Στο 55,4563% το ποσοστό της Ελλάκτωρ στη Reds

Newsroom
Μοιράσου το
Στο 55,4563% το ποσοστό της Ελλάκτωρ στη Reds
Σε συνέχεια της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που κατέθεσε η RB Ellaktor για την απόκτηση όλων των μετοχών της Reds.

Στο 55,4563% ανέρχεται το ποσοστό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Reds που κατέχει η Ελλάκτωρ, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που κατέθεσε η RB Ellaktor για την απόκτηση όλων των μετοχών της Reds.

Σημειώνεται πως η δημόσια πρόταση αφορά 22.820.829 μετοχές που δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η RB Ellaktor, ή ποσοστό περίπου 39,73% του μετοχικού κεφαλαίου και θα γίνει με προσφερόμενο τίμημα στα 2,48 ευρώ σε μετρητά για κάθε μια Μετοχή.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Το νομικό πρόσωπο, REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής «REGGEBORGH»), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, ενημέρωσε ότι, λόγω απόκτησης μετοχών που προσφέρθηκαν στη θυγατρική της εταιρεία RB ELLAKTOR HOLDING B.V., συνεπεία Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η τελευταία στις 06 Μαΐου 2022 στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (απέκτησε στις 02.08.2022 54.404.755 μετοχές ήτοι 15,6249% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ), η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo και έμμεσo): 46,15% (ήτοι 160.680.530 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 30,5222% (ήτοι 106.275.775 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει 31.851.274 ή 55,4563% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (REDS ΑΕ). Έτσι, η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. μαζί με τη REGGEBORGH INVEST B.V. έχουν αποκτήσει έμμεσα το 55,4563% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. ανακοίνωσε στις 19 Αυγούστου 2022 ότι προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των μετοχών της Εταιρείας.

Αναφορικά με την ως άνω υποχρεωτική δημόσια πρόταση που υπέβαλε η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. στις 19 Αυγούστου 2022 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία, οι εταιρείες RB ELLAKTOR HOLDING B.V. και PROSILIO N.V., εκ των οποίων η δεύτερη κατέχει 2.762.781 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε 4,81% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, κατέληξαν σε συμφωνία στις 19 Αυγούστου 2022 να συνεργαστούν για τους σκοπούς της ανωτέρω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και συνεπώς η PROSILIO N.V. δεν θα προσφέρει τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία προς την RB ELLAKTOR HOLDING B.V.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας πρότασης τόσο η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. όσο και η PROSILIO N.V. δεν θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. και η PROSILIO N.V. ενεργούν, για τον προαναφερόμενο σκοπό, συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του ν. 3461/2006 (σύνολο μετοχών / δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία: 34.614.055 ή 60,2666%). Αυτή η συμφωνία περί συντονισμένης ενέργειας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της από τα μέρη ή μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Τέλος, η REGGEBORGH INVEST B.V δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3556/2007».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.