«Αποδοτική χρονιά» για τη Vitex το 2021 – Επενδύσεις 6,6 εκατ. ευρώ και στρατηγικές κινήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
«Αποδοτική χρονιά» για τη Vitex το 2021 – Επενδύσεις 6,6 εκατ. ευρώ και στρατηγικές κινήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών
Άνοδος πωλήσεων, αλλά μείωση κερδοφορίας για την ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου οικοδομικών χρωμάτων το 2021. Πώς κινήθηκαν έξοδα, έσοδα, δανεισμός και ποια είναι τώρα η καθαρή θέση του ομίλου. Πώς δημιούργησε αποθέματα με μικρότερο κόστος. Το νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, τα καινοτόμα προϊόντα και οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της παρελθούσας χρήσης.

«Μια από τις πιο αποδοτικές χρονιές σε επίπεδο πωλήσεων, συγκράτησης δανεισμού και βελτίωσης ρευστότητας» αποδείχθηκε για τη Vitex το 2021, παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως κυρίως λόγω της πανδημίας και του πληθωρισμού.

Όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο ΓΕΜΗ, το 2021 ο κύκλος εργασιών του εταιρείας που ηγείται στον κλάδο των οικοδομικών χρωμάτων, ανήλθε σε 58,17 εκατ. ευρώ έναντι 49,73 εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 14,5% και σε απόλυτη αξία 8,43 εκατ. ευρώ.

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 17,99 εκατ. ευρώ, από 18,36 εκατ. ευρώ την περασμένη χρονιά, ενώ η προ φόρων κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 3,07 εκατ. ευρώ, από 5,73 εκατ. ευρώ το 2020, με τη διοίκηση να κάνει λόγω «για ιδιαιτέρως ικανοποιητική οικονομική κατάσταση του ομίλου λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών».

Τα οργανικά και ανόργανα έξοδα του ομίλου ανήλθαν σε 19,88 εκατ. ευρώ από 17,70 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης άνευ αποσβέσεων ανήλθαν σε 13,7 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 23,55% των πωλήσεων. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 59,08 εκατ. ευρώ έναντι 51,52 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης ανήλθε στα 40,08 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021, από 40,44 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020. Το EBITDA προ ανόργανων αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε σε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 15,96 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 6,6 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό

Όπως επισημαίνεται στα οικονομικά μεγέθη, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ - ποσοστό 11,8% επί των πωλήσεων - ενώ συνολικά η εταιρεία διέθεσε για μηχανές ανάμειξης και έξοδα marketing 4,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποθέματα του ομίλου σαν ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν στο 23%, ενώ συνολικά το 2021 τα αποθέματα ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες αγορές πρώτων υλών για ενίσχυση αποθεμάτων με χαμηλότερο κόστος

Όπως αποκαλύπτει η διοίκηση, η εταιρεία έχοντας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και διαβλέποντας την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια, κόστος μεταφορών, προχώρησε σε αυξημένες αγορές πρώτων υλών με σκοπό την ενίσχυση των αποθεμάτων με χαμηλότερο κόστος αγοράς, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο στο 2021 να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και παράλληλα να μην τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία της.

Νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Να σημειωθεί εδώ ότι τον περασμένο Μάρτιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο εργοστάσιο έτοιμων σοβάδων εξωτερικής θερμομόνωσης στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου, με το οποίο η Vitex θα ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Η επένδυση για την ενίσχυση της παραγωγικής και αποθηκευτικής δυναμικότητας του VitexTherm είναι συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ το εργοστάσιο εκτείνεται σε χώρο συνολικής έκτασης 4.500 τ.μ. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitextherm, με σημαντικό μερίδιο στην αγορά της μόνωσης, έρχεται να καλύψει την ολοένα και αυξανόμενη σχετική ζήτηση, με πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή έτοιμου σοβά δυναμικότητας 33τόνων/βάρδια. Το αναβαθμισμένο logistic center έκτασης 3.150 τ.μ. διαθέτει επαρκή αποθηκευτική ικανότητα για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς σε υλικά όπως σοβάδες, θερμομονωτικά υλικά.

Καινοτομία και δημιουργία αξίας

Στρατηγικός πυλώνας για τη Vitex αποτελεί η καινοτομία και η δημιουργία αξίας μέσω προϊόντων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς νέα προϊόντα και εξελίσσεται, ενώ σε ένα πρότυπο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης απασχολούνται 17 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι γυναίκες και όλοι οι εργαζόμενοι είναι επιστημονικά καταρτισμένοι.

