Τρ. Πειραιώς: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων το 2021- Άνω των 55 δισ. ευρώ οι καταθέσεις

Newsroom
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων το 2021- Άνω των 55 δισ. ευρώ οι καταθέσεις
Τράπεζα Πειραιώς
O δείκτης NPE μειώθηκε στο 12,5% έναντι 45% πριν από ένα χρόνο. Κερδοφόρο το δ' τρίμηνο του 2021.

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς για το σύνολο του 2021, καθώς υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσιο επίπεδο.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν στα €665 εκατ., υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020.

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε 902 εκατ. ευρώ το 2021, 4% υψηλότερα σε ετήσια βάση. «Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 665 εκατ. ευρώ, λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους παρά τη δραστική μείωση των NPE, του ρεκόρ των καθαρών εσόδων από προμήθειες, τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και τη σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) της Τρ. Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισ. ευρώ. O δείκτης NPE μειώθηκε στο 12,5% έναντι 45% πριν από ένα χρόνο και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης δείκτη 8% μέχρι το τέλος του 2022

Ακόμα, αύξηση κατέγραψαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών της τράπεζας. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 55,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, και τα αμοιβαία κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ των 3,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1,410 δισ. το 2021, μειωμένα κατά 5% ετησίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους ληξιπρόθεσμων δανείων (NPE).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 4ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €318 εκατ., καταγράφοντας πτώση 16% ετησίως. Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των NPEs.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε €907 εκατ. το 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,2%.

Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων.

Σε επίπεδο δ' τριμήνου, το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη €250 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €176 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €78 εκατ. το 4ο 3μηνο 2021, από ζημία €511 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Ισχυρή ανάπτυξη στις προμήθειες, σταθερά άνω των €100 εκατ. τα τελευταία τρία τρίμηνα

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €394 εκατ., +25% ετησίως. Όσον αφορά το 4ο 3μηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €116 εκατ., +35% ετησίως, σηματοδοτώντας νέα επίδοση ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο 3μηνο.

Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, από κίνηση κεφαλαίων, πιστωτικές κάρτες και έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτική τραπεζική, αλλά και νέες εκταμιεύσεις δανείων.

Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,59% το 4 ο 3μηνο 2021, +10μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους.

Περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2021 διαμορφώθηκαν σε €902 εκατ., -4% ετησίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα €380 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 2021 κατά 5% σε ετήσια βάση στα €418 εκατ., λόγω του υψηλότερου κόστους για έργα που συνδέονται με τον εταιρικό μετασχηματισμό και τη μείωση των ΝPE.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 46% το 2021 έναντι 50% το 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων.

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Το 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.270 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.904 απασχολούνταν στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα κατά το 2021 μειώθηκε κατά 1.104, κυρίως λόγω του προαναφερθέντος προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, βάσει του οποίου αποχώρησαν 899 εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του έτους. Το κόστος αναδιάρθρωσης προσωπικού που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης του 2021 ανήλθε σε €25 εκατ., ενώ επιπλέον €7 εκατ. μη επαναλαμβανόμενα γενικά και διοικητικά έξοδα καταχωρήθηκαν εντός του έτους.

Χρ. Μεγάλου: Απτή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων το 2021

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, έκανε την εξής δήλωση:

«Για τον Όμιλο Πειραιώς, το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε τον δείκτη NPE 12,5% περίπου στο τέλος του 2021, από 45% πριν από ένα χρόνο, και φιλοδοξεί για μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2022, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη κερδοφορία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Η πορεία μας το 2021 κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας.

Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €6,5 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021, ενώ παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου €3,0 δισ. σε αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €6,8 δισ., ποσό που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2021 σε όλους τους τομείς. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €665 εκατ., λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους παρά τη δραστική μείωση των NPE, του ρεκόρ των καθαρών εσόδων από προμήθειες, τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και τη σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8%, και έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη από το 2022 και για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Η έναρξη των έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η εφαρμογή σχετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που εξελίσσεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν κινδύνους, επηρεάζοντας - μεταξύ άλλων - τις τιμές της ενέργειας και των προϊόντων του αγροτικού τομέα, και έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, οι οποίες ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ωστόσο, με τις προϋποθέσεις για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να έχουν τεθεί, οι επιπτώσεις ενδέχεται να περιοριστούν με μέτρα ανάλογα της πανδημίας που αναμένεται να ληφθούν σε ευρωπαικό επίπεδο.

Για την Πειραιώς, η στιβαρή υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου μέχρι σήμερα και οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε προς μία συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, έναν στόχο πιο σημαντικό τώρα από ποτέ».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη «σχετικά αρχεία»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τρ. Πειραιώς: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα EQUALL με στόχο μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

File

Λήψη αρχείου

Όλες οι ειδήσεις

14:28

Ο κακός ύπνος μπορεί να προκαλέσει σε βάθος χρόνου ακόμα και καρκίνο

14:22

ΔΟΑΕ: Ζητά διευκρινίσεις από τις ρωσικές αρχές για την τύχη του γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

14:18

Οικονόμου: Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει ότι πρέπει να σέβεται τους κανόνες, πρέπει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο

14:09

Βρετανία: Ο ΥΠΟΙΚ Κουάρτενγκ υπερασπίστηκε τον "μίνι προϋπολογισμό" παρά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει στις αγορές

14:02

Ιράν: Ακόμη ένας αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε στα νοτιοανατολικά της χώρας

13:56

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 35 νεκροί από τη χθεσινή επίθεση καμικάζι σε κέντρο εκπαίδευσης στην Καμπούλ

13:52

Κουτσούμπας: Αναγκαία όσο ποτέ η λαϊκή παρέμβαση, για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

13:47

Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ναρκωτικά και εκκρεμή διωκτικά έγγραφα

13:37

Ντερ Λάιεν για IGB: Σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή για τη Βουλγαρία και τη ΝΑ Ευρώπη

13:28

Τουρκία: Η Άγκυρα απορρίπτει την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Μόσχα

13:22

Ν. Αναστασιάδης: Παραμένουμε προσηλωμένοι στην απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας

13:19

Πέλλα: Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξε 33 απάτες σε όλη την Ελλάδα, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

13:15

Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει ρωσικά στρατεύματα στη Λιμάν

13:08

Twitter: Οι χρήστες του είναι περιχαρακωμένοι στις πολιτικές προτιμήσεις τους και στην πόλωση

13:00

Ακίνητα: «Χάνει στροφές» το πρόγραμμα «Golden Visa» - Η εγχώρια οπτική και το μοντέλο Πορτογαλίας

12:55

Ο Ίλον Μασκ παρουσίασε το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus στη Μέρα Τεχνητής Νοημοσύνης της Tesla

12:50

Δένδιας: Είμαστε πάντα στο πλευρό της Κύπρου για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής

12:43

Ζαχαράκη: Αποδεικνύεται στην πράξη η δυναμική του Αθλητικού Τουρισμού

12:35

Νικαράγουα: Η χώρα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ολλανδία

12:30

Παναγιωτόπουλος: Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο υπ. Άμυνας

12:26

Λετονία: Οι Λετονοί ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, φαβορί οι κεντρώοι

12:20

Μιχαηλίδου: Ποιοι θα λάβουν το έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα

12:16

Ν. Κορέα: Συντριπτική απάντηση αν η Β. Κορέα προχωρήσει χρήση πυρηνικών

12:08

Βρετανία: Παραλύει σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω 24ωρης απεργίας

12:02

Μητσοτάκης: Ανάγκη να υιοθετηθεί από την ΕΕ η πρόταση 15 χωρών μελών για την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο

11:55

Ουκρανία: Ο γενικός διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια συνελήφθη από ρωσική περίπολο

11:46

Aρχίζει τη Δευτέρα το διήμερο συνέδριο του e-kyklos

11:42

Meteo: Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή αναμένονται στην χώρα

11:36

NASA: Τον Νοέμβριο η επόμενη απόπειρα εκτόξευσης της Artemis 1 για την Σελήνη

11:25

ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το ν/σ για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης