Το δρόμο για... ΣΔΙΤ «παίρνει» το project του νέου κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Το δρόμο για... ΣΔΙΤ «παίρνει» το project του νέου κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών
«Μπήκε» στο Ταμείο Ανάκαμψης η δράση για την προετοιμασία πρότασης υπαγωγής στο σχετικό νόμο περί Συμπράξεων Δημοσίων και Ιδιωτικού Τομέα.

Το δρόμο για την υπαγωγή του στις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα «παίρνει» σταδιακά το project του νέου κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών, υπό την έννοια ότι σταδιακά προωθούνται διεργασίες με στόχο να πάρει τη «σφραγίδα» ΣΔΙΤ.

Προ ημερών, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, αποφάσισε την ένταξη του έργου με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη - Προετοιμασία πρότασης υπαγωγής στον Ν. 3389/2005 του έργου: Χρηματοδότηση, Μελέτη, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση του κτιρίου Πρωτοδικείο Αθηνών & Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τη Γ.Γ. ΣΔΙΤ» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το εν λόγω υποέργο ανήκει στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», στον άξονα «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης», με Τίτλο Δράσης «Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης». Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 192.200 ευρώ.

Όπως είναι γνωστό, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται το έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης/ Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών». Το έργο επιδιώκει την αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δικαστικών κτιρίων, καθώς και τη βελτίωση των ελληνικών δικαστικών υποδομών. Μάλιστα, είναι ένα από τα πρώτα 19 έργα συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ με τα οποία να λειτουργεί τη νέα Μονάδα - PPF του ΤΑΙΠΕΔ (αρκετά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης).

Το έργο επιδιώκει την αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δικαστικών κτιρίων, καθώς και τη βελτίωση των ελληνικών δικαστικών υποδομών. Η αναβάθμιση μεταξύ άλλων αφορά το δικαστικό μέγαρο στην οδό Ριανκούρ που στεγάζει τα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών (Διοικητικό Εφετείο και Διοικητικό Πρωτοδικείο) και την Γενική Επιτροπεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Το έργο αφορά στην ανέγερση δικαστικού μεγάρου συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. σε οικόπεδο όμορο του Αρείου Πάγου (μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου), στο οποίο θα μετεγκατασταθούν το Πρωτοδικείο Αθηνών και η Εισαγγελία Αθηνών που σήμερα στεγάζονται σε χώρο μεταξύ Εφετείου και Ειρηνοδικείου. Η στέγαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εισαγγελίας σε ένα σύγχρονο κτήριο που να πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις απονομής Δικαιοσύνης θα οδηγήσει σε αναβάθμιση του κύρους της, διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη δικαιοδοτική διαδικασία (δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, πολίτες) και σε επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης καθώς λόγω των υφιστάμενων δομών δεν γίνεται βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων (ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών. Ταυτόχρονα, το νέο δικαστικό μέγαρο θα υποστηρίξει τις νέες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες όπως την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, την βελτίωση δεξιοτήτων και την κατάρτιση δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων κ.λπ.

Όπως είχε αναφέρει το insider, στόχος ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης του έργου μέσω ΣΔΙΤ. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2022 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης, περιγράφονται συγκεκριμένοι στόχοι, χρονοδιαγράμματα και ορόσημα. Ειδικότερα:

Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Προσαρμογή καταλόγου — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών: 4ο τρίμηνο 2022. Στόχος/ορόσημο: Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη, όπως εγκρίθηκε στον νόμο. Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών σχετικά με τα διοικητικά δικαστήρια. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νεόδμητα κτίρια πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20% χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).

Συμβάσεις: 2ο τρίμηνο 2023 - Ανάθεση συμβάσεων για κατασκευαστικά έργα που δεν θίγονται από την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Οι όροι της ανάθεσης ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΠΕΖ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20% χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).

Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων — Έναρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών: 4ο τρίμηνο 2023 - Προσαρμογή του καταλόγου των έργων σύμφωνα με τον νόμο για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έργα που αφορούν πολιτικά και ποινικά δικαστήρια τα οποία περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο κατάλογο ανακαινίσεων. Οι όροι της διαδικασίας υποβολής προσφορών ορίζουν ότι τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν πληρούν πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση (ΟΕΥΠ) η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εθνικές οδηγίες).

Έργα κατασκευής και ανακαίνισης — Ηλεκτρονική ταυτοποίηση — ολοκλήρωση: 4ο τρίμηνο 2025 - Ολοκλήρωση όλων των υπολειπόμενων νέων κτιρίων και ανακαινίσεων που θα δρομολογηθούν κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 σύμφωνα με τις ανάγκες του αναθεωρημένου δικαστικού χάρτη Ολοκλήρωση και πλήρης έναρξη διαδικτυακής λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δικαστικών κτιρίων

Επί της ουσίας το έργο (στο τεχνικό δελτίο που συνοδεύει την απόφαση αναφέρεται ως ημερομηνία λήξης έργου -σύμβασης η 01η/08/2022) περιλαμβάνει:

• τεχνική υποστήριξη από το ΤΑΙΠΕΔ για τις ενέργειες ωρίμανσης που απαιτούνται μέχρι και την ένταξη του έργου στον κατάλογο εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ και εφόσον ενταχθεί, για τις ενέργειες υποβολής αίτησης υπαγωγής και εν τέλει την υπαγωγή του έργου στον Ν.3389/2005

• υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την προετοιμασία της πρότασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3389/2005

• υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για την προετοιμασία της πρότασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3389/2005

• υπηρεσίες νομικού συμβούλου για την προετοιμασία της πρότασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.