Nexi: Παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους

Newsroom
Μοιράσου το
Nexi: Παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους
Το στρατηγικό της πλάνο και τους μέσο-μακροπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους παρουσίασε η Nexi, στο πλαίσιο της Ημέρας Κεφαλαιαγορών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το στρατηγικό της πλάνο και τους μέσο-μακροπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους παρουσίασε η Nexi, στο πλαίσιο της Ημέρας Κεφαλαιαγορών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο το 2019, ο όμιλος Nexi έχει αναπτυχθεί σημαντικά, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε 25+ χώρες, και έχει ενισχύσει την εμβέλεια και το εύρος των δυνατοτήτων της, ενώ παράλληλα έχει διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

“Η Nexi κατέχει προνομιακή θέση στις ευρωπαϊκές αγορές που εξυπηρετούμε", δήλωσε ο Paolo Bertoluzzo, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Nexi. " Η ικανότητα να διαμορφώνουμε βαθιά γνώση σε τοπικό επίπεδο και η πελατοκεντρικότητα μας, σε συνδυασμό με την ηγετική μας θέση στην αγορά όσον αφορά την κλίμακα και την αποτελεσματικότητά μας, αποτελούν τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Πιστεύω ότι αυτά μας έχουν τοποθετήσει ευνοϊκά για να συνεχίσουμε να οδηγούμε την ανάπτυξη, την κερδοφορία και την αξία των μετόχων στο μέλλον. Οι ικανότητες και το ταλέντο των ανθρώπων μας, που είναι οι κορυφαίοι στην αγορά, αποτελούν έναν επιπλέον στρατηγικό μοχλό για την ανάπτυξή μας μέσα από ένα διαφοροποιημένο και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και την καινοτομία με ισχυρή εμπιστοσύνη στη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου μας".

Η στρατηγική της Nexi για την επίτευξη ισχυρής κερδοφόρας ανάπτυξης αποτελείται από τρεις άξονες με ισχυρή στρατηγική αξία:

1. Διαφοροποίηση μέσω της κλίμακας και της εγγύτητας στην αγορά και στους πελάτες.

2. Επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης εστιασμένης στις ΜμΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προηγμένη ψηφιακή έκδοση καρτών με κορυφαία προϊόντα και εμπορικές στρατηγικές / πολιτικές.

3. Ισχυρές συνέργειες και συνεχής λειτουργική επιτάχυνση.

Αυτοί οι στρατηγικοί άξονες αξίας υποστηρίζονται από τρία επιχειρηματικά θεμέλια που βρίσκονται στον πυρήνα του Ομίλου: (i) ανώτερες τεχνολογικές δυνατότητες, που οδηγούν στην ευελιξία και την αποτελεσματικότητα της καινοτομίας, (ii) μία ολοκληρωμένη ταλαντούχα ομάδα με βαθιές ικανότητες στον τομέα του PayTech, (iii) υπεροχή με μία ισχυρή ESG στρατηγική, που καθιστά τις ψηφιακές πληρωμές μοχλό προόδου.

Η Nexi, ειδικότερα για το ESG, δεσμεύεται να επιτύχει τους στόχους της μέσα από μια σειρά δράσεων:

- Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜμΕ και της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του προηγμένου χαρτοφυλακίου ψηφιακών προϊόντων της

- Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με δέσμευση για μείωση των εκπομπών βάσει του Προτύπου Net-Zero. Ήδη η εταιρεία είναι κλιματικά ουδέτερη από το 2022, και επιταχύνει τις πιο πράσινες καταναλωτικές συμπεριφορές σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

- Περαιτέρω επένδυση στους ανθρώπους, με δέσμευση τη συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και τη διασφάλιση της κατάλληλης εκπροσώπησης των φύλων και των μειονοτήτων, προωθώντας μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς με την καλύτερη δυνατή διακυβέρνηση.

Η στρατηγική της Nexi θα υλοποιηθεί σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς:

Λύσεις για εμπόρους

Η στρατηγική της Nexi στον τομέα των λύσεων για εμπόρους είναι διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στις ΜμΕ, τους μεγαλύτερους και σημαντικούς πελάτες (LAKAs) και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς και τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των εμπόρων στην εξαιρετικά κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά.

Οι δυνατότητες σε τοπικό επίπεδο είναι το κλειδί για την εξυπηρέτηση των ΜμΕ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως γιατί οι ανάγκες των εμπόρων γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, δημιουργώντας διαρθρωτικά πλεονεκτήματα για τη Nexi. Για να επιτευχθεί ανάπτυξη στις ΜμΕ, η στρατηγική της εταιρείας θα βασιστεί σε τρεις πυλώνες με στόχο την ενίσχυση της ηγετικής θέσης στην Ευρώπη και συγκεκριμένα μέσω (i) σπονδυλωτών ευέλικτων λύσεων one-stop-shop, ειδικά για κάθε τμήμα και σε τοπικό επίπεδο (ii) ολοκλήρωσης πληρωμών-λογισμικού, συνεργαζόμενοι με παρόχους ανεξάρτητου λογισμικού, και (iii) επενδύσεων στην τοπική διανομή, τόσο άμεση όσο και έμμεση. Η στρατηγική θα διαφοροποιηθεί ανά αγορά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ανταγωνιστική θέση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, θα δοθεί βαρύτητα στην αύξηση της αξίας της υφιστάμενης πελατειακής βάσης σε αγορές όπου υπάρχει σαφή ηγετική θέση και στην επιτάχυνση της αύξησης του μεριδίου αγοράς σε αγορές με προκλήσεις.

