Frigoglass: Αύξηση τζίρου αλλά και καθαρή ζημία λόγω πολέμου στο α' τρίμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Frigoglass: Αύξηση τζίρου αλλά και καθαρή ζημία λόγω πολέμου στο α' τρίμηνο
Το περιθώριο EBITDA επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία.

Με ζημία έναντι κέρδους έκλεισε το α' τρίμηνο για την Frigoglass, η οποία ωστόσο είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 25% σε σχέση με πέρυσι ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της ζήτησης και στους δύο κλάδους (Επαγγελματική Ψύξη και Υαλουργία) καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης.

Αναλυτικότερα, η εισηγμένη κατέγραψε ζημιές 2,072 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο του 2022, έναντι κερδών ύψους 1,393 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,4% σε σχέση με πέρυσι, σε €10,2 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί στο 8,5% σε σύγκριση με 15,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021, επηρεασμένο αρνητικά κυρίως από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €5,7 εκατ., μια μείωση της τάξης του 42,8% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς επηρεάζονται άμεσα από την πτώση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA).

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 119,45 εκατ. ευρώ, από 95,884 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο επηρεάστηκαν σημαντικά από ακυρώσεις παραγγελιών στη Ρωσία και από καθυστερήσεις στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων σε όλη την Ευρώπη λόγω των δυσλειτουργιών στις μεταφορές

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων σημειώθηκε στον κλάδο Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 51% (Δημοσιευμένο +56%) ως αποτέλεσμα της δυναμικής ζήτησης και των αναπροσαρμογών στις τιμές

Στα αποτελέσματα καταγράφεται εξάλλου μείωση των Προσαρμοσμένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στο τέλος Μαρτίου ως αποτέλεσμα της πτώσης της λειτουργικής κερδοφορίας, των υψηλών αποθεμάτων εξαιτίας καθυστερήσεων στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων στην Ευρώπη, και της συσσώρευσης πρώτων υλών για την υποστήριξη της παραγωγής και στους δύο κλάδους

Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν μετά την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης ύψους €10 εκατ. τον Φεβρουάριο για υλικές ζημιές. Είσπραξη €8 εκατ. τον Απρίλιο και τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής που σχετίζεται με την αποζημίωση για τη διακοπή εργασιών (business interruption) λόγω του περιστατικού πυρκαγιάς στο εργοστάσιο μας στη Ρουμανία το 2021

Σημειώνεται ότι οι εργασίες ανακατασκευής του εργοστασίου στη Ρουμανία προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το εργοστάσιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023

Η εταιρεία προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παραγωγή σε Ρωσία και Ρουμανία αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα για το 2022/

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πωλήσεων τους πρώτους δύο μήνες του έτους, οι προκλήσεις που δημιούργησε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματά μας τον Μάρτιο. Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την αύξηση του κόστους που αυτή συνεπάγεται, καθώς το υφιστάμενο γεωπολιτικόπεριβάλλον έχει προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με τις λειτουργικές και τις οικονομικές επιδόσεις του έτους».

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Το πρώτο τρίμηνο διατηρήθηκε η ισχυρή ζήτηση και στους δύο κλάδους. Η άρση των περιοριστικών μέτρων στα κανάλια της άμεσης κατανάλωσης λειτούργησε θετικά για την κατανάλωση αναψυκτικών και, κατ’ επέκταση, για τις επενδύσεις σε εξοπλισμό επαγγελματικών ψυγείων από τους στρατηγικούς μας εταίρους στον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Η αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης ενισχύθηκε από την άνοδο των παραγγελιών σε Δυτική Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ενώ οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν σημαντικά από τις ακυρώσεις παραγγελιών και τους περιορισμούς στη μεταφορά προϊόντων τον Μάρτιο. Στη Ρωσία, τη μεγαλύτερη αγορά μας στην Ανατολική Ευρώπη, κάποιοι από τους πελάτες μας ακύρωσαν ή μετέθεσαν τις παραγγελίες τους μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εν μέσω αυτού του περιβάλλοντος, οι πωλήσεις στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης αυξήθηκαν κατά περίπου 15%. Οι πωλήσεις στον κλάδο Υαλουργίας διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών των τιμών. Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 24,6% σε €119,4 εκατ.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) ανήλθε σε €19,8 εκατ., υποχωρώντας κατά 13,3% σε σχέση με πέρυσι, με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται κατά 730 μονάδες βάσης σε 16,6%. Η συρρίκνωση του περιθωρίου αντανακλά το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος μεταφορικών λόγω των περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίοι επιτάθηκαν με την κατάσταση
σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα ενέργειας στη Νιγηρία. Οι παραπάνω παράγοντες επισκίασαν τα οφέλη της αύξησης των πωλήσεων, των αναπροσαρμογών των τιμών και των χαμηλότερων εκπτώσεων.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σχέση με πέρυσι, σε €9,5 εκατ., λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, υπεραντισταθμίζοντας έτσι το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά περίπου 120 μονάδες βάσης σε 8,0%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,4% σε σχέση με πέρυσι, σε €10,2 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί στο 8,5% σε σύγκριση με 15,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €5,7 εκατ., μια μείωση της τάξης του 42,8% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς επηρεάζονται άμεσα από την πτώση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA). Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε €5,7 εκατ. συγκριτικά με €3,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών κερδών του περσινού έτους που οφείλονταν στη σημαντική υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας. Τα έξοδα φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε €0,9 εκατ., έναντι €3,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, μια πτώση που αντανακλά τις ζημίες προ φόρων έναντι κερδών στο πρώτο τρίμηνο του 2021 καθώς και την αναβαλλόμενη φορολογία του περσινού έτους που σχετιζόταν με μη πραγματοποιηθέντα συναλλαγματικά κέρδη. Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε €2,1 εκατ., έναντι καθαρών
κερδών ύψους €1,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές €27,2 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2022 έναντι θετικών €0,2 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2021. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές επιβαρύνθηκαν κυρίως από τη χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία και τη συσσώρευση αποθεμάτων. H συσσώρευση αποθεμάτων αντανακλά τις αγορές πρώτων υλών για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αυτών και στουςδύο κλάδους και το αυξημένο απόθεμα σε τελικά προϊόντα στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, μετά τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές στην Ευρώπη, και στον κλάδο Υαλουργίας για να καλυφθεί η επερχόμενη ζήτηση. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €281,1 εκατ. έναντι €260,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2021. Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €59,0 εκατ. έναντι €62,2 εκατ. τον Μάρτιο του 2021.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Lamda – Ελληνικό: Νέες ρυθμίσεις για την προώθηση της επένδυσης – Τα ψηλά κτήρια, οι άδειες, η χρηματοδοτική ενίσχυση

ΙΚΕΑ: Οι ελλείψεις στα ράφια και οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Η διαφορετική εικόνα της Intersport

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Frigoglass: Οικονομικά μεγέθη α' τριμήνου

Λήψη αρχείου

Όλες οι ειδήσεις

10:03

Οι Έλληνες πόνταραν το πρώτο πεντάμηνο του 2022 10,726 δισ. ευρώ 

10:00

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης του επιστρεπτέου μέρους

09:59

Σταϊκούρας: Προς άνοδο του ΑΕΠ πολύ πάνω από το 3,1% φέτος – Θα συνεχισθούν τα στοχευμένα μέτρα

09:56

NASA: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με το σκάφος Capstone που κατευθύνεται στη Σελήνη

09:49

ΟΗΕ: Πάνω από 70 εκατ. άνθρωποι ολίσθησαν στη φτώχεια - Κρίσιμη η κατάσταση στα Βαλκάνια

09:44

Επίσκεψη Βαρβιτσιώτη στο Βερολίνο - Ουκρανία, μεταναστευτικό, ενέργεια και Τουρκία στην «ατζέντα»

09:41

Στο… κόκκινο οι ελλείψεις φαρμάκων - Φόβοι για επιδείνωση της κατάστασης

09:37

Γερμανία: Μικρότερη των εκτιμήσεων η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής

09:30

Ρωσία: Το πλοίο που μεταφέρει σιτηρά απέπλευσε από τουρκικό λιμάνι - Δεν είναι «κλεμμένα»

09:25

Οικονόμου: Η Ελλάδα εξασφάλισε 600 εκατ. ευρώ για ανακύκλωση και επεξεργασία αποβλήτων

09:22

Καπραβέλος: Σπάνια περίπτωση ο θάνατος βρέφους με οξεία ηπατίτιδα

09:17

Γερμανία: Σολτς εναντίον του ακροδεξιού AfD, του «κόμματος της Ρωσίας»

09:07

Meta: Δημιούργησε νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μεταφράζει 200 γλώσσες

09:03

Πέτσας: Είμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές - Οι υπουργοί δεν έχουν «κατεβάσει τα μολύβια»

08:57

Οι ΗΠΑ παγώνουν πόρους εταιρειών που παρέκαμψαν τις κυρώσεις στο Ιράν

08:55

Ψηφιακά έργα 1,4 δισ. ευρώ μπαίνουν σε τροχιά τους επόμενους μήνες

08:55

Διάστημα: Αστεροειδής με μέγεθος λεωφορείου πέρασε ξαφνικά ξυστά από τη Γη

08:50

ΕΛΑΣ: Εκρήξεις τα ξημερώματα στη ΔΟΥ Αμαρουσίου και σε ΑΤΜ του Σισμανόγλειου

08:44

Καταζητείται Ουκρανός βουλευτής για εσχάτη προδοσία

08:41

Εισροή υδάτων σε φορτηγό πλοίο δυτικά της Πύλου - Περισυνελέγη το πλήρωμα

08:34

Citi Ελλάδος: Αρμονική η ενσωμάτωση της ψηφιακής κάρτας στο νέο υβριδικό μοντέλο εργασίας

08:28

ΟΗΕ: Απομακρύνεται ο στόχος να τερματιστεί η πείνα στον κόσμο το 2030

08:25

ΗΠΑ: Παραιτείται η διευθύντρια επικοινωνίας του προέδρου Τζο Μπάιντεν

08:22

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι κατέστρεψαν το Πανεπιστήμιο στο Χάρκοβο - Έκκληση για απομάκρυνση αμάχων

08:19

Τζόνσον: Δεν παραιτείται και ανακοινώνει φοροαπαλλαγές - Απέπεμψε τον Μάικλ Γκόουβ - Νέες παραιτήσεις

08:14

Τί είδε ο Ανδρέας στο Στρασβούργο - Το νέο βιβλίο του Νίκου - Τα κιλά του Mike Pompeo 

08:08

Σύγκρουση δύο δεξαμενοπλοίων 10 ναυτικά μίλια νότια της Καρύστου - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

08:07

Τι «βαθμό» παίρνουν το fuel pass και η έκπτωση στο diesel από την αγορά

08:05

Dimand: Κατασκευάζει τα νέα γραφεία της PwC Ελλάδας – Επένδυση 55 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται το 2024

08:02

Χρέη στα Ταμεία: Στη 10ετία θα παραγράφονται οι αξιώσεις του ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι δόσεις για τις οφειλές