Οι business της Dimand στη Βόρεια Ελλάδα – Το logistics park, οι εκτάσεις και τα γραφεία

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Οι business της Dimand στη Βόρεια Ελλάδα – Το logistics park, οι εκτάσεις και τα γραφεία
Ποια assets προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της η εισηγμένη τους προηγούμενους μήνες. Η μεγάλη επένδυση στο πρώην ακίνητο Εμφιετζόγλου, τα προσύμφωνα και το Hub26 office complex.

Πέρα από τις μεγάλες επενδύσεις που προωθεί η Dimand στην Αθήνα (συγκροτήματα γραφείων, ανάπλαση περιοχών, τον Πύργο Πειραιά και το «Μινιόν», οικιστικά κ.α.) και εκτός από τα γνωστά κτήρια γραφείων στη Θεσσαλονίκη (Hub26 Thessaloniki office complex – ΦΙΞ, στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης, εφάπτεται στο πρώην Ζυθοποιείο Φιξ), η εταιρεία ακινήτων αφενός τους τελευταίους μήνες προχώρησε στην αγορά σημαντικών εκτάσεων σε διάφορα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, αφετέρου προωθεί μεγάλες επενδυτικές κινήσεις, όπως την ανάπτυξη περιαστικών υποδομών Logistics μεγάλης κλίμακας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτή που ανακοίνωσε χτες η εισηγμένη.

Το logistics στο πρώην ακίνητο της Βαλκάν

Ειδικότερα, η Dimand απέκτησε, μέσω της θυγατρικής της «ΑΠΕΛΛΟΥ ESTATE M.Α.Ε.», γηπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 355,6 στρεμμάτων, στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας «Βαλκάν Ακίνητα Α.Ε.» (συμφερόντων Εμφιετζόγλου), έναντι συνολικού τιμήματος 6 εκατ. ευρώ. Επί του ακινήτου, η DIMAND θα ανεγείρει, σε δύο φάσεις, συγκρότημα Logistics, συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ. περίπου. Η πρώτη φάση αφορά στη δόμηση 55.000 τ.μ. περίπου, εντός 24 μηνών, ενώ η δεύτερη φάση, σε δόμηση 65.000 τ.μ. περίπου, εντός 30 μηνών. Η συνολική ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) του έργου κατά την ολοκλήρωσή του, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Οι άλλες κινήσεις

Ωστόσο, όπως προκύπτει και από τη χρηματοοικονομική έκθεση 6μήνου, η Dimand τους προηγούμενους μήνες σύναψε 2 ακόμα συμφωνίες στη Βόρεια Ελλάδα, η πρώτη για αγορά 4 ακινήτων (συνολικής επιφάνειας περίπου 930 χιλ. τ.μ.) έναντι 5,1 εκατ. ευρώ στην Δράμα και η δεύτερη για αγορά ακινήτου στην Καβάλα. Και τα δύο ακίνητα αυτά στη Βόρεια Ελλάδα παλιότερα ήταν ιδιοκτησίας της Softex, πριν καταλήξουν στο χαρτοφυλάκιο της Dimand (αν και δεν αναφέρεται από ποιον τα αποκτά η εταιρεία ακινήτων).

Ειδικότερα:

Στις 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Dramar M.A.E., δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά τεσσάρων ακινήτων/γεωτεμαχίων, επιφανείας α. 632.225,68 τ.μ., β. 65.974,80 τ.μ., γ. 56.704,85 τ.μ., και δ. 178.214,44 τ.μ., που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν. Σεβαστείας του Δήμου Δράμας, έναντι τιμήματος €5.100.000. Σημειώνεται ότι ποσό €290.000 εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.

Την 26.05.2022 υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την θυγατρική εταιρεία Nea Peramos Side Port M.A.E., δυνάμει του οποίου η τελευταία προσυμφώνησε την αγορά ενός ακινήτου, επιφανείας 70.080,00 τ.μ., στη θέση Νέας Ηρακλείτσας του Νομού Καβάλας, έναντι τιμήματος €600.000. Σημειώνεται ότι ποσό €30.000, εκ του συνολικού τιμήματος δόθηκε ως προκαταβολή κατά την ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου.

Τα μεγέθη

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (η Dimand δεν ήταν ακόμα εισηγμένη στο Χρηματιστήριο), ο τζίρος της ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ, από 2,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, αυξημένος κατά 56%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης (project management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 88%, σε 1,23 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στο ποσό του 1,089 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,830 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (€8.039.445 έναντι καθαρής ζημίας €2.289.753 την προηγούμενη περίοδο). Το τελικό αποτέλεσμα (μετά από φόρους) ήταν ζημιά 211 χιλ. ευρώ από ζημιά 4,8 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός της Dimand στο τέλος Ιουνίου ήταν 81,155 εκατ. ευρώ (έναντι 59,1 εκατ. πέρσι το ίδιο διάστημα) και τα ταμειακά διαθέσιμα 6,3 εκατ. έναντι 19,3 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του α’ εξάμηνου της χρήσης, το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου (μέσω της μητρικής εταιρείας, θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών) περιελάμβανε 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα. Με βάση την οικονομική έκθεσή της για το πρώτο εξάμηνο του 2022 το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται περιλαμβάνει χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτές χρήσεις σε αστικές περιοχές (κυρίως Αθήνα), συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους περίπου 666 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών).

Η προνομιακή θέση

Για να επιστρέψουμε στην επένδυση στη Β. Ελλάδα, η θέση του ακινήτου είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς απέχει 23 χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 16 χλμ. από το Λιμάνι της πόλης. Στην οροφή των εγκαταστάσεων προβλέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ για την παραγωγή ενέργειας, κατόπιν εκπόνησης ειδικής μελέτης. Εκτιμάται ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ θα ανέλθει σε 12 MW και η συνολική ετήσια παραγόμενη ενέργεια σε 19.200.000 Kwh. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 150 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το συγκρότημα γραφείων HUB 26

Όσον αφορά στο συγκρότημα γραφείων HUB 26 βρίσκεται στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης και εφάπτεται στο πρώην Ζυθοποιείο Φιξ. Αποτελείται από τέσσερα λειτουργικά ανεξάρτητα κτίρια (Κτίριο A - περίπου 7.214 τ.μ., Κτίριo B - περίπου 5.600 τ.μ., Κτίριο Γ - περίπου 3.900 τ.μ. κτίριο Δ - περίπου 3.438 τ.μ.) με 2 κοινά υπόγεια (υπόγειο Β – περίπου 4.137 τ.μ. και υπόγειο Α’ – περίπου 6.310 τ.μ.), τα οποία θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για αειφόρα κτίρια, με δύο επίπεδα κοινόχρηστων υπόγειων χώρων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής η ολοκλήρωσή της οποίας αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2023. Το κατασκευαστικό αντικείμενο έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ, ενώ ο προϋπολογισμός του project (30,6 χιλ. τ.μ.) ανέρχεται σε περίπου 49 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Lamda Development: Πώς πάνε τα Malls, ξεχωρίζει το Golden Hall – Το ενδιαφέρον για τα εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

ΕΡΓΟΣΕ: Νοέμβριο «πέφτουν» υπογραφές σε projects 200 εκατ. ευρώ – «Σήμα εκκίνησης» για σιδηροδρομικά έργα 4 δισ.

Dimand: Ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο των 666 εκατ. ευρώ – Τα deals, τα νέα projects και οι «άμυνες»

Όλες οι ειδήσεις

10:01

ΕΚΤ: «Ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο» - Αιχμές για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

10:00

Πλειστηριασμοί ακινήτων στην Ελλάδα

09:49

Frigoglass: Νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί μίας συνολικής ανακεφαλαιοποίησης

09:45

Η ΡΑΕ αναλαμβάνει την Αντιπροεδρία του MEDGEG

09:41

Ρωσία: Έως 80,4 εκατ. δολάρια στοχεύει να αντλήσει μέσω IPO η Whoosh

09:34

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις όπλων διεθνώς το 2021 - στα $592 δισ. το τζίρος

09:32

Gazprom: Στέλνει 42,4 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

09:26

National Geographic: Η Κάρπαθος στους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς του κόσμου 

09:14

Στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας για τις παρακολουθήσεις

09:09

Ξεκινά σήμερα η κατασκευή του SKA, του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο

09:08

Κίνα: Αποκλιμακώνεται η πανδημία - Μειώθηκαν τα κρούσματα για 7η ημέρα

09:05

Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και το όριο τιμής

09:02

Οργή κατά Μακρόν σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη Ρωσία

08:46

91% των αγροτών είναι δυσαρεστημένοι… Τι θα ψηφίσουν;

08:30

Ανεβάζουν ταχύτητα οι online πωλήσεις αλκοολούχων ποτών – Τα νέα δεδομένα και η επόμενη μέρα

08:24

Πετρέλαιο: Σε εγρήγορση αγορά και παραγωγοί λόγω των κυρώσεων

08:18

Ανθεκτικό και ταχέως αναπτυσσόμενο το ελληνικό startup οικοσύστημα

08:14

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας «κλειδί» για τις ασφαλιστικές

08:11

Λιγνίτες: Αίτημα στην Κομισιόν για πρόωρο τέλος της «θεραπείας» στο μονοπώλιο της ΔΕΗ

08:06

Υποδομές: Τα «bankable» έργα, οι τράπεζες και ο επιτοκιακός «πονοκέφαλος»

08:03

MyDATA: Πρεμιέρα για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ - Ανοίγει ο δρόμος για αυτόματες επιστροφές φόρων

07:49

Καλά τα νέα για την Ελλάδα, αλλά τι γίνεται με την Ευρώπη;

07:33

Συμβουλές για «πράσινα» Χριστούγεννα

07:30

Πότε ξεκινάει η Άνοιξη και θα γίνουν εκλογές - Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τράπεζες - Πιπέρι στη γλώσσα κ. Μάνο 

07:19

O Kylian Mbappe έχει ένα γκαράζ γεμάτο πανάκριβα αυτοκίνητα που δεν μπορεί να οδηγήσει

07:12

Τράπεζες: Μην τα βάζεις με το γκουβέρνο - Τι έρχεται για Intracom - Η Ιντεάλ και ο…υαλοκαθαριστήρας - Πάνε καλά οι Οδοί 

07:01

«Στενάζουν» τα παιδιατρικά νοσοκομεία: Συρροή παιδιών με γρίπη - Αναμονές μέχρι και 8 ώρες

23:57

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο βομβαρδιζόμενο Κίεβο, στο σχολείο «Ελλάδα»

23:44

Ντογιάκος: Έλληνες εισαγγελείς γρηγορείτε

23:30

Βέλγιο: 33χρονος σκότωσε την έγκυο σύζυγό του και το πεντάχρονο παιδί της