Η συντριπτική πλειονότητα των εσόδων της ευρωπαϊκής δεξαμενής LAKAs (μεγαλύτεροι και σημαντικοί πελάτες) αφορά τοπικούς εμπόρους και κάθετους τομείς όπου η Nexi είναι ήδη εδραιωμένη. Η μελλοντική ανάπτυξη στον τομέα των LAKAs θα προέλθει κυρίως από εθνικές και περιφερειακές μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις μέσω (i) της ανάπτυξης κάθετων βιομηχανικών πολυκαναλικών προτάσεων βασισμένων σε σπονδυλωτές δυνατότητες, (ii) μιας βαθιάς τοπικής εδραίωσης μέσω συνεργασιών και τεχνολογικής ολοκλήρωσης με παρόχους ανεξάρτητου λογισμικού, παρόχους ECR και CRM, και (iii) της επένδυσης σε αποκλειστικές τοπικές και εξειδικευμένες πωλήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης, που είναι διαθέσιμες σε όλους τους εμπόρους με στόχο την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της διαφοροποίησης, ένα πλεονέκτημα της πελατοκεντρικής προσέγγισης της εταιρείας.

Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου είναι κατακερματισμένη και απαιτεί σε ισχυρή παρουσία και τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο, με τη μεσαία αγορά να αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα. Η στρατηγική της Nexi για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει σχεδιαστεί για να κατακτήσει την ηγετική θέση στη μεσαία αγορά μέσω (i) λύσεων υψηλής μετατροπής με omni-acceptance και υπηρεσίες collections, (ii) τοπικών front-ends σε ένα ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό επίπεδο και (iii) cross-selling συνεργιών με τις ΜμΕ και τις LAKAs, με περαιτέρω επενδύσεις στην τοπική αγορά και υποστήριξη.

Λύσεις Issuing

Η στρατηγική Issuing της Nexi έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εξαιρετικά διαιρεμένο ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο, στο οποίο κυριαρχούν οι τοπικές και περιφερειακές τράπεζες και τα ιδιαίτερα τοπικά συστήματα. Σε αυτόν τον τομέα, η Nexi θα αξιοποιήσει τις μοναδικές προηγμένες ψηφιακές Issuing δυνατότητες, που κυμαίνονται από μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα ψηφιακής επεξεργασίας έως μοναδικές προτάσεις λύσεων Payments-as-a-Service.

Η εστίαση της εταιρείας στην απόκτηση νέων πελατών στην Ευρώπη περιλαμβάνει (i) νέους τραπεζικούς πελάτες που χρησιμοποιούν ψηφιακή επεξεργασία, αξιοποιώντας μια κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα, ικανή να παρέχει υψηλά επίπεδα υπηρεσιών με προηγμένη ψηφιακή ευελιξία και μελλοντική προστασία, και (ii) επιχειρήσεις, FinTechs και μεσαίες/μικρές τράπεζες μέσω μιας πρότασης Payments-as-a-Service.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε η αύξηση της αξίας της πελατειακής βάσης (i) προωθώντας την πρόταση για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους υφιστάμενους πελάτες και (ii) αναβαθμίζοντας τις επιχειρήσεις, τις FinTechs και τις μεσαίες/μικρές τράπεζες σύμφωνα με τα προϊόντα Payments-as-a-Service.

Οικονομικές προοπτικές

Με βάση τον χρονικό ορίζοντα του πλάνου, η Nexi αναμένει να συνδυάσει την οργανική αύξηση των εσόδων με σταδιακή λειτουργική αύξηση, με αποτέλεσμα την αύξηση της ρευστότητας και την υπέρβαση σε στρατηγικά χρηματικά πλεονάσματα για την περαιτέρω δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της εταιρείας.

Σήμερα ανακοινώνονται οι ακόλουθοι στόχοι, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία της Michaela Castelli, σε οργανική βάση:

- Καθαρός Κύκλος Εργασιών: ~9% 2021-2025 CAGR,

- EBITDA: ~14% 2021-2025 CAGR, ~+900 bps. αύξηση περιθωρίου EBITDA έως το 2025,

- Πλεονάζουσα ρευστότητα: ~2,8 €B κατά την περίοδο 2023-2025,

- Καθαρή Μόχλευση: 1,0x - 1,5x Καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός/ EBITDA μέχρι το 2025E,

- Κέρδη ανά Μετοχή- EPS: ~20% 2021-2025 CAGR.

