Εύσημα από την DBRS για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και προειδοποίηση για νέες απειλές

Ανδρέας Βελισσάριος
Μοιράσου το
Εύσημα από την DBRS για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και προειδοποίηση για νέες απειλές
Θετικό σήμα εκπέμπει η DBRS για τις ελληνικές τράπεζες μετά το δυναμικό πρώτο εξάμηνο, αλλά και προειδοποίησεις για τυχόν νέες απειλές που ενδέχεται να περιορίσουν το momentum τους.

Συνολικά καθαρά κέρδη της τάξεως των 2,3 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με τις ζημιές των 4 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με την DBRS.

Η βελτίωση προήλθε από τα υψηλότερα έσοδα, τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και το μειωμένο πιστωτικό κόστος, τα οποία μαρτυρούν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την απομείωση του κινδύνου (de-risking) και την αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την πανδημία του κορονοϊού.

Τα έσοδα διατηρήθηκαν σε ένα καλό επίπεδα παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εξαιτίας της απομείωσης του κινδύνου, που υποστηρίζονται από τις καθαρές προμήθειες, τις εμπορικές συναλλαγές και άλλες πηγές εσόδων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η πιστωτική ζήτηση ανέκαμψε σημαντικά στη βάση του εταιρικού δανεισμού, με τον οίκο αξιολόγησης να αναμένει ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί στο μέλλον, αν και δυνητικά θα περιοριστεί από τα υψηλότερα επιτόκια. Συνολικά, η αύξηση των επιτοκίων δια χειρός ΕΚΤ τον Ιούλιο, καθώς και οι περαιτέρω αυξήσεις που αναμένονται κατά τους επόμενους μήνες για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, αναμένεται να ενισχύσουν τα NII των ελληνικών τραπεζών λόγω του ταχύτερου repricing των περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με το παθητικό.

Επίσης για το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι προβλέψεις και το κόστος κινδύνου μειώθηκαν σημαντικά, χάρη στην έντονη βελτίωση του προφίλ κινδύνου.

Ενώ, οι έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδέχεται να επιβραδύνουν την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και να αυξήσουν τις πιέσεις στην πιστωτική ποιότητα μεσοπρόθεσμα, η θέση της DBRS είναι πως το κόστος του κινδύνου θα παραμείνει χαμηλότερα από το πολύ υψηλό επίπεδο που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς τα προφίλ κινδύνου των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να συγκρίνονται δυσμενώς με τα διεθνή πρότυπα.

Ωστόσο, οι μετρήσεις ποιότητας του ενεργητικού συνέχισαν να βελτιώνονται στο πρώτο εξάμηνο του έτους, υποστηριζόμενες από τον αρνητικό σχηματισμό NPEs και τη δημιουργία νέων δανείων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Αφού επηρεάστηκαν σοβαρά από την επιταχυνόμενη μείωση του κινδύνου το 2020 και το 2021, τα κεφαλαιακά επίπεδα των τραπεζών άρχισαν να ανακάμπτουν το πρώτο εξάμηνο του 2022, με οργανική και ανόργανη στήριξη. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης διαδικασίας εξυγίανσης να έχει ήδη απορροφηθεί, η DBRS θεωρεί ότι η κεφαλαιακή δομή των ελληνικών τραπεζών θα επωφεληθεί από τη βελτίωση της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων στο μέλλον, χάρη στα υψηλότερα έσοδα στο πλαίσιο των σταδιακά υψηλότερων επιτοκίων και της υγιούς δημιουργίας νέων δανείων, καθώς και του μειωμένου πιστωτικού κόστος (η DBRS σημειώνει πως η αναταξινόμηση της συντριπτικής πλειονότητας των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο αποσβεσμένο κόστος (AC), περιορίζει την ευαισθησία των δεικτών κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών στην άνοδο των spreads).

Ο καναδικός οίκος συνεχίζει, τονίζοντας πως στο πρώτο εξάμηνο του 2022, τα συνολικά έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, λόγω των καθαρών προμηθειών και άλλων εσόδων, τα οποία, ωστόσο, περιελάμβαναν ένα σημαντικό αρνητικό one-off (εφάπαξ) που σχετίζεται με τιτλοποιήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2021. Τα συνολικά έσοδα θα είχαν αυξηθεί κατά 16% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του έτους εξαιρουμένου αυτού του one-off, υποστηριζόμενα από τις καθαρές προμήθειες, τις συναλλαγές και άλλα έσοδα. Τα βασικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους ή καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρές προμήθειες) μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, καθώς οι υψηλότερες καθαρές προμήθειες δεν αντιστάθμισαν τις πιέσεις που ασκήθηκαν στα NNI.

Η πιστωτική ζήτηση ανέκαμψε αισθητά στον εταιρικό τομέα, επωφελούμενη από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ενώ παραμένει υποτονική στον τομέα του λιανεμπορίου. Η DBRS εκτιμά ότι η ζήτηση δανείων θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον, τροφοδοτούμενη επίσης από τα κεφάλαια του RRF, ωστόσο η αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να περιορίσει κατά κάποιο τρόπο αυτήν την τάση.