Χρώμα τοίχων με αντιβακτηριακές ιδιότητες στην εποχή της πανδημίας

Καθώς οι ανάγκες για πρόληψη στον τομέα των λοιμώξεων γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές την περίοδο της πανδημίας, η εταιρεία προχώρησε στην παραγωγή του προϊόντος «Vitex with VAIRO» διαμορφώνοντας τη νέα εποχή στην αγορά του χρώματος. Πρόκειται για χρώµα τοίχων με αντιικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, με τη σύνθεσή του να βοηθά στη δημιουργία μιας βαμμένης επιφάνειας ενάντια στη µεταφορά των ιών και τoν περιορισµό της εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων. Το εν λόγω προϊόν είναι το μοναδικό που έχει αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΦ τον Οκτώβριο του 2021), ενώ διαθέτει επίσης άδεια κυκλοφορίας από αντίστοιχους φορείς σε άλλες οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Ταυτόχρονα, εντός του 2021, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και έγινε το λανσάρισμα της σειράς «VITEX CARE» που αποτελεί κορυφαία φροντίδα και λύση για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Τα «VITEX CARE» έχουν αξιολογηθεί για τη χαμηλή περιβαλλοντική τους επίπτωση με μειωμένο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα στον κύκλο ζωής, με χρήση μεθοδολογιών προϊοντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και οι συσκευασίες τους αποτελούνται από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Προς την κατεύθυνση πρακτικών συνδεόμενων με την κυκλική οικονομία και αειφορία, η εταιρεία συνέχισε να πιστοποιεί προϊόντα που συμμορφώνονται με τα συστήματα αξιολόγησης πράσινων κτηρίων, με μειωμένο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή και συστήματα που δίνουν έμφαση στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία, π.χ LEED, BREEAM, WELL, SKA Rating, French HQE etc.

Η Vitex, συμφερόντων της οικογένειας Γιαννίδη, με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, αναπτύσσοντας και παράγοντας και αναπτύσσοντας προϊόντα στους τομείς των οικοδομικών χρωμάτων (Vitex), εξωτερικής θερμομόνωσης (VitexTherm), και υγρομόνωσης (Hermes).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

10:36

Ρωσία: Στενός συνεργάτης του Πούτιν σε ρόλο συμβούλου στον γιγάντιο τεχνολογικό όμιλο Yandex

10:32

Κίνα: «Βουτιά» 40% για τις βιομηχανικές παραγγελίες - Ανθίζει το εμπόριο από ΕΕ σε ΗΠΑ

10:32

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στο 1,2 ευρώ/κιλό η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου στα πρατήρια της

10:23

Ξεκινάει αύριο η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

10:19

ΣΕΛΠΕ: Το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά

10:18

Όταν Μαρξ και... ΔΝΤ συμφωνούν για πληθωρισμό και μισθούς

10:13

Επ. Ανταγωνισμού: Έναρξη κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών

10:11

Η Ιαπωνία επέβαλε πλαφόν στο ρωσικό αργό πετρέλαιο - Νέο πακέτο κυρώσεων

10:01

ΕΚΤ: «Ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο» - Αιχμές για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

10:00

Πλειστηριασμοί ακινήτων στην Ελλάδα

09:49

Frigoglass: Νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί μίας συνολικής ανακεφαλαιοποίησης

09:45

Η ΡΑΕ αναλαμβάνει την Αντιπροεδρία του MEDGEG

09:41

Ρωσία: Έως 80,4 εκατ. δολάρια στοχεύει να αντλήσει μέσω IPO η Whoosh

09:34

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις όπλων διεθνώς το 2021 - Στα $592 δισ. το τζίρος

09:32

Gazprom: Στέλνει 42,4 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

09:26

National Geographic: Η Κάρπαθος στους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς του κόσμου 

09:14

Στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας για τις παρακολουθήσεις

09:09

Ξεκινά σήμερα η κατασκευή του SKA, του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο

09:08

Κίνα: Αποκλιμακώνεται η πανδημία - Μειώθηκαν τα κρούσματα για 7η ημέρα

09:05

Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και το όριο τιμής

09:02

Οργή κατά Μακρόν σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη Ρωσία

08:46

91% των αγροτών είναι δυσαρεστημένοι… Τι θα ψηφίσουν;

08:30

Ανεβάζουν ταχύτητα οι online πωλήσεις αλκοολούχων ποτών – Τα νέα δεδομένα και η επόμενη μέρα

08:24

Πετρέλαιο: Σε εγρήγορση αγορά και παραγωγοί λόγω των κυρώσεων

08:18

Ανθεκτικό και ταχέως αναπτυσσόμενο το ελληνικό startup οικοσύστημα

08:14

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας «κλειδί» για τις ασφαλιστικές

08:11

Λιγνίτες: Αίτημα στην Κομισιόν για πρόωρο τέλος της «θεραπείας» στο μονοπώλιο της ΔΕΗ

08:06

Υποδομές: Τα «bankable» έργα, οι τράπεζες και ο επιτοκιακός «πονοκέφαλος»

08:03

MyDATA: Πρεμιέρα για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ - Ανοίγει ο δρόμος για αυτόματες επιστροφές φόρων

07:49

Καλά τα νέα για την Ελλάδα, αλλά τι γίνεται με την Ευρώπη;