Τι περιλαμβάνει η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στο κτήμα Τατοΐου που «μπήκε» στο Ταμείο Ανάκαμψης

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Τι περιλαμβάνει η αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στο κτήμα Τατοΐου που «μπήκε» στο Ταμείο Ανάκαμψης
Ποιο είναι το αντικείμενο της σύμβασης «Αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου» ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.

Προ ημερών μόλις, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίων, Θ. Σκυλακάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του όπως ενίσχυση λιθοδομής αποκατάσταση του δυτικού αετώματος της στέγης, τοποθέτηση ανελκυστήρα, προσθήκη ράμπας, συντήρηση ξύλινων δαπέδων, αποκατάσταση της Η/Μ εγκατάστασης, σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας κ.α.

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ποσό ύψους 14.300.000 ευρώ (τα 11.532.258 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΠΔΕ). Αποτελεί τμήμα της δράσης «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι» (ύψους 48.700.000 ευρώ), ανήκει στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση» και στον άξονα «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση».

Ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έχει τεθεί το δ’ τρίμηνο 2025.

Περιγραφή Οροσήμου/ Στόχου: «Ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι», συμπεριλαμβανομένων: i) έργων υποδομής· ii) της αποκατάστασης του ανακτόρου για να επαναχρησιμοποιηθεί ως μουσείο· iii) της επίδειξης του ανακτόρου· iv) της αποκατάστασης του κτιρίου αγροτικής χρήσης και της επαναχρησιμοποίησής του ως μουσείου· v) μουσειολογικής μελέτης για το νέο κτίριο αγροτικής χρήσης· vi) της αποκατάστασης των κήπων του ανακτόρου· vii) της συντήρησης και της αποκατάστασης των τεχνουργημάτων· viii) της καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης των τεχνουργημάτων· και ix) της ψηφιοποίησης του έντυπου αρχειακού υλικού που έχει βρεθεί».

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίου που συνοδεύει την απόφαση, το θερινό ανάκτορο του Τατοΐου είναι κτήριο λιθόκτιστο μήκους 72 μέτρων και μέγιστου πλάτους 16 μέτρων περίπου, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα (Υπόγειο, Ισόγειο, Α’ Όροφος, Σοφίτα), συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ. Αποτελείται από 2 κύριες πτέρυγες (την ανατολική και τη δυτική) και επιστεγάζεται με ξύλινη κεραμοσκεπή. Η σημερινή εικόνα του Ανακτόρου είναι προϊόν μετατροπών και τροποποιήσεων που έγιναν για πρακτικούς, αισθητικούς και λόγους εκσυγχρονισμού, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε τρεις κυρίως περιόδους (1η :1884-1913, 2η :1913-1947 και 3η: 1947-1967).

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν διακρίνονται σε επεμβάσεις αποκατάστασης στοιχείων της όψης του ανακτόρου και σε επεμβάσεις που αφορούν στο εσωτερικό του. Επίσης, περιλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του.

Ειδικότερα:

- Καθαίρεση επιχρισμάτων και δομικών στοιχείων για την επαναφορά της αρχικής του μορφής.

- Ενίσχυση λιθοδομής, εφαρμογή ενεμάτων των λιθοδομών και βαθύ αρμολόγημα για την στερέωση - επισκευή του υφιστάμενου κελύφους.

- Απομάκρυνση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και κεραμοσκεπών στεγάστρων που προστέθηκαν κατά την 2η περίοδο λειτουργίας του κτηρίου (1913-1947) στη νότια όψη και επαναφορά των μεταλλικών χυτοσιδηρών στοιχείων που προϋπήρχαν.

- Αποκατάσταση του δυτικού αετώματος της στέγης στην αρχική του μορφή.

- Διάνοιξη οπών στις τοιχοποιίες και τις πλάκες για διέλευση εγκαταστάσεων, καθαίρεση υφιστάμενων ψευδοροφών όπου απαιτείται και κατασκευή νέων για λόγους διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων. Ανακατασκευή των ψευοδοροφών της Σοφίτας.

- Νέες τοιχοποιίες για λόγους εσωτερικών διαρρυθμίσεων (χώροι υγιεινής κλπ). - Τοποθέτηση ανελκυστήρα για την κίνηση στο εσωτερικό του κτηρίου και αναβατορίου για άτομα μειωμένης κινητικότητας.

- Προσθήκη ράμπας ΑμεΑ για την κάλυψη σημειακά υψομετρικών διαφορών. - Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου υπογείου και Ανακατασκευή νέων, όμοιας μορφής όπου απαιτείται.

- Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων δαπέδων και συμπλήρωση με αντίστοιχης ποιότητας ξύλινο δάπεδο όπου απαιτηθεί.

- Εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης βλαφθέντων δομικών στοιχείων της ξύλινης στέγης. Στεγάνωση υγρομόνωση της και εφαρμογή θερμομόνωσης.

- Συντήρηση υφιστάμενων εσωτερικών κουφωμάτων, Κατασκευή νέων όπου απαιτηθεί με όμοιας μορφής με τα υφιστάμενα.

- Συντήρηση υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ίδιας μορφής.

- Επαναφορά ανοιγμάτων που τοιχίστηκαν, αποκατάσταση των ανοιγμάτων - Επαναφορά εισόδων της βόρειας όψης στις αρχικές τους θέσεις και ανακατασκευή των περίτεχνων φουρουσιών των μεταλλικών στεγάστρων.

- Εκσκαφή περιμετρικά του κτηρίου για την κατασκευή δικτύου περισυλλογής όμβριων υδάτων (drainage).

- Αντικατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης του κτηρίου για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών του:

α) Εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων και πρόβλεψη για κατασκευή συγκροτήματος στεγανού σηπτικού βόθρου στον περιβάλλοντα χώρο για τη σύνδεσή του με το δίκτυο.

β) Πρόβλεψη για όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ύδρευσης, πυρόσβεσης, πυραχνίνευσης, συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και συστημάτων ασφαλείας του κτηρίου.

γ) Εγκατάσταση εσωτερικού Φωτισμού, Ρευματοδοτών, Πινάκων Διανομής, τροφοδοτικών καλωδίων και γειώσεων, data, wifi.

δ) Εγκατάσταση κλιματισμού (συστήματα θέρμανσης - ψύξης - ύγρανσης – αερισμού) στο εσωτερικό του κτηρίου. Πρόβλεψη υπόσκαφου ορύγματος στην ανατολική του πλευρά για την τοποθέτηση μηχανημάτων κλιματισμού μόνο της αίθουσας προβολών στο Υπόγειο.

ε) Σύστημα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων νερού κλιματισμού του κτηρίου και πρόβλεψη για εγκατάσταση του ενεργειακού κέντρου, στον υπόσκαφο χώρο της υφιστάμενης θέσης της κολυμβητικής δεξαμενής στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο project περιλαμβάνονται και «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», ύψους 1.485.578,97 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκπόνηση των εξής αναγκαίων μελετών για δίκτυα υποδομών και παρεμβάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου:

1. δικτύου διανομής νερού από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ για ύδρευση κτηρίων και εγκαταστάσεων 2. δικτύου πυρόσβεσης από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ 3. αποκατάστασης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης από πηγή «Κιθάρας» 4. αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 5. δικτύου διανομής ηλεκτρικής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης 6. δικτύου τηλεπικοινωνιών 7. δικτύου και συστήματος ελέγχου/φύλαξης καθώς και περίφραξης του κεντρικού πυρήνα 8. διαμορφώσεων ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου κτηρίων και διαδρομών μεταξύ αυτών, εξωτερικού φωτισμού καθώς και στοιχείων αστικού εξοπλισμού 9. σήμανσης, στην οποία περιλαμβάνονται πινακίδες για τον προσανατολισμό των επισκεπτών, για την κυκλοφορία των οχημάτων, πληροφόρησης για τα μνημεία, το τοπίο και τις δραστηριότητες εντός του κτήματος 10. χώρων στάθμευσης στις εισόδους και συνοδά συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας. 11. ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων με διαλογή σε 5 κλάσματα στην πηγή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.