EY: Πέντε νέοι εταίροι στην ΕΥ Ελλάδος

Newsroom
Μοιράσου το
EY: Πέντε νέοι εταίροι στην ΕΥ Ελλάδος
Ernst and Young
«Με μεγάλη μου χαρά συγχαίρω για την προαγωγή τους και καλωσορίζω τα πέντε νέα στελέχη της διοικητικής μας ομάδας στην Ελλάδα.»

Mε πέντε νέους Εταίρους, ενισχύθηκε από την 1η Ιουλίου 2022 η διοικητική ομάδα της ΕΥ Ελλάδος, η οποία προσφέρει διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης στα στελέχη της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία καλωσόρισε τους Αχιλλέα Αρβανίτη και Κωνσταντίνο Σόμογλου από το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Αθανασόπουλο και Φωτεινή Μέγα από το τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης και την Κωνσταντίνα Γαλλή από το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών.

Ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη μου χαρά συγχαίρω για την προαγωγή τους και καλωσορίζω τα πέντε νέα στελέχη της διοικητικής μας ομάδας στην Ελλάδα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η εμπειρία και ο επαγγελματισμός τους θα ενισχύσουν περαιτέρω το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας και την ηγετική θέση της ΕΥ Ελλάδος».

Σύντομα βιογραφικά νέων Εταίρων

Αχιλλέας Αρβανίτης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο Αχιλλέας Αρβανίτης είναι επικεφαλής του τμήματος Business Transformation της EY στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας Innovation & Experience Design. Έχει συνεργαστεί με τις Διοικήσεις μεγάλων εταιρειών στη Νοτιανατολική Ευρώπη σε θέματα επιχειρηματικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδιασμού ανθρωποκεντρικών προϊόντων, υπηρεσιών και customer experience, και έχει εκτενή εμπειρία στη χάραξη ψηφιακής στρατηγικής, καινοτομίας και σχεδιασμού ψηφιακών λύσεων. Είναι ενεργό μέλος σε αρκετές διεθνείς ομάδες καινοτομίας στην ΕΥ, συμπεριλαμβανομένων ομάδων παρακολούθησης και συνεργασίας με FinTech επιχειρήσεις και άλλων startup εταιρειών. Πριν ενταχθεί στην ομάδα της ΕΥ, εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αθήνα στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών/Πληροφορικής και της Τηλεματικής αντίστοιχα. Είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στις Τηλεπικοινωνίες από το Imperial College London.

Δημήτριος Αθανασόπουλος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διασφάλισης

Ο Δημήτρης Αθανασόπουλος εντάχθηκε στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ τον Οκτώβριο του 2005, και εξειδικεύεται στους κλάδους της ναυτιλίας και των μεταφορών. Με πάνω από 16 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στους ελέγχους ναυτιλιακών εταιρειών, τόσο εισηγμένων στην κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ, όσο και ιδιωτικών, και στην υποστήριξη πελατών στο ταξίδι τους στις κεφαλαιαγορές, μέσω της άντλησης μετοχικών κεφαλαίων, ή και μέσω της έκδοσης ομολόγων στις ΗΠΑ, ενώ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στους ελέγχους PCAOB και στη συμμόρφωση κατά το πρότυπο SOX 404. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) και κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και Προχωρημένου Διπλώματος στη Διοίκηση Λογιστικής από το Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Φωτεινή Μέγα, Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Διασφάλισης

Η Φωτεινή Μέγα ανήκει στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης, με μακρά εμπειρία στους κλάδους της ναυτιλίας και των μεταφορών, ενώ παράλληλα έχει και τον ρόλο του Quality Enablement Leader (QEL) της EY για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξειδικεύεται στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια της Αμερικής. Κατέχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων οικονομικών καταστάσεων και δικλείδων ασφαλείας εταιρειών εισηγμένων στο NASDAQ και στο NYSE, υπηρεσιών διασφάλισης και συγκατάθεσης για συναλλαγές σε διεθνείς χρηματαγορές, όπως αρχικές εγγραφές δημοσίου ενδιαφέροντος (IPOs), αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και αποσχίσεις, ελέγχων σχεδιασμού και αποτελεσματικής λειτουργίας εταιρικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας με έμφαση στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, συστάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων διαχείρισης και λειτουργικής αποδοτικότητας, κ.ά. Είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι πιστοποιημένη ορκωτός ελεγκτής και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος.

Κωνσταντίνα Γαλλή, Φορολογικές Υπηρεσίες

Η Κωνσταντίνα Γαλλή ανήκει στο τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών, με εικοσαετή εμπειρία. Εντάχθηκε στην ομάδα της ΕΥ το 2012, αφού υπηρέτησε για επτά χρόνια στο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικού περιεχομένου, και βαθιά γνώση της φορολογίας των επιχειρήσεων, των αναδιαρθρώσεων και των διεθνών φορολογικών δομών. Το ευρύ φάσμα των έργων στα οποία έχει εργαστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας της, περιλαμβάνει, επίσης, τη φορολογική στρατηγική και σχεδιασμό, φορολογικές διαφορές σε διοικητικό και δικαστηριακό επίπεδο, καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές και συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ έχει, επίσης, προσφέρει εκτεταμένη υποστήριξη σε πελάτες για ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Το έργο της καλύπτει διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών προϊόντων, της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, της ακίνητης περιουσίας και της φιλοξενίας, καθώς και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κωνσταντίνος Σόμογλου, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο Κωνσταντίνος Σόμογλου εντάχθηκε στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ το 2014 και ηγείται της ομάδας Operational Transformation. Διαθέτει εκτενή εμπειρία, έχοντας ηγηθεί ομάδων που υλοποίησαν περισσότερα από 70 έργα μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης λειτουργικής απόδοσης σε διάφορους κλάδους στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα έργα αυτά σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, τον σχεδιασμό μοντέλων λειτουργίας, την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, και την παρακολούθηση των λειτουργιών παραγωγής μέσω της υλοποίησης λύσεων process analytics (ανάλυσης διεργασιών). Σήμερα, εστιάζει στη λειτουργική αριστεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον έξυπνο αυτοματισμό και την αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας σε όλες τις λειτουργίες. Υποστηρίζει COOs και CIOs στην ανάπτυξη μιας ολιστικής και οικονομικά αποδοτικής προσέγγισης στη λειτουργία των καθημερινών τους λειτουργιών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού MSc με διάκριση στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Επιχειρηματικών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η PwC Ελλάδας ενισχύει τη διοικητική της ομάδα

Όλες οι ειδήσεις

21:34

Θάσος: Συνελήφθη 65χρονος για τη μεγάλη φωτιά - Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση

21:15

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας συντάσσεται με αλλότριες δυνάμεις αδιαφορώντας για την αλήθεια

21:02

Χρυσός: Απώλειες για δεύτερη διαδοχική ημέρα

20:57

Carnival: Αίρεται η υποχρέωση τεστ σε ανεμβολίαστους επισκέπτες - Διπλασιάστηκαν οι κρατήσεις

20:44

Στην Ουκρανία ο γγ του ΟΗΕ - Τριμερής συνάντηση με Ζελένσκι, Ερντογάν

20:30

Συνολικά 23 δασικές πυρκαγιές την Τρίτη - Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα σε Τρίπολη, Πρέβεζα

20:22

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Πάργα

20:19

Alpha Trust Ανδρομέδα: Oι μεταβολές στα ποσοστά μετόχων μετά την ΑΜΚ

20:05

Τσίπρας: Κυβερνούν με ψέματα, ελεγχόμενη ενημέρωση και παράνομες παρακολουθήσεις

19:57

Εσθονία: Απομακρύνονται όλα τα σοβιετικά μνημεία από την ρωσόφωνη πόλη Νάρβα

19:40

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν διαγράφει 3,9 δισ. δολάρια φοιτητικών χρεών αποφοίτων του ITT Tech

19:37

Ισπανία: Υπέρ της δημιουργίας αγωγού αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη ο Σάντσεθ

19:26

Επιστρεπτέα: Πώς έγινε «υπερόπλο» για νέα μέτρα στήριξης - «Μαξιλάρι» 870 εκατ. ευρώ σε έναν μόνο μήνα

19:21

Νέο τουρκικό χτύπημα στη βόρεια Συρία - 11 νεκροί

19:02

ΥΠΕΝ: Στους Δήμους της Λάρυμνας το 20% των μισθωμάτων από την μεταλλευτική δραστηριότητα

18:50

Οριακά κέρδη στις ευρωαγορές - Εκτοξεύτηκε η μετοχή της BHP

18:40

Μετανάστες - Έβρος: Τι αναφέρουν για το συμβάν κύκλοι του υπ. Προστασίας του Πολίτη

18:34

Attica Bank: Στις 8 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την εξαγορά των warrants

18:33

North Evia-Samos Pass: Στις 25/8 ξεκινάει η τρίτη φάση για τα voucher

18:20

Συμφωνία American Airlines - Boom για την αγορά 20 υπερηχητικών αεροπλάνων

18:12

Γαλλία: Ενισχύσεις από την Πολυνησία και τις υπερπόντιες κτήσεις στη μάχη με τις πυρκαγιές

18:01

Ρωσία: Συνεχίζονται οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

17:49

Προφυλακιστέος ο 34χρονος που εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου

17:42

Διακοπές στην Πελοπόννησο; Το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε!

17:40

Μίνι ράλι στο Χρηματιστήριο με το βλέμμα στις 900 μονάδες - «Κλειδί» οι τράπεζες

17:30

Θετική στον κορονοϊό η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν

17:21

Handelsblatt: Οι ελπίδες της Κύπρου για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

17:11

Κομισιόν: Απορρίφθηκε το γερμανικό αίτημα για απαλλαγή από την εισφορά φυσικού αερίου

17:01

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από νοσοκομείο στο Μέμφις - Έξι τραυματίες

17:00

O φαύλος κύκλος πληθωρισμού – φοροεσόδων έχει και τα... καλά του