ΤΙΤΑΝ: «Πυλώνας» στήριξης οι ΗΠΑ, η «εικόνα» στην Ελλάδα – «Δυνατό» το β’ τρίμηνο με αυξημένες τιμές

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΙΤΑΝ: «Πυλώνας» στήριξης οι ΗΠΑ, η «εικόνα» στην Ελλάδα – «Δυνατό» το β’ τρίμηνο με αυξημένες τιμές
Η αγορά των ΗΠΑ παραμένει ο παραδοσιακός «πυλώνας» στήριξης των μεγεθών της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ. Οι προοπτικές, τα κόστη, η αύξηση των τιμών και η χρηματοοικονομική εικόνα της εισηγμένης.

Η αγορά των ΗΠΑ παραμένει ο παραδοσιακός «πυλώνας» στήριξης των μεγεθών της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, ο οποίος χτες ανακοίνωσε μεγέθη 6μήνου 2022 με ισχυρές επιδόσεις το β' τρίμηνο, αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26% σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ, με ανάκαμψη της κερδοφορίας στο β’ τρίμηνο του έτους, με τα EBITDA του β’ τριμήνου 2022 να ανέρχονται σε 92,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021. Βέβαια, το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση του κύκλου εργασιών. Πάντως, η άνοδος αποτυπώνει την υψηλή ζήτηση στις περισσότερες αγορές, καθώς και τις αυξήσεις των τιμών σε όλες τις χώρες και τις κατηγορίες προϊόντων.

Το «δυνατό» β’ τρίμηνο 2022

Το β’ τρίμηνο 2022 οι πωλήσεις του ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Όπως αναφέρεται, «εφαρμόστηκαν αυξήσεις τιμών στα τέλη του 2021 και στο α’ εξάμηνο 2022 προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και άλλων στοιχείων κόστους. Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των στοιχείων κόστους, δεδομένου του ευμετάβλητου περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί, και εφαρμόζει μια δυναμική τιμολογιακή πολιτική για να διασφαλίσει τα επίπεδα κερδοφορίας».

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το β’ τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν περισσότερο σε σχέση με το α’ τρίμηνο, αποτυπώνοντας την επίδραση των αυξήσεων των τιμών σε όλες τις αγορές, τη στιγμή που τα κόστη παραγωγής και μεταφορών παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα και ενώ παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζήτηση διατηρούσε τη δυναμική της. Στο ευμετάβλητο περιβάλλον που διαμορφώθηκε, οι πωλήσεις τσιμέντου στις εγχώριες αγορές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Κατά το β’ τρίμηνο 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση 29% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε σε 580,9 εκατ. ευρώ, ενώ όλοι οι γεωγραφικοί τομείς κατέγραψαν ποσοστά αύξησης πωλήσεων μεγαλύτερα του 20%. Αντιστρέφοντας τις τάσεις των προηγούμενων τριμήνων, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 7,1%, καθώς οι αυξήσεις των τιμών καλύψαν την σωρευτική αύξηση των βασικών στοιχείων του κόστους, όπως της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μεταφορικών και των logistics. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 43,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 42,6 εκατ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο 2021.

Τα «θεμέλια» στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την εισηγμένη, οι δραστηριότητες του Τιτάνα στις ΗΠΑ κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις το β’ τρίμηνο 2022, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς στηρίζουν τη ζήτηση σε μια χώρα με ισχυρή οικονομία. Στις δύο βασικές γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα. Η άνοδος στον κλάδο της κατοικίας και η συνεχιζόμενη δυναμική δραστηριότητα στον κλάδο των υποδομών στήριξαν τη ζήτηση στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Στη Φλόριντα καθώς η οικονομία σημειώνει αλματώδη πρόοδο, η ζήτηση στον κλάδο των κατοικιών καταγράφει σημαντική άνοδο. Παράλληλα παρατηρείται αναθέρμανση του κλάδου των εμπορικών ακινήτων συνέπεια της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Τέλος σημειώνεται ότι τόσο στη Φλόριντα όσο και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά προγράμματα υποδομών. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον, ο Όμιλος προέβη επιτυχώς σε αυξήσεις τιμών στο πρώτο εξάμηνο και κατάφερε σταδιακά να αποκαταστήσει την κερδοφορία με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε €42,8 εκ., κοντά σε αυτά του β’ τριμήνου 2021 (44,9 εκατ. ευρώ). Δεδομένου ότι η τελευταία αύξηση τιμών έγινε τον Ιούνιο, περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους αναμένεται κατά το γ’ τρίμηνο 2022. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 23,4% στα 595,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022 (11,7% αύξηση σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 66,8 εκατ. ευρώ έναντι 83,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στη καθυστερημένη επίδραση της αύξησης των τιμών, σε σύγκριση με τις προγενέστερες και επίμονες πιέσεις των υψηλών στοιχείων του κόστους, όπως αυτά της ενέργειας, των μεταφορών, της εργασίας και των πρώτων υλών.