Η προβλεπόμενη δημιουργία ~2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ πλεονάζουσας ταμειακής ροής κατά την περίοδο 2023-2025 θα επιτρέψει την ευελιξία για διερεύνηση μιας σειράς ευκαιριών που αυξάνουν την αξία για όλους τους μετόχους της εταιρείας, των οποίων οι θετικές επιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζονται στους στόχους που παρουσιάστηκαν σήμερα.

Με βάση τις ενδεχόμενες ευκαιρίες της αγοράς και το πλαίσιο, σταδιακά θα γίνεται αξιολόγηση σχετικά με την αποπληρωμή του χρέους, την επιδίωξη στρατηγικών ευκαιριών, εξαγορών και συγχωνεύσεων ή επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους μέσω επαναγοράς ή μερισμάτων. Οποιαδήποτε στρατηγική χρήση των πλεοναζόντων ταμειακών ροών θα καθοδηγείται από τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους μας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Παγκρήτια Τράπεζα: Στην ΤτΕ προς έγκριση το επιχειρηματικό πλάνο και το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης

Attica Bank: Υποβάλλει το business plan στην ΤτΕ - Με την ΑΜΚ των 490 εκατ. στόχος οργανική κερδοφορία σταδιακά έως το 2025

ΕΤΕ: Ισχυρά κίνητρα για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στην NBG Pay - Για πρώτη φορά εθελοντική η μετακίνηση

Όλες οι ειδήσεις

23:09

Wall Street: Πέμπτη συνεχή ημέρα απωλειών ο S&P 500 με την ύφεση να «σκιάζει» τις αγορές

22:51

Ουάσινγκτον: Ο Πούτιν δείχνει «ανεύθυνος» μιλώντας «επιπόλαια» για τα πυρηνικά όπλα

22:39

ΗΠΑ: Ισχυρή αύξηση στον καταναλωτικό δανεισμό τον Οκτώβριο

22:14

Ukrenergo: Πάνω από 1.000 πυραύλους και ρουκέτες έχει δεχτεί το ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο αλλά ακόμα λειτουργεί

22:08

Πετρέλαιο: Η ενίσχυση των αποθεμάτων καυσίμων έριξε τις τιμές - «Άγγιξαν» χαμηλό έτους WTI και brent

22:01

Συρίγος για ελληνοτουρκικά: «Φοβάμαι το λάθος» - Πόσο πιθανό είναι ένα «θερμό επεισόδιο»

21:49

Κρυπτονομίσματα: «Καμπανάκι» ΕΚΤ - «Πολλαπλές φούσκες που σκάνε η μία μετά την άλλη»

21:38

Σαμαράς: Η παράταξη οφείλει να δώσει ενωμένη την εκλογική μάχη

21:27

Περού: Το Κογκρέσο υπερψήφισε την καθαίρεση του προέδρου Καστίγιο - Τελεί υπό κράτηση

21:18

Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Βέροιας: Οδοφράγματα Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου

21:15

Μενέντεζ: «Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις»

21:11

Δήμαρχος Κιέβου: Πιθανό ένα σενάριο «Αποκάλυψης» αυτόν τον χειμώνα, αλλά να μην επικρατήσει πανικός

20:57

Πώς θα είναι η παγκόσμια οικονομία το 2075: Η ανάλυση της Goldman Sachs - Oι 4 τάσεις

20:54

Χρυσός: Ανοδικά για 2η σερί ημέρα αλλά παρέμεινε κάτω από τα 1.800 δολάρια

20:39

Γερμανία: «Βαθιά ανησυχία» εκφράζει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος για τη δράση των «Πολιτών του Ράιχ»

20:21

Μελόνι: Δεν τα έχουμε βάλει με τον ρωσικό λαό, τον πολιτισμό ή την ιστορία του

20:18

Καραγιάννης: Ξεκινούν οι εργασίες στο πρώτο κομμάτι του ΒΟΑΚ - Έχουμε να κάνουμε με έργα, όχι με «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

20:07

ΕΕ: 9ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει

19:57

Με κάτι λιγότερο από ένα δισ. η ΕΚΤ κρατάει -ακόμα- υπό «προστασία» τα ελληνικά ομόλογα

19:56

Generali: Πουλά ιταλικό χαρτοφυλάκιο ασφαλειών ζωής 20 δισ. ευρώ

19:42

Κεραμέως: Έχουμε προκηρύξει τις θέσεις για τους διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας

19:39

Γεωργιάδης: Nέες επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ αύριο για το «καλάθι του νοικοκυριού»

19:33

Μιχαηλίδου: Ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης

19:27

Spotify: Το «μυστικό της επιτυχίας» του δισεκατομμυριούχου CEO και συνιδρυτή του

19:15

Στο Ριάντ ο Σι Τζινπίνγκ με στόχο τη σινοαραβική προσέγγιση

19:06

Θεοδωρικάκος για πυροβολισμό 16χρονου: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί επικίνδυνη ταύτιση με το 2008

18:54

Ευρωαγορές: Δεν ανακόπηκε η πτώση - Επιμένουν οι ανησυχίες για την ύφεση

18:51

«Λαχτάρα» για Μασκ: Έχασε προσωρινά τον «τίτλο» του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

18:38

ΥΠΕΞ προς Λιβύη: Ασκούμε πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

18:29

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2021