ΤΑΙΠΕΔ: Έρχονται διαγωνισμοί για τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» και την «Προστασία Δασών» - «Φουλάρει» η PPF

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ: Έρχονται διαγωνισμοί για τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» και την «Προστασία Δασών» - «Φουλάρει» η PPF
Διαδικασίες αναζήτησης εξειδικευμένων συμβούλων... αλά ΟΑΚΑ προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ και η εσωτερική Μονάδα Ωρίμασης Έργων. Ποια είναι τα δύο projects. Οι κινήσεις fast track και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε υψηλούς ρυθμούς κινείται το ΤΑΙΠΕΔ και η εσωτερική Μονάδα Ωρίμανσης Έργων (PPF) που έχει αναλάβει να προωθήσει διαγωνισμούς και μεταρρυθμίσεις, για λογαριασμό άλλων φορέων, που έχουν ενταχθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, με τρόπο άμεσο και κυρίως αποτελεσματικό.

Μετά τη διαδικασία που προ ημερών αποκάλυψε το insider.gr, για την ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, στο ΤΑΙΠΕΔ προωθούν ανάλογες διεργασίες για δύο ακόμα projects του PPF, για τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» και το «Σχέδιο Προστασίας Δασών». Το Ταμείο θα αναζητήσει και σε αυτές τις περιπτώσεις έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους που θα «τρέξουν» κεντρικά τη διαδικασία υποβοηθώντας το ΤΑΙΠΕΔ και τη μονάδα PPF.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση του Ταμείου, υπό τον κ. Πολίτη, αλλά και η μονάδα PPF, υπό τον κ. Σταμπουλίδη, κινούνται με γρήγορους ρυθμούς, πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα, ιδίως με ότι εμπλέκεται με τον δημόσιο τομέα. Μάλιστα, μέσα σε περίοδο 3 μηνών από την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής για τις συμβάσεις στρατηγικής σημασίας (Νοέμβριος 2021), όταν και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ο ορισμός του Ταμείου ως φορέα ωρίμασης, διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων 19 έργων και μεταρρυθμίσεων (2,5 δις ευρώ), στο ΤΑΙΠΕΔ ήδη έχουν προωθήσει διαγωνισμούς και διαδικασίες με ρυθμούς «fast track». Σε αυτό βοηθάει πάντως και το γεγονός ότι ο κανονισμός του Ταμείου επιτρέπει την προώθηση διεργασιών για αναζήτηση συμβούλων και ανάθεση συμβάσεων με «γρήγορα βήματα», ωστόσο, και πάλι η διοίκησή του πιστώνεται την επίσπευση των διαδικασιών και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που έλαβε από πλευράς Κυβέρνησης, Υπερταμείου (του οποίου είναι και θυγατρική) και φορέων.

Ειδικότερα, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») περιλαμβάνεται, ως γνωστόν, και το έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα». Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 100 εκατομμύρια ευρώ η οποία θα καταβληθεί από το Μηχανισμό (Ταμείο) Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility/RRF) με τη μορφή επιχορήγησης, ενώ ισόποση συμμετοχή αναμένεται να καταβληθεί από τον ιδιωτικό τομέα (η ισόποση συμμετοχή αφορά το πρόγραμμα και όχι το υπο-πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας). Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, η ριζική αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου των βιομηχανικών περιοχών και κατά συνέπεια των επιχειρήσεων, η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή η σχετική συμμετοχή των διεθνώς συναλλασσόμενων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν), καθώς και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Πρόκειται, όπως λένε στην αγορά, για τα βιομηχανικά πάρκα της νέας γενιάς, για μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στο τομείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και αγοράς. Το project περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά πάρκα. Ηδη, το ΤΑΙΠΕΔ και η Μονάδα Ωρίμασης Έργων (PPF) δίνουν μια πρώτη γενική «γεύση» για το project αυτό.

Το έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» αφορά στην παροχή οικονομικής συνδρομής – ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για:

  • την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων βιομηχανικών πάρκων νέου τύπου
  • την επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στην στρατηγική της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0
  • την μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε τεχνολογικά έξυπνα, περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα βιομηχανικά πάρκα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπεται να υποστηρίξει την προώθηση της πρωτοβουλίας του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αναμένεται επιδράσει θετικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων για τους παρακάτω τομείς παρεμβάσεων:

  • τις υποδομές για την ίδρυση νέου τύπου «έξυπνων» βιομηχανικών περιοχών (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απόκτησης γης με βάση τους περιορισμούς που θα εξειδικευθούν στην προκήρυξη του προγράμματος)
  • τις υποδομές για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • τις υποδομές ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων
  • τις υποδομές ορθής και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων και ιδίως των υγρών αποβλήτων τις υποδομές για την προαγωγή της ηλεκτροκίνησης.

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, κατόπιν αίτησής τους και σχετικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει, είναι φορείς διαχείρισης και ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών (όπως αυτοί ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση τη δράσης σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, από την προκήρυξή της έως και την αξιολόγηση και ένταξη των επιχειρηματικών σχεδίων.

Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών Πάρκων, την επέκταση υφιστάμενων Βιομηχανικών Πάρκων και την οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων υπό το πρίσμα της τήρησης των προϋποθέσεων για την «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση της μεταποιητικής δραστηριότητας και του μετασχηματισμού του ρόλου των Βιομηχανικών Περιοχών.

Αναμένεται η δημιουργία – αναβάθμιση – εξυγίανση περίπου 9 βιομηχανικών πάρκων σε όλη την ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση του Thess INTEC.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στην απασχόληση μέσω της δημιουργίας σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, και όσον αφορά στη δράση «Σχέδιο Προστασίας Δασών», αυτή έχει ως στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων αντιπυρικής προστασίας σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας, όπως αυτές έχουν υποδειχθεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές κατά το έτος 2022.

Τα δάση, με την πληθώρα οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρουν (όπως π.χ. η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, η αποτροπή πλημμυρών, η διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.ά.) είναι αναγκαία για την ευημερία όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Το έργο, πέρα από τις δράσεις που χρήζουν άμεσης υλοποίησης, όπως οι εργασίες καθαρισμών δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, περιλαμβάνει και άλλες δράσεις πιο μακρόπνοου σχεδιασμού, όπως η εκπόνηση μελετών Κατάρτισης Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας για 38 κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.