Η δυναμική της Ελληνικής αγοράς

Η εγχώρια αγορά της Ελλάδας διατήρησε τη θετική δυναμική της κατά το α’ εξάμηνο σημειώνοντας αυξημένες πωλήσεις. Η αγορά απορρόφησε τις αυξήσεις τιμών -μία τον Οκτώβριο του 2021 και μια δεύτερη προς τα τέλη του α’ τριμήνου του 2022- οι οποίες ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις αυξήσεις που σημειώθηκαν στα κόστη παραγωγής. Όσον αφορά τις εξαγωγές, υλοποιήθηκαν επίσης αυξήσεις τιμών με επιτυχία σε όλους τους εξαγωγικούς προορισμούς προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη παραγωγής και ναύλων. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δραστηριότητας καθώς μεγάλα έργα έχουν ξεκινήσει, ενώ οι ανακαινίσεις και τα μικρής κλίμακας έργα του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν κάποια επιβράδυνση, αποτυπώνοντας τις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υψηλές τιμές που επικρατούν σήμερα. Ο Όμιλος συνέχισε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να μειώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα και να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των αυξήσεων στο κόστος. Το α’ εξάμηνο 2022, ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 21,3% σε 158,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά σε 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ

Η εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπης

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασε υψηλή αύξηση του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο, παρά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους αγορών. Η περιορισμένη προσφορά στην περιοχή και οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής διαμόρφωσαν τις συνθήκες για αυξήσεις τιμών που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις αγορές, χάρη στις οποίες η κερδοφορία έχει ήδη επανέλθει σε αντίστοιχα επίπεδα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων παραμένει σε καλά επίπεδα καθώς η κατοικία θεωρείται μια ασφαλής επενδυτική επιλογή, δεδομένου του ευμετάβλητου περιβάλλοντος κόστους και επιτοκίων. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η υλοποίηση έργων υποδομών στις περισσότερες οικονομίες της περιοχής. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στις προσπάθειες του Ομίλου για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, χάρη στα προϊόντα τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις περισσότερες χώρες της περιοχής. Προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητά του και να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αύξηση του κόστους, ο Όμιλος επενδύει περαιτέρω στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, στην αποσυμφόρηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων του. Ο κύκλος εργασιών για τον γεωγραφικό τομέα συνολικά αυξήθηκε για το α’ εξάμηνο 2022 κατά 27,5% στα 168,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,2% στα 43,8 εκατ. ευρώ

Πώς κινήθηκαν Αίγυπτος – Τουρκία

Στην Αίγυπτο η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τις μακροοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα. Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στα επίπεδα των τιμών και διατηρήθηκε η δυναμική που επιτεύχθηκε χάρη στον εξορθολογισμό της εγχώριας προσφοράς, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει. Η κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων από το κράτος και τα έργα υποδομών που ήδη υλοποιούνται, παραμένουν οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης τσιμέντου. Επίσης, η χώρα εναρμονίζεται με τη γενικότερη τάση υιοθέτησης χρήσης ανάμεικτων τσιμέντων, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και του κόστους παραγωγής. Στην Τουρκία σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και η χώρα έφθασε σε επίπεδα υπερπληθωρισμού πρωτοφανή για τα τελευταία 20 χρόνια. Οι πωλήσεις μειώθηκαν εξαιτίας των μεγάλων περικοπών των κρατικών επενδύσεων και του ιδιαίτερα έντονου χειμώνα στις αρχές του έτους, ο οποίος επηρέασε τις πωλήσεις του α’ εξαμήνου. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι τιμές αυξήθηκαν για να καλύψουν τον πληθωρισμό, καθώς οι παραγωγοί κινήθηκαν άμεσα προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους. Επιπλέον, η μακροοικονομική αναταραχή που έχει επέλθει ανέδειξε τα ακίνητα σε προτιμώμενη θέση μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτικών επιλογών, με αποτέλεσμα να δοθεί σημαντική ώθηση στα νέα έργα στον κλάδο των ακινήτων. Η διοίκηση προχώρησε σε απομείωση υπεραξίας επιχείρησης (goodwill) ύψους 10,4 εκατ. ευρώ αντισταθμίζοντας το κέρδος υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα 113,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 48,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αισθητά, φτάνοντας τα 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση, επενδύσεις και buyback

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές κατά το α’ εξάμηνο του έτους κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους €49εκ., συγκριτικά με καθαρές εισροές ύψους 60,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022. Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών (96 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι 54 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021) που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, κυρίως στις ΗΠΑ, καθώς και από τα αποθέματα καυσίμων που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και από τα υψηλότερα επίπεδα των εμπορικών απαιτήσεων λόγω του υψηλότερου επιπέδου πωλήσεων. Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2022 μειώθηκε σε 14,6 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2022 ανήλθε σε 795 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 81 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2021.

Ο όμιλος εμφάνισε αποθέματα ύψους 364,6 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 333,28 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 87,89 εκατ. ευρώ, σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1,45 δις ευρώ, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 728,9 εκατ. ευρώ, αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 133,69 εκατ. ευρώ, βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 153,48 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις σε προμηθευτές, φόρο εισοδήματος και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 428,77 εκατ. ευρώ, σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 38,481 εκατ. ευρώ, σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -96,546 εκατ., σύνολο εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 66,59 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος έχει υλοποιήσει διαδοχικά προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2022 είχε επαναγοράσει 943.076 μετοχές στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 12,2 εκατ. ευρώ. Στις 30 Ιουνίου ο Όμιλος κατείχε ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,10% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Ιουλίου 2022. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος και θα είναι μέγιστου ποσού ύψους 10 εκατ. ευρώ και διάρκειας έως και έξι μηνών.

Προοπτικές

Όπως ανέφερε η εισηγμένη, η μακροοικονομική αναταραχή που παραμένει από τις αρχές του έτους έχει επιτείνει τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα, καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εξέλιξη πολλών καθοριστικής σημασίας παραγόντων. Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και από τις συνέπειές του στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, οι κεντρικές νομισματικές αρχές ανά τον κόσμο καλούνται να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να αποτρέψουν την περαιτέρω υπερθέρμανση της οικονομίας, καθώς αυτή η κίνηση θα μπορούσε να ανακόψει την ανάπτυξη. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΤΙΤΑΝ εστιάζει στα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει την παραγωγή, να προστατέψει την κερδοφορία, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να συνεχίσει να εφαρμόζει τις στρατηγικές του Ομίλου για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος.

Σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς υλοποιούνται έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και σε όλες τις αγορές τίθενται σε κυκλοφορία τσιμέντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ, τα οποία γνωρίζουν ευρεία αποδοχή. Επιπλέον, οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις φάσεις της παραγωγής μεταφράζονται σε μείωση του κόστους και βελτίωση της παραγωγής. Καθώς οι πιέσεις από πλευράς κόστους αναμένεται ότι θα διατηρηθούν αμείωτες σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις δυσμενείς συνθήκες που προκύπτουν παγκοσμίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους, αναπροσαρμόζοντας δυναμικά τις τιμές προκειμένου να διασφαλίσει τις επιδόσεις του.

Στις ΗΠΑ, τα θεμελιώδη μεγέθη διατηρούν τη δυναμική τους. Η δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών παραμένει αυξημένη, παρά τις ανησυχίες που προκύπτουν σχετικά με τα αυξανόμενα επιτόκια και την οικονομική προσιτότητα. Καθώς οι δημόσιοι προϋπολογισμοί βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αναμένεται ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα για τα δημόσια έργα θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί όταν αρχίσει η υλοποίηση του νέου πακέτου έργων υποδομής το 2023. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος έχει παρουσία σε ορισμένες από τις περισσότερο αναπτυσσόμενες περιοχές των ΗΠΑ, οι οποίες εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αυτούς της υπόλοιπης χώρας. Ο ΤΙΤΑΝ, ειδικά μετά το πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, θα βρεθεί σε πολύ καλή θέση για να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της αγοράς.

Οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της πιο άμεσης έκθεσής τους στα δίκτυα ενέργειας που έχουν πληγεί. Ενώ η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της εξασφάλισης ενέργειας και να διατηρήσει την ανάπτυξη στην περιοχή, η προοπτική του κατασκευαστικού κλάδου παραμένει μεν θετική αλλά ενέχει σημαντική αβεβαιότητα. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος και η διάρκεια του αυξημένου κατά πολύ κόστους ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ζήτησή κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Στην Ελλάδα η δραστηριότητα θα συνεχίσει να αντλεί στήριξη από τα μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα που άρχισαν να υλοποιούνται, χάρη στα οποία διαμορφώνεται ένας ορίζοντας αυξημένης ζήτησης για αρκετά έτη. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν -η οποία φαίνεται ότι θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα, αναμένεται η εκκίνηση σχετιζόμενων με τον τουριστικό κλάδο έργων, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την επόμενη σεζόν. Η έλλειψη διαθέσιμου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις οικοδομικές δραστηριότητες ενδεχομένως να επιβραδύνει τον ρυθμό των εργασιών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, παρατηρείται στις αγορές όλης της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΙΤΑΝ: Πάνω από το 1 δισ. ευρώ ο τζίρος στο α΄ εξάμηνο - Αγορά ιδίων μετοχών έως και 10 εκατ. ευρώ

ΤΙΤΑΝ - Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021: Υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια τσιμέντου

Όλες οι ειδήσεις

07:29

BriQ Properties: Στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων 150 εκατ. ευρώ – Το επενδυτικό προφίλ, τα έσοδα και οι «άμυνες»

07:25

Μοχλός επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ταμείο Ανάκαμψης - Ώριμα επενδυτικά σχέδια 3,7 δισ. ευρώ

07:22

«Ψήνονται» deals (και) στις μικρές κατασκευαστικές – Ο Δ. Κούτρας, η Δομική Κρήτης και η «πίτα» των υποδομών

07:17

Ανεβάζει τον «πήχη» για την ανάπτυξη στην Ελλάδα η UniCredit - Πυκνώνουν τα «σύννεφα» στον ορίζοντα

07:16

Ρεύμα: Ομάδα Εργασίας ΥΠΕΝ – ΡΑΕ – προμηθευτών για μπλόκο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές

07:12

Πώς να ανακυκλώνετε πλαστικές μεμβράνες και σακούλες

07:10

Η ιστορική έπαυλη του ιδρυτή των KFC πωλείται και η εταιρεία κάνει μούτρα

07:09

Η κερκόπορτα της νομισματικής κρίσης άνοιξε χθες με… πάταγο

07:05

Οι τράπεζες, τα ακίνητα και ο Paulson - Happy η Ellington; Τα περίεργα της Έλαστρον

07:02

Με ποιόν θύμωσε ο Κυρανάκης; - Εστία στου Ζωγράφου, όπως διαμέρισμα σε πολυκατοικία λέει ο Μυλόπουλος

07:00

«Αποδοτική χρονιά» για τη Vitex το 2021 – Επενδύσεις 6,6 εκατ. ευρώ και στρατηγικές κινήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών

23:57

Κυριακίδου: Οι προτάσεις της Κομισιόν για την προστασία από τον αμίαντο αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα

23:39

Θεοδωρικάκος: Η δόκιμος αστυνομικός που συνελήφθη στη Πολυτεχνειούπολη δεν έχει θέση στην ΕΛΑΣ

23:20

ΗΠΑ: Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη εάν η διαρροή στους αγωγούς Nord Stream είναι αποτέλεσμα δολιοφθοράς

23:06

Wall Street: Με μίνι ράλι απάντησε στο 6ήμερο πτωτικό σερί

23:02

Ιρανός Πρόεδρος: O θάνατος της Μαχσά Αμινί έχει «λυπήσει» τους πάντες στην Ισλαμική Δημοκρατία

22:50

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

22:28

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μέσα σε νοσοκομείο του Άρκανσο - Ένας νεκρός

22:13

Πετρέλαιο: Ο κυκλώνας Ίαν ανέβασε την τιμή ξανά πάνω από τα 80 δολάρια

22:06

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ίαν πλησιάζει στη Φλόριντα - Για «ιστορική» καταιγίδα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

21:55

ΥΠΕΞ για Τουρκία: Δεν έχει δικαίωμα να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο

21:46

Σακελλαροπούλου: Να θωρακίσουμε τη Δημοκρατία απέναντι στις οπισθοδρομικές και αντιδραστικές φωνές

21:32

Τουρκία: Η Ελλάδα συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες - Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας

21:30

Γερμανία: Σε ύφεση από το γ' τρίμηνο προβλέπουν τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας

21:19

«Σκληρή προσγείωση» για τις ΗΠΑ, προβλέπει δισεκατομμυριούχος - «Γελοία θεωρία» της Fed περί «μεταβατικού πληθωρισμού»

21:08

Σε ιστορικό υψηλό το βούτυρο: 24,6% ακριβότερο από πέρυσι - Οι λόγοι για την άνοδο

20:56

Ρωσία: Έργο «διεθνούς τρομοκρατίας» οι φθορές στον NordStream - Ξεκινά έρευνα η FSB

20:51

Υψηλό έξι ημερών για τον χρυσό - Κέρδη άνω του 2%

20:46

ΗΠΑ: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 1,1 δισ. δολαρίων

20:37

Ευρωκοινοβούλιο: Τιμή για τον Μανώλη Γλέζο στα 100 χρόνια από την γέννηση του - Oι ομιλίες Ανδρουλάκη, Τσίπρα