Coca Cola 3E: Στοχεύει σε επιπλέον ενίσχυση πωλήσεων παρά τις «σκιές» πανδημίας, πληθωρισμού και πολέμου – Η εικόνα της κερδοφορίας

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
Coca Cola 3E: Στοχεύει σε επιπλέον ενίσχυση πωλήσεων παρά τις «σκιές» πανδημίας, πληθωρισμού και πολέμου – Η εικόνα της κερδοφορίας
Αμετάβλητες οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού της μοντέλου παρά τις προκλήσεις. Βελτίωση κερδών στα 17,1 εκατ. ευρώ το 2021, μετά την «καθίζηση» του 2020 λόγω κορονοϊού. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα μέτωπα του πληθωρισμού και του πολέμου στην Ουκρανία.

Διατήρηση του ευμετάβλητου περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, προβλέπει για φέτος η Coca Cola 3E, διευκρινίζοντας ωστόσο πως καταγράφεται σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2021.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού της μοντέλου διατηρούνται αμετάβλητες, με στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για την αγορά, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών της πωλήσεων.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Coca Cola 3E στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, η στρατηγική που ακολουθεί της επιτρέπει να διαθέτει «στους καταναλωτές και πελάτες το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής σε κάθε ευκαιρία κατανάλωσης», αναζητώντας «τη χρυσή τομή ανάμεσα στον προσδιορισμό των τιμών, τη βελτίωση του μίγματος συσκευασίας, τις συνέργειες εντός του διευρυμένου χαρτοφυλακίου και τη δυνατότητα να παραμένουν προσιτά τα προϊόντα της», ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών.

Οι «σκιές» της πανδημίας…

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξάπλωση του κορονοϊού το 2020 επηρέασε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η πανδημία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2021, ενώ τα περιοριστικά μέτρα που βρίσκονταν σε ισχύ στο πρώτο εξάμηνο, οδήγησαν σε καθυστερημένο άνοιγμα του τουρισμού. Παρ’ όλα αυτά ο τουρισμός ανέκαμψε σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με το 2020 και καθώς οι περιορισμοί χαλαρώνουν και οι εμβολιασμοί προχωρούν, οι αγορές επανέρχονται σταδιακά στην πρότερη κατάσταση. «Καθώς η πανδημία δεν έχει ακόμα εκλείψει, ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα», σημειώνεται.

…και οι πληθωριστικές πιέσεις

«Κατά το τέλος του 2021 εμφανίστηκαν έντονες πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν σε σημαντικές αυξήσεις του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας», με τη διοίκηση της Coca Cola να δηλώνει πως «εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητές της»

Νωρίς να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση στην Ουκρανία

Όπως αναφέρει σε άλλο σημείο των οικονομικών της καταστάσεων η εταιρεία «τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων έχουν αρχίσει και επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και σχεδιάζει τις ανάλογες ενέργειες. Καθώς θεωρεί αυτά τα γεγονότα ως μη διορθωτικά μετά την περίοδο αναφοράς, η πιθανή επίδραση τους επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Παρά ταύτα, με βάση προκαταρκτική αξιολόγηση, η εταιρεία δεν φαίνεται να εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους, καθώς δεν έχει μητρικές εταιρείες με έδρα τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη από τις χώρες αυτές. Επίσης, δεν έχει πελάτες ή προμηθευτές ή συνεργάτες από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ούτε διατηρεί λογαριασμούς σε ρωσικές τράπεζες».

Συνεχίζοντας επισημαίνει πως «ο όμιλος Coca-Cola HBC έχει ισχυρή παρουσία στις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανία και της Λευκορωσίας μέσω θυγατρικών στις παραπάνω αγορές. Σε στενή επικοινωνία και ευθυγράμμιση με την The Coca-Cola Company και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των υπαλλήλων, των πελατών και των προμηθευτών του ο όμιλος επανεξετάζει διάφορα σενάρια όσον αφορά τη δραστηριότητά του στην αγορά της Ρωσίας».

«H εταιρεία, στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει την πιθανή έμμεση επίδραση από δυνητικά επηρεαζόμενους τομείς και το αντίκτυπο από ενδεχόμενες περαιτέρω αυξήσεις σε ενέργεια, πληθωρισμό, καύσιμα και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση των γεγονότων αυτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας», σημειώνεται.

Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας το 2021

Για το 2021, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση μετά την «καθίζηση» της κερδοφορίας το 2020 λόγω της έναρξης της πανδημίας. Τα καθαρά κέρδη το 2020 δεν ξεπέρασαν τα 2,9 εκατ. ευρώ. Τη χρονιά που μας πέρασε ο όγκος των πωλήσεων έφτασε τα 103 εκατ. κιβώτια, έναντι 88,7 εκατ. κιβωτίων το 2020, ενώ τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 471,8 εκατ. ευρώ, έναντι 400,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν στο ποσό των 177,3 εκατ. ευρώ, έναντι 153,2 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Ο συνολικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν μηδενικός.

Η απορρόφηση της Τσακίρης

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18/05/2021, η Coca Cola 3E προχώρησε σε συγχώνευση, μέσω απορρόφησης, της εταιρείας «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - SNACKS Α.Β.Ε.Ε.» . Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2021, ενώ μέσω αυτής επιτυγχάνεται «η απλούστευση και ο εξορθολογισμός της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της οργάνωσης των δραστηριοτήτων, με στόχο την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και διοίκησης των εμπλεκόμενων εταιρειών. Και οι δύο οντότητες ανήκαν πλήρως στον όμιλο Coca-Cola HBC. Τα κατ’ εκτίμηση έξοδα της συγχώνευσης συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών επενδύσεων ανέρχονται σε 0,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών για το διάστημα από 30/10/2021 έως 31/12/2021 εκτιμάται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

«Βροχή» τα deals στον κλάδο τροφίμων και ποτών από τις αρχές του έτους - Πώς αλλάζει η επενδυτική σκακιέρα

Όλες οι ειδήσεις

10:59

Συμφωνία ΔΕΠΑ - TotalEnergies για προμήθεια LNG έως και τον Μάρτιο

10:46

Η Γαλλία τιμά την Πρόεδρο του «ΜΑΝΑ», Randa Ghandour

10:42

Chevron: Αλλάζει έδρα μετά από 20 χρόνια

10:37

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση εσόδων στο α' εξάμηνο - Στα 44 εκατ. ευρώ τα κέρδη

10:30

Dimand: Δημιουργεί τον μεγαλύτερο κόμβο Logistics στη Βόρεια Ελλάδα

10:28

Απώλειες στις ευρωαγορές - Άνω του 1% χάνει ο Stoxx 600

10:15

ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων κατά 0,75% - Κρίσιμες ομιλίες σήμερα

10:10

Μητσοτάκης: Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο κι όχι γκρίζο

10:08

«Δυνατή» πρεμιέρα για τη μετοχή της Porsche, άνω του στόχου η τιμή

10:07

Grow the future through eLearning: Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του δημιουργού του Moodle, Δρ Martin Dougiamas

09:49

ΕΡΓΟΣΕ: Ξεκινάει ο ανταγωνιστικός διάλογος για τα σιδηροδρομικά έργα ύψους 4 δισ. ευρώ

09:42

Η Αθήνα απαντά στις προκλήσεις της Άγκυρας - Νέα αντίδραση από Στέιτ Ντιπάρτμεντ

09:40

Ουγκάντα: Όχι lockdown λόγω Εμπόλα, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος Μουσέβενι

09:32

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ίαν πλήττει τη Φλόριντα με καταστροφική μανία

09:15

ΕΥΑΘ: Συρρίκνωση σε κύκλο εργασιών και κέρδη μετά φόρων

08:49

Σκρέκας: Έρχονται προγράμματα «Αλλάζω συσκευή», «Εξοικονομώ» και για επιχειρήσεις

08:48

Σε εκδήλωση της Google σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης

08:39

ΕΕ: Νέα οδηγία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο νεοπλασμάτων

08:37

Διευρύνει την παρουσία του στην Ελλάδα ο Όμιλος της Radisson - Δυο νέα ξενοδοχεία έρχονται το 2023

08:36

ICGB Interconnector: Υπογράφηκε η άδεια λειτουργίας για το ελληνικό τμήμα του αγωγού IGB

08:33

Κομισιόν: Οι ελπίδες για συμφωνία της Γερμανίας, μοχλός πίεσης η βιομηχανία και το χαρτί της Τελωνειακής Ένωσης για την Τουρκία

08:32

Nord Stream: Και τέταρτη διαρροή εντοπίστηκε - Έχει διαρρεύσει το μισό και πλέον αέριο

08:20

Τουρκία: Προαναγγελίες για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα Κατεχόμενα

08:05

CDI Pfizer: Ορατό το «αποτύπωμα» από την επένδυση στη Θεσσαλονίκη

08:01

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για νησιά Αιγαίου: Κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της για την ανάπτυξη του αμυντικού της εξοπλισμού

07:47

Συνομιλία Ερντογάν - Πούτιν σήμερα για ουκρανικά δημοψηφίσματα, πυρηνικό σταθμό στην Τουρκία

07:42

Δανία: Έχει ήδη διαρρεύσει το μισό αέριο των Nord Stream και Nord Stream 2

07:29

BriQ Properties: Στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων 150 εκατ. ευρώ – Το επενδυτικό προφίλ, τα έσοδα και οι «άμυνες»

07:25

Μοχλός επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ταμείο Ανάκαμψης - Ώριμα επενδυτικά σχέδια 3,7 δισ. ευρώ

07:22

«Ψήνονται» deals (και) στις μικρές κατασκευαστικές – Ο Δ. Κούτρας, η Δομική Κρήτης και η «πίτα» των υποδομών