Τράπεζες: Και οι τέσσερις συστημικές στο κλαμπ του μονοψήφιου δείκτη NPE - Στο 6,8% ο μέσος όρος μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Και οι τέσσερις συστημικές στο κλαμπ του μονοψήφιου δείκτη NPE - Στο 6,8% ο μέσος όρος μη εξυπηρετούμενων δανείων 
Καταλυτική η συμβολή του «Ηρακλή» για την κατακόρυφη πτώση του δείκτη NPE από το 43,6% στα τέλη Ιουνίου 2019. Τα νούμερα και οι στόχοι για σύγκλιση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (3%). Τα δανειακά χαρτοφυλάκια εμφανίζουν πολύ ισχυρές αντιστάσεις στη νέα γεωπολιτική/ενεργειακή/πληθωριστική κρίση.

Στο κλαμπ του μονοψήφιου δείκτη NPE βρίσκονται πλέον και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με το «καρέ» να συμπληρώνει, μετά την Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, ο – μόλις προ διετίας – μεγάλος ασθενής στο τραπεζικό σύστημα πανευρωπαϊκά.

Η καθολική κατάκτηση μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ/NPE) έρχεται ένα εξάμηνο νωρίτερα από την καταληκτική προθεσμία που είχαν θέσει ως στόχο οι τράπεζες (τέλος 2022) και πλέον η «κούρσα» διεξάγεται σε νέα «πίστα» και με ορίζοντα δείκτες ΜΕΑ στον μέσο ευρωπαϊκό όρο (3%). Το τέρμα της διαδρομής αναμένεται το αργότερο το 2024, ενώ για τις τράπεζες που προηγήθηκαν στη μείωση του δείκτη ΜΕΑ κάτω του 10% ήδη από το 2021 (πρώτη το κατάφερε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική), η σύγκλιση του δείκτη με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο θα έρθει νωρίς το 2023.

Η κατακόρυφη μείωση των κόκκινων δανείων επετεύχθη μέσα στην τελευταία διετία – και μάλιστα υπό τις αντίξοες συνθήκες της πρωτόγνωρης πανδημικής κρίσης – και ήταν το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του «Ηρακλή» που προώθησε η Κυβέρνηση και ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών στον οποίο είχαν ανατεθεί οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γιώργος Ζαββός. Χάρη στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού με κρατικές εγγυήσεις, το οποίο επέτρεψε τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και την μεταβίβασή τους σε τρίτους επενδυτές, οι τράπεζες μπόρεσαν, χωρίς κόστος για τους Έλληνες φορολογούμενους, να μειώσουν τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από 43,6% στα τέλη Ιουνίου 2019, σε 6,8% στα τέλη Ιουνίου 2022. Ως αποτέλεσμα, μπόρεσαν να στραφούν στην βασική εργασία τους που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, αλλά και να αναβαθμίσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, επιστρέφοντας στις αγορές για την άντληση κεφαλαίων.

Ενθαρρυντική για τη διαφύλαξη του μονοψήφιου δείκτη NPE και την περαιτέρω μείωσή του είναι η διαπίστωση που έκαναν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κατά τις παρουσιάσεις αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου, ότι τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια εμφανίζουν πολύ ισχυρές αντιστάσεις στη νέα γεωπολιτική/ενεργειακή/πληθωριστική κρίση, με μηδενικές νέες επισφάλειες ή ακόμη και ισχυρό αρνητικό σχηματισμό τους στο β΄ τρίμηνο 2022.

Αναλυτικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν τα εξής:

Eurobank

Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 5,9% στο τέλος Ιουνίου 2022 (και προβλέφθηκε περαιτέρω υποχώρηση στο 5,8% στο τέλος του έτους), με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα 2,5 δισ. ευρώ ή 700 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Από τα 2,5 δις. των NPEs, τα 2,1 δις. αφορούν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στις θυγατρικές εξωτερικού. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν αρνητικός κατά 6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2022. Η κάλυψη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από προβλέψεις ανέρχεται σε ποσοστό 71,5% και θα μειωθεί στο 64% στο τέλος του έτους καθώς θα εξυγιαίνεται περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο. Το κόστος των προβλέψεων αναμένεται στις 65 μονάδες βάσης στο τέλος του 2022.

Εθνική Τράπεζα

Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 6,1% (προβλέφθηκε περαιτέρω μείωση στο 6%), με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα να υποχωρούν σε 1,9 δισ. ευρώ ή 400 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Παρά τη μειωμένη πλέον περίμετρο ρυθμισμένων ΜΕΑ, οι οργανικές ροές παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα το β’ τρίμηνο 2022 (-0,1δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων. Το 1/3 των εγχώριων NPEs ύψους 1,9 δις. ευρώ, είναι δάνεια με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών και άρα με πολύ αυξημένες πιθανότητες να ανακτηθούν. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 80,8% στην Ελλάδα, που το β’ τρίμηνο 2022 ενισχύθηκε κατά 320 μ.β. περίπου σε σχέση με το τέλος του 2021, παρά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αντικατοπτρίζει τη διατήρηση των οργανικών ροών ΜΕΑ σε αρνητικά επίπεδα.

Alpha Bank

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε στο 8,2% το β΄ τρίμηνο 2022 (από 12% στο τέλος Μαρτίου 2022), μέσω συναλλαγών ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με το εναπομείναν απόθεμα NPE να ανέρχεται σε 3,2 δις. ευρώ (μειωμένο κατά 89% από το τέλος του 2017). Tο 78% των ΜΕΑ που απομένουν είναι εξασφαλισμένα, το 86% δάνεια λιανικής εκ των οποίων 48% στεγαστικά (δάνεια 2,2 δις.), ενώ το 43% του στοκ των ΜΕΑ είναι δάνεια με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Η Τράπεζα αναμένει μηδενικό σχηματισμό νέων κόκκινων δανείων και στο β΄ εξάμηνο του έτους και περαιτέρω μείωση των αποθέματος ΜΕΑ στα 3 δις. ευρώ.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου για το α’ εξάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, κατ’ εφαρμογήν του στόχου που είχε τεθεί για το 2022.

Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση».

Τράπεζα Πειραιώς

Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 9% από 25% έναν χρόνο πριν. Η Τράπεζα αναθεωρεί την πρόβλεψη για τον δείκτη NPE στο τέλος του έτους στο 8% από 9% που είχε προβλέψει αρχικά. Στόχος είναι ο δείκτης να υποχωρήσει στο 5% το 2023 και 3% το 2024. Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 3 και Solar, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 0,9 δισ. ευρώ, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ήδη οι προϋπολογισμοί ζημιών, βρίσκονται σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022, ενώ έχουν κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Στο β΄ τρίμηνο 2022 η Πειραιώς είχε ισχυρά αρνητικό σχηματισμό νέων NPEs (-250 εκατ. ευρώ) που της επιτρέπει περαιτέρω οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Η Διοίκηση προβλέπει μηδενικό σχηματισμό νέων κόκκινων δανείων στο β' εξάμηνο.

Οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 46 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPE. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο για ακόμα ένα τρίμηνο, στις 52 μ.β. από 73 μ.β. ένα χρόνο πριν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μαζικές πληρωμές φόρων και ηλεκτρονικές συναλλαγές γεμίζουν τα κρατικά ταμεία

Χρ. Μεγάλου: Σε σταθερά αυξητική τροχιά παραγωγής οργανικού κεφαλαίου η Τρ. Πειραιώς – Αδικαιολόγητο το discount διαπραγμάτευσης

Τράπεζες: Πώς σχεδιάζουν να γυρίσουν στην Οικονομία υγιή τα πρώην κόκκινα δάνεια

Όλες οι ειδήσεις

13:12

H ΕΚΤΕΡ ανέλαβε έργο αξίας 1,22 εκατ. ευρώ στην Τζια

13:08

Αύξηση του δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία τον Ιούνιο κατά 9,8%

13:07

Domino's: Έκλεισε και το τελευταίο κατάστημα στην Ιταλία

13:07

Γκουτέρες (ΟΗΕ) από Σεούλ: Θα στηρίξουμε πλήρως τις προσπάθειες για αποπυρηνικοποίηση της Β. Κορέας

12:59

Τσίπρας: Δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία - «Πυρά» σε Μητσοτάκη

12:44

Έρευνα: Δεν σχετίζεται ο κορονοϊός με εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη στα παιδιά

12:32

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Οδηγός για ασφαλείς διακοπές

12:24

Μπερλουσκόνι: Αν ψηφιστεί το προεδρικό σύστημα, ο Ματαρέλα πρέπει να παραιτηθεί

12:23

Τράπεζες: Ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίων παρά τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων

12:18

Ετήσια αύξηση 32,8% στις τιμές βιομηχανίας τον Ιούνιο

12:17

Langya: Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ για την ανίχνευση του νέου ιού στην Κίνα

12:11

Johnson & Johnson: Σταματάει την πώληση του ταλκ σε όλο τον κόσμο από το 2023

12:05

Πτώση στις τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων έως και 43%

11:48

Βενεζουέλα και Κολομβία ξαναρχίζουν τις διπλωματικές σχέσεις μετά από διακοπή τριών ετών

11:45

Πετρέλαιο: Ολοταχώς για εβδομαδιαία άνοδο παρά την «ασάφεια» γύρω από την ζήτηση

11:44

Huawei: Ήπια άνοδος 1,4% στα έσοδα του β΄τριμήνου

11:29

Οι ενέργειες της Coca-Cola HBC στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας – Το χρονικό των εξελίξεων

11:25

Θεσσαλονίκη: Δεκαπέντε οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ συνελήφθησαν για αδικήματα βίας

11:22

ΝΔ: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η κατασκευή του Μετρό στα Εξάρχεια είναι πρόσχημα για την καταστροφή της γειτονιάς

11:08

Κεραμέως: Στις 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία με επιπλέον 8.500 εκπαιδευτικούς

11:02

Ελ Εριάν: H Fed θα συνεχίσει τις επιθετικές κινήσεις στα επιτόκια παρά τη μείωση του πληθωρισμού

10:45

Ευρωαγορές: Επιφυλακτικά υψηλότερα με το «βλέμμα» στην πορεία της οικονομίας

10:38

Υποτονική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο - Κάτω από τις 880 μονάδες ο ΓΔ

10:17

Καιρός: Δεύτερη ημέρα αστάθειας με τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

09:57

Twitter: Σχέδιο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

09:47

Δεκαπενταύγουστος: Τουλάχιστον 26.000 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά

09:31

Θάσος: Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά - Επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις

09:23

Βρετανία: Συρρικνώθηκε η οικονομία το β' τρίμηνο - «Αγκάθι» το κόστος ζωής

09:06

CDC: Δεν συστήνεται πλέον ο περιορισμός σε καραντίνα των Αμερικανών μαθητών που έχουν εκτεθεί στην Covid

08:58

Ν. Κορέα: Προεδρική χάρη στον de facto ηγέτη του ομίλου Samsung - Είχε καταδικαστεί για διαφθορά