Επιπλέον, οι καθαρές προμήθειες αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενες από τις δραστηριότητες πληρωμών, καρτών και δανεισμού, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τον αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων λόγω της αυξημένης αστάθειας που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις. Οι αναλυτές βλέπουν περιθώρια για τις ελληνικές τράπεζες να βελτιώσουν το μείγμα εσόδων από προμήθειες, και αυτό θα εξαρτηθεί από τη δυναμική του franchise τους.

Από την αντίπερα όχθη, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του έτους, αντανακλώντας τα οφέλη από την πρόσφατη αναδιάρθρωση, ενώ ο μέσος λόγος κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο ισχυρό 35%, αν και αυτό περιελάμβανε σημαντικά κέρδη συναλλαγών που δεν αναμένει η DBRS να επαναληφθούν. Κατά την άποψή της, οι επενδύσεις για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και των επιχειρηματικών στρατηγικών, καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις πιθανότατα θα απορροφήσουν σημαντικό μέρος της περαιτέρω εξοικονόμησης κόστους που αναμένεται από τις συνεχιζόμενες δράσεις αποτελεσματικότητας.

Οι τράπεζες αναθεώρησαν προς τα πάνω το guidance για την καθαρή πιστωτική επέκταση το 2022, με την DBRS να εκτιμά είναι ότι η απομείωση του κινδύνου θα πρέπει να συνεχιστεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο στο μέλλον, αν και με βραδύτερο ρυθμό, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Επιπλέον, αναμένει νέες εισροές NPEs λόγω της επιβράδυνσης που προβλέπεται στο λειτουργικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα έμμεσων επιπτώσεων που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι μετρήσεις ποιότητας ενεργητικού θα πρέπει σταδιακά να συγκλίνουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενσωματώνοντας υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας νέα δάνεια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

07:06

Κληρώνει για Attica και Pancreta - Λύσεις αλά Πορτογαλικά - Το μήνυμα από τα άλευρα

07:04

Μια υπόσκαφη βίλα 7,5 εκατ. ευρώ στην Αντίπαρο ψάχνει ιδιοκτήτη

07:01

PrEp: Και στην Ελλάδα η προφυλακτική θεραπεία κατά του HIV/AIDS

07:01

Ο κόμπος των γερμανικών ομολόγων έφτασε... στο χτένι;

23:59

Μετσόλα: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη

23:46

Διάστημα: Νέες ενδείξεις για την ύπαρξη υγρού νερού κάτω από τον νότιο πόλο του Άρη

23:31

Φινλανδία-Σουηδία-Λιθουανία: Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη διαρροή στον Nord Stream

23:23

Πατούλης: «Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια Αττικής να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών που προσφέρει»

23:10

Wall Street: Σε «βαθύ κόκκινο» από τις ανησυχίες για ύφεση - Απώλειες άνω των 400 μονάδων στον Dow Jones

23:02

ΗΠΑ: Τα ψευδοδημοφίσματα διοργανώθηκαν για να συγκαλυφθεί η ρωσική προσπάθεια αρπαγής ουκρανικών εδαφών

22:52

Η Γερμανία ενέκρινε την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία

22:42

Ζελένσκι για πόλεμο: Η Ρωσία μπορεί να αποφύγει τα χειρότερα εάν ο Πούτιν σταματήσει

22:35

ΗΠΑ: Προς δίκη φρουροί του Ερντογάν για επίθεση εναντίον διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον το 2017

22:25

Εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη

22:15

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για αποφυγή του ομοσπονδιακού shutdown - 12 δισ. δολάρια στην Ουκρανία

22:05

Πούτιν για Nord Stream: Πράξη διεθνούς τρομοκρατίας

21:53

Απώλειες για το πετρέλαιο - Στα 81 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:37

Φον ντερ Λάιεν: Είναι καθήκον της γενιάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας γιατί αγωνίζεται για το μέλλον της

21:30

«Παγώνει» τις προσλήψεις της Meta ο Ζούκερμπεγκ - Ετοιμάζει αναδιάρθρωση τμημάτων

21:26

Nord Stream: Επίσημη άδεια αναμένει η εταιρεία διαχείρισης για να γίνει εκτίμηση της ζημιάς

21:19

Ντράγκι: Να υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

21:16

Ο Ερντογάν συνεχίζει τις πιέσεις στον Πούτιν για αποκλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας

21:08

Τσαβούσογλου: Περισσότερες δυνάμεις θα αναπτύξει η Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο

20:56

Metron Analysis: Στις 8,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου

20:52

Μικρές απώλειες για τον χρυσό - Οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω πτώση μέχρι το τέλος του 2022

20:47

Γκουτέρες (ΟΗΕ): «Επικίνδυνη κλιμάκωση» η προσάρτηση ουκρανικών επαρχιών στη Ρωσία

20:43

Ο Πούτιν τονίζει πως θα διορθωθούν όλα τα λάθη στην επιστράτευση της Ρωσίας

20:34

ΗΠΑ: Έξι πολιτείες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν τη διαγραφή φοιτητικών χρεών του Μπάιντεν

20:30

Νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για 1,2 εκατ. επαγγελματίες - Τα τρία σενάρια για το 2023

20:25

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις για το πετρέλαιο του Ιράν