Frigoglass: Αύξηση τζίρου αλλά και καθαρή ζημία λόγω πολέμου στο α' τρίμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Frigoglass: Αύξηση τζίρου αλλά και καθαρή ζημία λόγω πολέμου στο α' τρίμηνο
Το περιθώριο EBITDA επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία.

Με ζημία έναντι κέρδους έκλεισε το α' τρίμηνο για την Frigoglass, η οποία ωστόσο είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 25% σε σχέση με πέρυσι ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάκαμψης της ζήτησης και στους δύο κλάδους (Επαγγελματική Ψύξη και Υαλουργία) καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης.

Αναλυτικότερα, η εισηγμένη κατέγραψε ζημιές 2,072 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο του 2022, έναντι κερδών ύψους 1,393 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,4% σε σχέση με πέρυσι, σε €10,2 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί στο 8,5% σε σύγκριση με 15,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021, επηρεασμένο αρνητικά κυρίως από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό ενεργειακό μείγμα στη Νιγηρία.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €5,7 εκατ., μια μείωση της τάξης του 42,8% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς επηρεάζονται άμεσα από την πτώση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA).

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 119,45 εκατ. ευρώ, από 95,884 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο επηρεάστηκαν σημαντικά από ακυρώσεις παραγγελιών στη Ρωσία και από καθυστερήσεις στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων σε όλη την Ευρώπη λόγω των δυσλειτουργιών στις μεταφορές

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων σημειώθηκε στον κλάδο Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 51% (Δημοσιευμένο +56%) ως αποτέλεσμα της δυναμικής ζήτησης και των αναπροσαρμογών στις τιμές

Στα αποτελέσματα καταγράφεται εξάλλου μείωση των Προσαρμοσμένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών στο τέλος Μαρτίου ως αποτέλεσμα της πτώσης της λειτουργικής κερδοφορίας, των υψηλών αποθεμάτων εξαιτίας καθυστερήσεων στις παραδόσεις επαγγελματικών ψυγείων στην Ευρώπη, και της συσσώρευσης πρώτων υλών για την υποστήριξη της παραγωγής και στους δύο κλάδους

Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν μετά την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης ύψους €10 εκατ. τον Φεβρουάριο για υλικές ζημιές. Είσπραξη €8 εκατ. τον Απρίλιο και τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής που σχετίζεται με την αποζημίωση για τη διακοπή εργασιών (business interruption) λόγω του περιστατικού πυρκαγιάς στο εργοστάσιο μας στη Ρουμανία το 2021

Σημειώνεται ότι οι εργασίες ανακατασκευής του εργοστασίου στη Ρουμανία προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το εργοστάσιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023

Η εταιρεία προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παραγωγή σε Ρωσία και Ρουμανία αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα για το 2022/

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πωλήσεων τους πρώτους δύο μήνες του έτους, οι προκλήσεις που δημιούργησε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματά μας τον Μάρτιο. Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την αύξηση του κόστους που αυτή συνεπάγεται, καθώς το υφιστάμενο γεωπολιτικόπεριβάλλον έχει προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με τις λειτουργικές και τις οικονομικές επιδόσεις του έτους».

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Το πρώτο τρίμηνο διατηρήθηκε η ισχυρή ζήτηση και στους δύο κλάδους. Η άρση των περιοριστικών μέτρων στα κανάλια της άμεσης κατανάλωσης λειτούργησε θετικά για την κατανάλωση αναψυκτικών και, κατ’ επέκταση, για τις επενδύσεις σε εξοπλισμό επαγγελματικών ψυγείων από τους στρατηγικούς μας εταίρους στον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Η αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης ενισχύθηκε από την άνοδο των παραγγελιών σε Δυτική Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ενώ οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν σημαντικά από τις ακυρώσεις παραγγελιών και τους περιορισμούς στη μεταφορά προϊόντων τον Μάρτιο. Στη Ρωσία, τη μεγαλύτερη αγορά μας στην Ανατολική Ευρώπη, κάποιοι από τους πελάτες μας ακύρωσαν ή μετέθεσαν τις παραγγελίες τους μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εν μέσω αυτού του περιβάλλοντος, οι πωλήσεις στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης αυξήθηκαν κατά περίπου 15%. Οι πωλήσεις στον κλάδο Υαλουργίας διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών των τιμών. Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 24,6% σε €119,4 εκατ.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) ανήλθε σε €19,8 εκατ., υποχωρώντας κατά 13,3% σε σχέση με πέρυσι, με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται κατά 730 μονάδες βάσης σε 16,6%. Η συρρίκνωση του περιθωρίου αντανακλά το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος μεταφορικών λόγω των περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίοι επιτάθηκαν με την κατάσταση
σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα ενέργειας στη Νιγηρία. Οι παραπάνω παράγοντες επισκίασαν τα οφέλη της αύξησης των πωλήσεων, των αναπροσαρμογών των τιμών και των χαμηλότερων εκπτώσεων.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σχέση με πέρυσι, σε €9,5 εκατ., λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, υπεραντισταθμίζοντας έτσι το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά περίπου 120 μονάδες βάσης σε 8,0%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,4% σε σχέση με πέρυσι, σε €10,2 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί στο 8,5% σε σύγκριση με 15,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €5,7 εκατ., μια μείωση της τάξης του 42,8% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς επηρεάζονται άμεσα από την πτώση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA). Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε €5,7 εκατ. συγκριτικά με €3,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών κερδών του περσινού έτους που οφείλονταν στη σημαντική υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας. Τα έξοδα φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε €0,9 εκατ., έναντι €3,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, μια πτώση που αντανακλά τις ζημίες προ φόρων έναντι κερδών στο πρώτο τρίμηνο του 2021 καθώς και την αναβαλλόμενη φορολογία του περσινού έτους που σχετιζόταν με μη πραγματοποιηθέντα συναλλαγματικά κέρδη. Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε €2,1 εκατ., έναντι καθαρών
κερδών ύψους €1,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές €27,2 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2022 έναντι θετικών €0,2 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2021. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές επιβαρύνθηκαν κυρίως από τη χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία και τη συσσώρευση αποθεμάτων. H συσσώρευση αποθεμάτων αντανακλά τις αγορές πρώτων υλών για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αυτών και στουςδύο κλάδους και το αυξημένο απόθεμα σε τελικά προϊόντα στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, μετά τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές στην Ευρώπη, και στον κλάδο Υαλουργίας για να καλυφθεί η επερχόμενη ζήτηση. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €281,1 εκατ. έναντι €260,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2021. Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €59,0 εκατ. έναντι €62,2 εκατ. τον Μάρτιο του 2021.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Lamda – Ελληνικό: Νέες ρυθμίσεις για την προώθηση της επένδυσης – Τα ψηλά κτήρια, οι άδειες, η χρηματοδοτική ενίσχυση

ΙΚΕΑ: Οι ελλείψεις στα ράφια και οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Η διαφορετική εικόνα της Intersport

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Frigoglass: Οικονομικά μεγέθη α' τριμήνου

Λήψη αρχείου

Όλες οι ειδήσεις

19:22

Ερντογάν: Οι Έλληνες να καταψηφίσουν την κυβέρνηση - Η απάντηση Οικονόμου

19:18

Μητσοτάκης: Ανοίγει τη Δευτέρα η Διώρυγα της Κορίνθου για 3 μήνες - Το 2023 θα είναι ασφαλής και θωρακισμένη

19:11

Καύσιμα: Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση – Πού θα πάνε τα μεγαλύτερα ποσά

19:11

Ευρωαγορές: Δεν κατάφεραν να βρουν κατεύθυνση στον απόηχο ενός αρνητικού τριμήνου

19:07

Lamda Development: Από 6 έως 8 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για το «πράσινο» ομόλογο - Η δυνητική αγορά-στόχος

19:00

Η Ρωσία συνέλαβε Ρώσο επιστήμονα για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Κατηγορία για εσχάτη προδοσία

18:54

ΠΟΥ: Απαιτείται επείγουσα δράση στην Ευρώπη - Ραγδαία αύξηση της ευλογιάς των πιθήκων

18:51

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επεκτείνεται το πρόγραμμα Super Fast BroadBand

18:26

Βγαίνουν από το Χρηματιστήριο οι Νίκας και Καραμολέγκος

18:14

Π. Φιλιππίδης: Αποφυλακίζεται υπό όρους μετά από πρόταση της εισαγγελέως Έδρας του ΜΟΔ

18:06

Πούτιν: Η ενσωμάτωση της Λευκορωσίας στη Ρωσία επιταχύνεται χάρη στη Δύση

17:59

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί επιδόρπια στα οποία ανιχνεύθηκε υψηλή συγκέντρωση της ουσίας Chlorate

17:52

Χρηματιστήριο: «Αυλαία» εβδομάδας με διεύρυνση απωλειών - Στις 805 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

17:33

Τι σηματοδοτεί η δημόσια πρόταση της Ideal για την Byte

17:27

Ξεχάστε τις αυξήσεις επιτοκίων: Αυτοί οι αναλυτές αναμένουν μειώσεις το επόμενο έτος

17:20

Πρώτη η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Ιταλών για διακοπές σε ξένους προορισμούς

17:16

Γερμανία: Η ένταξη Σουηδίας-Φινλανδίας θα γίνει γρήγορα και χωρίς προβλήματα, ούτε από την Τουρκία

17:08

Wall Street: Νευρικότητα στην έναρξη β' εξαμήνου μετά από ένα καταστροφικό πρώτο

16:47

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς τον Ρώσο πρέσβη για το ζήτημα της απέλασης οκτώ Ελλήνων διπλωματών

16:44

Δένδιας: Τα εθνικά θέματα να μείνουν έξω από το πεδίο του κομματικού ανταγωνισμού

16:39

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας στηρίζει τον κ. Παπαγγελόπουλο με την ίδια θέρμη που στηρίζει και τον κ. Ν. Παππά;

16:33

Motor Oil: Σε σώμα συγκροτήθηκε το δ.σ.

16:33

Λίντνερ σε ΕΚΤ: Κάνουμε το χρέος μας στην καταπολέμηση του πληθωρισμού

16:23

ΕΜΑ: «Πράσινο φως» σε θεραπεία για την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα

16:06

Κορονοϊός: 15.869 νέα κρούσματα και 3.127 επαναλοιμώξεις - 95 οι διασωληνωμένοι

15:56

Ίλβα Γιόχανσον: Νέα πρόταση για την ενσωμάτωση θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ελληνικό σύστημα ασύλου

15:50

Κρεμλίνο: Εξετάζεται το δημοψήφισμα για ένωση των ΛΔ Ντονέτσκ και Λουχάνσκ με τη Ρωσία

15:45

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους 55 έως 67 ετών

15:43

Θεσσαλονίκη: Απαλλάσσεται με βούλευμα ο 27χρονος που είχε καταγγελθεί από 24χρονη για βιασμό

15:33

Βουλγαρία: Aπορρίπτει το τελεσίγραφο της Ρωσίας, αδικαιολόγητη η απειλή λέει η ΕΕ