ΑΔΜΗΕ: EBITDA 190,3 εκατ. το 2021 - Διατήρηση υψηλής επενδυτικής δυναμικής

Newsroom
Μοιράσου το
ΑΔΜΗΕ: EBITDA 190,3 εκατ. το 2021 - Διατήρηση υψηλής επενδυτικής δυναμικής
Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 286 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% σε σύγκριση με το 2020.

Στα 190,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΑΔΜΗΕ για το σύνολο του 2021, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Διαχειριστή, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 286 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% σε σύγκριση με το 2020.

Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς διαμορφώθηκαν στα 270,4 εκατ. ευρώ, έναντι 273,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 190,3 εκατ. ευρώ (από 210,6 εκατ. ευρώ το 2020). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ έναντι 202,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ για το 2021 ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μικτού προμερίσματος 0,068 ευρώ ανά μετοχή.

«Με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την δυναμική του πορεία και το 2021, καταγράφοντας άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 412,7 εκατ. Ευρώ. Επίσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις λειτουργικές του επιδόσεις, ενώ εμφάνισε μείωση στην καθαρή κερδοφορία κυρίως ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης αναπροσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, των έκτακτων δαπανών για την διαχείριση του COVID 19 αλλά και τις υψηλότερες αποσβέσεις.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2021 σε 286 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,5% έναντι 287,4 εκατ. ευρώ το 2020. Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στην καθυστερημένη αναπροσαρμογή των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οδηγώντας σε υποανάκτηση 4 εκατ. ευρώ τα οποία θα ανακτηθούν το 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 190,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 9,6% σε ετήσια βάση έναντι 210,6 εκατ. ευρώ το 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2020, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,6 εκατ. ευρώ για το 2020,

β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 8,2 εκατ. ευρώ το 2020 ,

γ) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 2 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το 2ο εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 27,1% και ανήλθε στα 89 εκατ. Ευρώ, έναντι 122,1 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 89,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 21,5% έναντι 114,5 εκατ. ευρώ το 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 80,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 30,4% έναντι 115 εκατ. ευρώ για το 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των πιστωτικών τόκων λόγω της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ ωστόσο επηρεάστηκε θετικά από την αναγνώριση του κέρδους στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των επιτοκίων δανεισμού του Κοινοπρακτικού δανείου. Παράλληλα η Συγγενής εταιρεία παρουσίασε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση της προμήθειας εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο αλλά καιτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης τόκων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στο τέλος της οποίας ολοκληρώθηκαν και παγιοποιήθηκαν σημαντικά έργα.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν στα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι 84,9 εκατ. το 2020, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 67,7 εκατ. ευρώ, έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της τη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε τα εξής:

«Το 2021 ήταν ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, που παρέμεινε προσηλωμένος στο φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα και επέδειξε λειτουργική ανθεκτικότητα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κυρίως λόγω της πανδημίας. Η διατήρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην κερδοφορία, αναδεικνύει τη σταθερή επενδυτική και αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Με όλα τα μεγάλα ενεργειακά έργα σε πλήρη εξέλιξη, ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη βιωσιμότητα και επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού Συστήματος, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αύξηση EBITDA και τζίρου για την ANEK Lines το 2021 

Όλες οι ειδήσεις

12:45

Κοντοζαμάνης: Είμαστε προετοιμασμένοι για τα επόμενα κύματα της πανδημίας

12:41

Προσωπικός Ιατρός: Στις αρχές Αυγούστου η έναρξη εγγραφών των πολιτών

12:39

Πλεύρης: Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί κανένα κονδύλι για την Υγεία

12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 43% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο

12:32

Optima bank: Συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» για την ενίσχυση ΜμΕ

12:23

Alpha Bank: Στο 5,03% η συμμετοχή της Capital Group Companies

12:22

Φινλανδία: «Πράσινο φως» στην ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα με τη Ρωσία

12:19

Πυρκαγιά στη Φυλή απέναντι από το γήπεδο Πανοράματος

12:18

Ρωσία: Προειδοποιεί ότι θα θέσει υπό την πλήρη δικαιοδοσία της και τον αγωγό Σαχαλίν-1

12:14

ΕΥ: Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στο νέο αβέβαιο περιβάλλον

12:12

ΗΠΑ - Διαρροή: Ο Μπάιντεν σκόπευε να διορίσει ισόβιο ομοσπονδιακό δικαστή που τάσσεται κατά των αμβλώσεων

12:06

MI5 - FBI: Κοινή προειδοποίηση για «αυξανόμενη απειλή» από το Πεκίνο

12:04

Bring Your Bro: Το πρώτο 2on2 StreetBall τουρνουά στην Ελλάδα

11:59

Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή

11:51

Ρεύμα: Ενεργοποιείται το πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά

11:45

Πλεύρης: Εγκληματική και τρομοκρατική ενέργεια η έκρηξη στο Σισμανόγλειο

11:44

Η Skroutz αποκτά το 100% της EveryPay

11:35

Μπακογιάννης: Να ληφθούν μέτρα για να μην παραλύει το κέντρο της Αθήνας από τις πορείες

11:30

Τράπεζα Πειραιώς: Αξιολογεί επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

11:26

Κέρδη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τράπεζες και Jumbo

11:23

ΔΝΤ: Περίπου το 20% του προσωπικού αποχώρησε, δείχνει εσωτερική έρευνα

11:16

Βρετανικά ΜΜΕ: Προς παραίτηση ο Μπόρις Τζόνσον - Θα κάνει διάγγελμα εντός της ημέρας

11:16

G20 - ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Καμία νομιμοποίηση της «θηριωδίας» της Ρωσίας στην Ουκρανία

11:06

Η «βουτιά» του Ευρώ στην «στέρνα» της ύφεσης

10:55

ΥΠΕΝ: Nομοσχέδιο για υπεράκτια αιολικά σε δημόσια διαβούλευση - Στόχος 2 γιγαβάτ ως το 2030

10:52

ΠΟΥ: Δύο νέοι θάνατοι από ευλογιά των πιθήκων στην Αφρική

10:51

Ισχυρή άνοδος πάνω από 1,5% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

10:49

Μασούτης: Εγκαινιάζει το πρώτο σουπερμάρκετ στην Ελλάδα φιλικό για άτομα με οπτική αναπηρία

10:36

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας - Δεν αναζητώ «δημοσκοπικό ξέφωτο»

10:32

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Αισιοδοξία για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα