

09:14

Στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας για τις παρακολουθήσεις

09:09

Ξεκινά σήμερα η κατασκευή του SKA, του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο

09:08

Κίνα: Αποκλιμακώνεται η πανδημία - Μειώθηκαν τα κρούσματα για 7η ημέρα

09:05

Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και το όριο τιμής

09:02

Οργή κατά Μακρόν σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη Ρωσία

08:46

91% των αγροτών είναι δυσαρεστημένοι… Τι θα ψηφίσουν;

08:30

Ανεβάζουν ταχύτητα οι online πωλήσεις αλκοολούχων ποτών – Τα νέα δεδομένα και η επόμενη μέρα

08:24

Πετρέλαιο: Σε εγρήγορση αγορά και παραγωγοί λόγω των κυρώσεων

08:18

Ανθεκτικό και ταχέως αναπτυσσόμενο το ελληνικό startup οικοσύστημα

08:14

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας «κλειδί» για τις ασφαλιστικές

08:11

Λιγνίτες: Αίτημα στην Κομισιόν για πρόωρο τέλος της «θεραπείας» στο μονοπώλιο της ΔΕΗ

08:06

Υποδομές: Τα «bankable» έργα, οι τράπεζες και ο επιτοκιακός «πονοκέφαλος»

08:03

MyDATA: Πρεμιέρα για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ - Ανοίγει ο δρόμος για αυτόματες επιστροφές φόρων

07:49

Καλά τα νέα για την Ελλάδα, αλλά τι γίνεται με την Ευρώπη;

07:33

Συμβουλές για «πράσινα» Χριστούγεννα

07:30

Πότε ξεκινάει η Άνοιξη και θα γίνουν εκλογές - Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τράπεζες - Πιπέρι στη γλώσσα κ. Μάνο 

07:19

O Kylian Mbappe έχει ένα γκαράζ γεμάτο πανάκριβα αυτοκίνητα που δεν μπορεί να οδηγήσει

07:12

Τράπεζες: Μην τα βάζεις με το γκουβέρνο - Τι έρχεται για Intracom - Η Ιντεάλ και ο…υαλοκαθαριστήρας - Πάνε καλά οι Οδοί 

07:01

«Στενάζουν» τα παιδιατρικά νοσοκομεία: Συρροή παιδιών με γρίπη - Αναμονές μέχρι και 8 ώρες

23:57

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο βομβαρδιζόμενο Κίεβο, στο σχολείο «Ελλάδα»

23:44

Ντογιάκος: Έλληνες εισαγγελείς γρηγορείτε

23:30

Βέλγιο: 33χρονος σκότωσε την έγκυο σύζυγό του και το πεντάχρονο παιδί της

23:14

Κουτσούμπας: Εξασφάλιση της απαραίτητης κρατικής χρηματοδότησης για τον Τύμβο Καστά

22:59

Ο παγκόσμιος «πόλεμος των ημιαγωγών» μεταξύ Δύσης και Ασίας και η στρατηγική ΗΠΑ, ΕΕ και Κίνας

22:44

Θεσσαλονίκη: Θωράκιση των γυναικών έναντι της βίας, με ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου τους σε κάθε πεδίο

22:29

Έναρξη έκανε στον Πύργο το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέου

22:15

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στα εγκαίνια του νέου διοικητικού κέντρου της Μητρόπολης Πειραιώς

21:56

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ για τον σημερινό εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας

21:45

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο