ΕΥΔΑΠ: «Βγήκε» ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη νέα «πράσινη στέγη» στο Γαλάτσι

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΥΔΑΠ: «Βγήκε» ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη νέα «πράσινη στέγη» στο Γαλάτσι
Τι προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης για το νέο κτίριο της εισηγμένης. Η «πράσινη» στόχευση της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ. Το αρχιτεκτονικό «προφίλ».

Την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο κτήριο της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι «έβγαλε στον αέρα» η εισηγμένη εταιρεία ύδρευσης της πρωτεύουσας. Η ΕΥΔΑΠ δημοσιοποίησε την διακήρυξη για το έργο που σχετίζεται με την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ», προϋπολογισμού 120 χιλ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της εισηγμένης σε παλιότερη ενημερωτική συνάντηση είχε αναφερθεί στο θέμα της ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Γαλάτσι, ενώ πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ είχε ενημερώσει ότι επίκειται η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με στόχο την ανέγερση νέου σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος που θα πληροί τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις - προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας, που θα συμβάλουν σημαντικά στην εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και επακόλουθα στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας έως και 1,5 εκατ. ευρώ το έτος.

Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών ενός σταδίου. Ο συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αποσκοπεί στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και πρωτοποριακών ιδεών, που θα συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση της νοοτροπίας του σχεδιασμού των κτιρίων στέγασης δημοσίων υπηρεσιών. Η στόχευση της εταιρείας είναι να μην λειτουργεί πλέον σε εγκαταστάσεις ενεργοβόρες, μη λειτουργικές, χαμηλής αισθητικής και περιορισμένης ανθεκτικότητας.

Αντίθετα, η εταιρεία επιθυμεί να αναπτυχθεί σε κτίρια φιλικά στο περιβάλλον, στους χρήστες, στους επισκέπτες, στην πόλη και τους κατοίκους της, κατά το δυνατόν χαμηλού κόστους και υψηλού κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους. Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία τόσο η ποιοτική αναβάθμιση της έννοιας του “κτιρίου γραφείων” και του περιβάλλοντος χώρου του, όσο και η συνολική αναζωογόνηση του αστικού χώρου με βιοκλιματική προσέγγιση και τη βελτίωση του μικροκλίματος, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά "πράσινα" χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, «αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση αρχιτεκτονικών ιδεών για τη διαμόρφωση του νέου κτηριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα του 2021 της εταιρείας, το οποίο θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και θα αποτελείται από χώρους διοίκησης - γραφεία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες συσκέψεων, κυλικείο, χώρους αρχείων, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης. Το οικόπεδο είναι εμβαδού 243.129,197 μ2, βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου-Νέας Ιωνίας, σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της οδού Ωρωπού 156 και είναι ιδιοκτησίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Σήμερα στο χώρο στεγάζεται το Κεντρικό Διοικητικό Κτήριο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και λοιπές κατασκευές με χρήσεις γραφείων, ιατρείων, δεξαμενών, αποθηκών, φυλακίων, αντλιοστασίων, πρατηρίων καυσίμων, συνεργείων, τουαλετών, χώρων στάθμευσης, υποσταθμού ΔΕΗ κ.α.

Σύμφωνα με τη Κτηριολογική Σύσταση Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων - το συνολικό μεικτό εμβαδόν των χώρων που θα πρέπει να χωροθετηθούν είναι: 16.219 μ 2 . Συνολικά το κτήριο θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους των διοικητικών υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ειδικότερα για το νέο κτήριο/α θα δοθούν τα ακόλουθα δεδομένα-στοιχεία: ανάλυση της περιοχής του έργου, πίνακας κτηριολογικής σύστασης υπηρεσιών, διάγραμμα γειτνιαζόντων ενοτήτων, αρχές σχεδιασμού κτηρίου/ων και γενικές προδιαγραφές για υλικά».

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβουν υπόψη τους τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εντός του οικοπέδου, καθώς θα απαιτηθεί διακριτή απομόνωση του νέου κτιρίου/ων από τις εγκαταστάσεις δεξαμενών επεξεργασίας νερού, χώρων αποθηκών κτλ., στην χωροθέτηση του νέου κτιρίου/ων να αποφευχθούν περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση δικτύων, πρόβλεψη αυτόνομης και ξεχωριστής εισόδου για τα νέα γραφεία, τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, την προσβασιμότητα, τις εγγύτερες και περιφερειακές κυκλοφοριακές ροές (ροές κίνησης πεζών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς). Θα απαιτηθεί να γίνει συγκοινωνιακή διερεύνηση των δεδομένων της περιοχής από τους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να προβλεφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι προσβάσεις στο ακίνητο, τις γειτνιάζουσες χρήσεις, την αρμονική ένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον κ.α.

Τα τρία χρηματικά βραβεία και οι τρεις έπαινοι που θα απονεμηθούν για τις προτάσεις που θα διακριθούν, ανέρχονται συνολικά σε €115.000. Καταληκτική προθεσμία εγγραφής των διαγωνιζόμενων σε κατάλογο που τηρεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε ορίζεται η 17/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Όπως σημειώνεται επίσης, οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στεγάζονται διάσπαρτες στην περιοχή των Αθηνών, σε ενοικιαζόμενα και ιδιόκτητα κτίρια. Επιπλέον, το κόστος του ενοικίου, το κόστος συντήρησης και γενικά οι λειτουργικές δαπάνες των μισθωμένων ακινήτων, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της εταιρίας. Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε ένα νέο κτίριο, που θα πληροί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εργασιακού χώρου σχεδιασμένου με άξονα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, στην αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη πρόσβαση ΑΜΕΑ, στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, και στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών CO2 με την χρήση των Μ.Μ.Μ., δεδομένης της γειτνίασης του χώρου με τη μελλοντική κατασκευή της νέας γραμμής 4 του μετρό στην οδό Τράλλεων (που θα περιλαμβάνει τη διαδρομή Άλσος Βεϊκου – Ακαδημία – Γουδή), με το σταθμό ηλεκτρικού «Περισσός», και τις οδικές συγκοινωνίες της οδού Ωρωπού και της λεωφόρου Βεΐκου.

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων

Όπως σημειώνεται, για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των προτάσεων στους στόχους που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:

- Τη γενική σύλληψη και ιδέα με την εκπλήρωση στόχων.

- Τη θεώρηση του νέου κτηρίου διοίκησης ως δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

- Την περιβαλλοντική προσέγγιση (δημιουργία χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, υιοθέτηση μεθόδων για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, εισαγωγή περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό, χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον κ.λπ.).

- Τη χωροθέτηση των λειτουργιών (διαμόρφωση λειτουργικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών, δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, χώρων κυκλοφορίας και στάσεων, κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσεων κτηριακού συγκροτήματος, εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α., κ.λπ.), σε ανταπόκριση με τις απαιτήσεις της Κτηριολογικής Σύστασης Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και με απεικόνιση όλων των λειτουργικών ενοτήτων (π.χ. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, χώροι συνάθροισης κοινού κ.λπ.).

- Την Τεχνική προσέγγιση (ρεαλιστικότητα προτάσεων, ευκολία υλοποίησης – εφαρμοσιμότητα της πρότασης, διάρκεια - αντοχή στο χρόνο - αειφορία της πρότασης, επιλογή καινοτόμων, ποιοτικών και με μικρό κόστος συντήρησης υλικών, υλοποιήσιμο κόστος έργου, κ.λπ.).

- Την ομαλή ένταξη του κτηριακού συγκροτήματος στο δομημένο περιβάλλον της πόλης.

- Την τεκμηρίωση των προτάσεων ως προς τη βιοκλιματική προσέγγιση της όλης πρότασης με στόχο την κατασκευή κτηρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με παθητικά και ενεργητικά συστήματα, καθώς και των βιοκλιματικών εφαρμογών στον περιβάλλοντα χώρο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

15:01

Έρευνα: Οι Γερμανοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Αύξηση 300% στις πωλήσεις

14:50

NATO - Στόλτενμπεργκ: Η Φινλανδία και η Σουηδία πλέον θα συμμετέχουν στις συζητήσεις του ΝΑΤΟ

14:49

Kaspersky: Τα σχόλια στο YouTube γίνονται νέο εργαλείο για απατεώνες κρυπτονομισμάτων

14:44

Διακήρυξη του Λουγκάνο: Οι υποστηρικτές της Ουκρανίας παρουσιάζουν τις αρχές για την ανάκαμψή της χώρας

14:40

Πλακιωτάκης: Φοράτε μάσκες στα πλοία για ένα ασφαλές καλοκαίρι

14:39

ΕΤΕπ: Οι εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο δεν επενδύουν πολύ στο κλίμα και στην Ενεργειακή απόδοση

14:36

Γεωργιάδης: Σημαντική πρόοδος της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα

14:32

Economist 2022 - Μυτιληναίος: Δεν βλέπω πρόβλημα στον εφοδιασμό της χώρας - Fukuyama: Ο πόλεμος αφορά όλη την Ευρώπη

14:31

BoE: Προειδοποιεί τους Βρετανούς για «οικονομική θύελλα» - Αυξημένο το κόστος δανεισμού στις αγορές

14:28

Economist 2022 - Τιμοσένκο: Η Ουκρανία φλέγεται - Οι Ρώσοι καταλαβαίνουν μόνο από βία

14:22

Ιράν: Βέλγος πολίτης κρατείται επί 5 μήνες με την κατηγορία της «κατασκοπείας»

14:17

Ρώσος επιχειρηματίας «συζητάει» την ενδεχόμενη συγχώνευση Nornickel - Rusal

14:13

Ανδρουλάκης στο Ευρωκοινοβούλιο: Οι πολιτικές της συντηρητικής παράταξης άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας

14:09

Πέφτει υπό των 800 μονάδων το Χρηματιστήριο, με «βαρίδι» τις τράπεζες

14:07

Ιταλία: Για το πρόγραμμα ψηφιακής μετάβασης, εμπνευστήκαμε από το ελληνικό μοντέλο

13:58

Φραγκογιάννης - Export Credit Greece: Μια σύγχρονη, ευέλικτη υπηρεσία, για τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων

13:49

Οι ευρωαγορές «παραδίνονται» στις ανησυχίες για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία

13:49

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μετσόλα: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο μεταφοράς ενέργειας

13:44

Πράσινο φως από την Κομισιόν για τα ψηφιακά έργα του ΕΣΠΑ - Οι 7 μεγάλες επενδύσεις

13:41

ΔΙΑΣ: Εκτόξευση των κερδών κατά 114% το 2021 - Αυξημένα κατά 19% τα έσοδα

13:31

Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει γιατί έχει μπερδευτεί με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου

13:30

ΤτE: Σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων τον Μάιο

13:29

Μαγιορκίνης: Σε κάθε έξαρση του κορονοϊού ακούγονται «φωνές» για τη λήψη μέτρων

13:23

Τουριστικό άνοιγμα της Σκιάθου στην τουρκική αγορά

13:23

Citi: Στα 65 δολάρια «βλέπει» το πετρέλαιο σε περίπτωσης ύφεσης και μειωμένης ζήτησης

13:22

UBS: Τον Σεπτέμβριο το «ταβάνι» του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη - Στο 9%

13:20

Ουκρανία: Συμφωνία για την πώληση σιτηρών στη Μ. Ανατολή από την φιλορωσική ηγεσία της Ζαπορίζια

13:16

Economist 2022 - Ζάεφ: Άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ

13:08

Τουρκία: Έξι εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι θα «κρίνουν» το μέλλον του Ερντογάν

12:59

Μεντβέντεφ: Το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα 300-400 δολάρια/βαρέλι αν εφαρμοστεί το πλαφόν