Lavipharm: Reverse split, με αναλογία τριών παλιών μετοχών προς μια

Newsroom
Μοιράσου το
Lavipharm: Reverse split, με αναλογία τριών παλιών μετοχών προς μια
Μετά από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Reverse split των μετοχών της Lavipharm, με αναλογία 3 παλιών μετοχών προς 1 καινούργια ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, μετά από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Την 30η Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 17 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 31.562.900 μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 152, ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ’ άρθρο 109, ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2021 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία ποσού τριακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν δεκατριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€306.113,00) μεικτά.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, μέχρι του ποσού των μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€618.368,04) μεικτά.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ’ άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton A.E.", η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000€) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ’ άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021- 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 30.06.2023.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους κκ. Δημήτριο Χριστόπουλο του Παναγιώτη, Χρήστο Διαμαντόπουλο και Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 7ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

Υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.

Θέμα 8ο : Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η κα. Σοφία Εφραίμογλου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας σχετική Έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.

Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738.

Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738. Κατόπιν αυτού, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και εφόσον απαιτηθεί να ορίζει μέλος του ή άλλο στέλεχος για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 10ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Κατόπιν αυτού, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και εφόσον απαιτηθεί να ορίζει μέλος του ή άλλο στέλεχος για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 11ο: Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε την αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1).

Κατόπιν αυτού, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και εφόσον απαιτηθεί να ορίζει μέλος του ή άλλο στέλεχος για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 31.562.900 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 61,79% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αναδιατυπώνεται ως εξής: " Tο κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 5.000.000 διηρημένο σε 5.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. η καθεμία, καταβλήθηκε δε τοις μετρητοίς όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 1825/23.07.75 ΦΕΚ/ΤΑΕ. Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.07.1976, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ. 106003/11.9.76 αποφάσεως του Νομάρχη Αττικής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 5.000.000 με την έκδοση 5.000 ονομαστικών (οι οποίες μετετραπήκαν στη συνεχεία βάσει της από 29.05.85 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, σε ανώνυμες) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, όπως αναφέρεται στην δημοσιευθείσα στο υπ΄αριθ. 2541/16.9.76 ΦΕΚ/ΤΑΕ τροποποίηση του καταστατικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 1.7.78 η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 2.500.000 με την έκδοση 2.500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 2390/6.7.78 ΦΕΚ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.12.79 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 48692/10.3.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 10.000.000 με την έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως αναφέρεται στην τροποποίηση του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 637/28.3.80 ΦΕΚ/ΤΑΕ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.80, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 22836/24.9.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3299/80 ΦΕΚ /ΤΑΕ το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά 2.500.000 δραχμές με την έκδοση 2.500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.82 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 15922/20.9.82 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 223/82 ΦΕΚ/ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 15.100.000 δραχμές (ήτοι με την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων αυτής κατά 15.067.013 δρχ. και με την καταβολή μετρητών δρχ. 32.987) με την έκδοση 15.100 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.84 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 14216/27.7.84 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 2787/84 ΦΕΚ /ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (10.025.000) μετρητοίς με την έκδοση δέκα χιλιάδων είκοσι πέντε (10.025) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.85 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 16161/85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3322/85 ΦΕΚ /ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) μετρητοίς με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Οκτωβρίου 1985, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 24241/85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3690/85 ΦΕΚ/ΤΑΕ αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 10.000.000 με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 1985 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 28885/86 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 254/86 ΦΕΚ /ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1986 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 6921/86 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3349/86 ΦΕΚ/ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22 Δεκεμβρίου 1986, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. ΕΜ 106/19.3.87 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 304/26.3.87 ΦΕΚ/ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εξήκοντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 1987 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.0000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας (1.0000) δραχμών εκάστη. ΦΕΚ 178 της 1/2/88 (ΕΜ 306 Υ.Ε.) 28/1/88.

Επίσης, βάσει των διατάξεων της υπ΄αριθ. Ε 2665/88 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της από 30.6.89 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά δραχμές εκατόν επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (107.875.000), δηλαδή με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της Ε2665/88 δραχμές 107.866.468 και μετρητά δρχ. 8.532 με την έκδοση 107.875 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Έγκριση ΕΜ 6443/89 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 3573/89. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 9ης Δεκεμβρίου 1992 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (73.902.277 +51.517.723 = 125.420.000) με κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας του άρθρου 13 του Ν 1731/87 δρχ. 73.902.277 και β) του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 1 της Ε2665/88 απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση 125.420 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. ΦΕΚ 502 της 15/2/93.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30/6/93 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές διακόσια έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν έντεκα (206.645.111) σε μετρητά και κατά δραχμές τριακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (344.934.889) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 και έκδοση πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (551.580) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. Έγκριση ΕΜ 9304/93 Υπ. Ανάπτυξης. ΦΕΚ 5770 της 15/10/93. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 13/04/1994 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια (158.000.000) σε μετρητά με έκδοση εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων (158.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. ΦΕΚ 2395 της 8/6/94.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/06/1994 και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 14 του Ν. 1828/89 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερες χιλιάδες (184.144.000) με κεφαλαιοποίηση δια μεταφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν 1828/89 και έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (184.144) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (έγκριση 14232/94 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 6126 της 3/11/94). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 1994 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες με έκδοση (57.856.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (έγκριση ΕΜ 2092/95 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 1751 της 20/4/95).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 21ης Μαρτίου 1995 : α) Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίστηκε από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. η κάθε μετοχή και ο αριθμός των μετοχών από 1.400.000 σε 5.600.000. β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (371.875.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.487.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 7.9.1995 στο τέλος της παραπάνω παραγράφου προστίθενται οι λέξεις : "Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.771.875.000) δραχμές και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.087.500) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία. Mε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.02.1997: αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (3.331.125.000) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.417.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών η καθεμία, καθώς και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας από 250 σε 600 δρχ. των υπαρχουσών 7.087.500 μετοχών της εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν τρία εκατομμύρια (5.103.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (8.505.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 600 δρχ. η καθεμία (έγκριση Κ2 – 2054/97 Υπ. Ανάπτυξης ΦΕΚ 1205 της 19/3/97). Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που συνήλθε στις 17 Ιουνίου 1997, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια σαράντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.041.200.000) δια της εκδόσεως τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων (3.402.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δρχ. με καταβολή μετρητών. Αρ. Εγκρισης Υπ. Ανάπτυξης Κ2 – 5702 ΦΕΚ 4213 της 25/6/97 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε επτά δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.144.200.000) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια ενιακόσιες επτά χιλιάδες (11.907.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (714.420.000) επτακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών δρχ. 487.227.248 από Αποθεματικό Αναπροσαρμογής παγίων. και δρχ. 227.192.752 από Αφορολόγητο Αποθεματικό Μερισμάτων . Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση και δωρεάν διανομή (1.190.700) ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. εξακοσίων (600) εκάστη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 1999 αποφασίζεται η μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξακόσιες (600) στις τριακόσιες (300) και η έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων (13.097.700) δωρεάν νέων μετοχών στους Μετόχους.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Αυγούστου 1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.929.310.000 δραχμές με καταβολή μετρητών και η έκδοση 13.097.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 300 δραχμών η κάθε μία. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Απριλίου 2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.699.028,10 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο 1 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων (Ν.2065/92), ποσού ύψους 1.536.493,81 ΕΥΡΩ, β) εκτάκτων αποθεματικών ποσού ύψους 74.170,29 ΕΥΡΩ και γ) μέρους διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ύψους 3.088.364 ΕΥΡΩ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2007 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.787.930 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και η έκδοση 11.787.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των €3,20 η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738. Εν συνεχεία αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

Κατόπιν, αποφασίστηκε η αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1). Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ (5.108.103,00 €) διαιρούμενο σε δεκαεπτά εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες δέκα (17.027.010) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ (0,30 €) η κάθε μία.”

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

11:12

Απειλές Ακάρ για το Καστελόριζο: «Αν θέλει ο Θεός, μπορεί και να έρθουμε»

11:00

Πτώση για 3η ημέρα στην τιμή του φυσικού αερίου

10:51

Ευρωαγορές: «Βουβές» κινήσεις στα ταμπλό -Απασχολεί ο πληθωρισμός των ΗΠΑ

10:37

Berkshire Hathaway: Αυξάνει το μερίδιο στην Occidental Petroleum σε πάνω από 20%

10:21

Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο με 7 Ιταλούς βορειοανατολικά των Αντίπαξων

10:06

Σταϊκούρας: Δεδομένη η αύξηση των συντάξεων το 2023

10:03

Πούτιν: Κρατά τα «κλειδιά» της επανεκλογής Ερντογάν

10:01

Εύσημα από την DBRS για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και προειδοποίηση για νέες απειλές

09:49

Coca-Cola HBC: Εξαγοράζει την εταιρεία αναψυκτικών Three Cents, έναντι 45 εκατ. ευρώ

09:43

Επιστήμη: Τουλάχιστον 740 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο ακούνε ένα βουητό στα αυτιά τους

09:40

Alpha Bank: Έμφαση στη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων

09:28

Οι χώρες της Μεσογείου αγοράζουν αθόρυβα ρωσικό πετρέλαιο

09:28

Γερμανία: Τα σενάρια για να αποφευχθούν τα προβλήματα στο φυσικό αέριο

09:14

Τουρκία: Βγαίνει σήμερα στη Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Αμπντούλ Xαμίτ Χαν»

09:02

Ταϊβάν: Η Κίνα διεξάγει γυμνάσια διότι «προετοιμάζει εισβολή»

08:50

Αυξάνεται η πίεση στον Όλαφ Σολτς για το σκάνδαλο Cum-Ex

08:45

Scope: Οι παράγοντες που ενισχύουν τις προοπτικές της Ελλάδας παρά τον υψηλό πληθωρισμό

08:42

Alibaba: Αποδεκτή η πρόταση για κύρια εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ

08:38

«Κράσαρε» προσωρινά η μηχανή αναζήτησης της Google

08:25

Υπό «έρευνα» από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς το σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα

08:12

Βλάβη στο Blue Horizon - Θα καταπλεύσει στον Πειραιά

08:06

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας: Το υψηλό ενεργειακό κόστος θα πλήξει τα μεγέθη του 2022 – Οι πηγές αβεβαιότητας

07:58

Με point system η πρόσβαση σε νέα δάνεια και ρυθμίσεις

07:54

Ρεύμα: Άμεσα μέτρα ζητούν οι εταιρείες για τη βιωσιμότητα της αγοράς – Επιστολή σε Σκρέκα & Σκυλακάκη

07:45

Ακρίβεια: Αύξηση πιέσεων σε τρόφιμα και μεταφορές - Άγνωστος «Χ» αέριο και πετρέλαιο

07:39

Πώς να προστατευτούμε από τους κινδύνους που κρύβει ο ήλιος

07:37

Εκλογικός νόμος: Θα επανέλθει τώρα που... χάλασε η δυνατότητα για συμμαχία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ;

07:35

Τα road shows του Νοεμβρίου και το στοίχημα του ΧΑ - Το «Αριάδνη» και οι Κινέζοι

07:33

HySpeed: Τα sneakers των 450 δολαρίων με την υπογραφή της McLaren

23:50

Άστατος ο καιρός την Τρίτη - Αυξημένες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών