ΟΠΑΠ: Με 47,13% το Valea Foundation

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΟΠΑΠ: Με 47,13% το Valea Foundation
ΟΠΑΠ
Η απόκτηση μετοχών στην αγορά από την SAZKA Group a.s. είχε ως αποτέλεσμα το VALEA FOUNDATION να ξεπεράσει το όριο του 3% που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 3556/2007, στις 16 Δεκεμβρίου 2021. 

Το 47,13% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΠΑΠ, κατέχει εμμέσως το Valea Foundation, όπως γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ο ΟΠΑΠ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION στις 06 Ιανουαρίου 2022.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION στις 06 Ιανουαρίου 2022, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών του VALEA FOUNDATION με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2021, το VALEA FOUNDATION κατά την ημερομηνία αυτή κατείχε έμμεσα το 44,11% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη μέσω της SAZKA Group a.s. και της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited).

Από τις 12 Απριλίου 2021 και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό έφθασε ή υπερέβη το κρίσιμο όριο (16 Δεκεμβρίου 2021), το VALEA FOUNDATION αύξησε την έμμεση συμμετοχή του στον Εκδότη μέσω:

1. της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. και της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 17ης Ιουνίου 2021 και της 30ης Ιουλίου 2021 (το "Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος Χρήσης 2020"). Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος Χρήσης2020, η SAZKA Group a.s. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,22% και η SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,59%,

2. της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. και της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2021 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 και της 8 ης Νοεμβρίου 2021 (το "Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2021"). Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2021, η SAZKA Group a.s. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,03% και η SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,08%, και

3. της απόκτησης από την SAZKA Group a.s. συνολικά 7.230.500 μετοχών του Εκδότη στην αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 2,10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στον Εκδότη.

Η απόκτηση μετοχών στην αγορά από την SAZKA Group a.s. είχε ως αποτέλεσμα το VALEA FOUNDATION να ξεπεράσει το όριο του 3% που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 3556/2007, στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και της συμφωνίας για τη μεταβίβαση μετοχών από την SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited στη SAZKA Group a.s. που συνήφθη στις 6 Αυγούστου 2021 και ανακοινώθηκε στο κοινό στις 12 Αυγούστου 2021, από την οποία δεν προέκυψε οποιαδήποτε μεταβολή στο συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ήλεγχε το VALEA [Public] FOUNDATION, η αλυσίδα των επιχειρήσεων, μέσω των οποίων το VALEA FOUNDATION ασκεί έμμεσο έλεγχο των δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη στις 16 Δεκεμβρίου 2021 είναι η κάτωθι:

Το VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο· το Διοικητικό Συμβούλιο του VALEA FOUNDATION αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τον αποκλειστικό οικονομικό δικαιούχο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου του VALEA FOUNDATION στις οντότητες που ελέγχονται από αυτό. O κος Karel Komárek είναι ο αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του VALEA FOUNDATION, αλλά δεν ασκεί έλεγχο στο VALEA FOUNDATION κατά την έννοια του Ν. 3556/2007. Το VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. H Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG. H KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το σύνολο των κοινών μετοχών μέσω των οποίων ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της SAZKA Entertainment AG. H SAZKA Entertainment AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της SAZKA Group a.s. Η SAZKA Group a.s. κατέχει άμεσα το 14,15% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Περαιτέρω, η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Sazka Delta Management Ltd., ενώ το υπόλοιπο 33,3% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα από τον κο Γεώργιο Μελισσανίδη μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited. Το VALEA FOUNDATION ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Sazka Delta Management Ltd. μέσω της SAZKA Group a.s., επί τη βάσει της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. στην Sazka Delta Management Ltd. και της Συμφωνίας Μετόχων της Sazka Delta. Η Sazka Delta Management Ltd. είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Sazka Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd. (πρώην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd.), η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited (πρώην Emma Delta Hellenic Holdings Limited). Η SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited κατέχει το 32,98% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Oι άμεσοι μέτοχοι του Εκδότη είναι η SAZKA Group a.s. με ποσοστό 14,15% και η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. με ποσοστό 32,98%. Συνεπώς, δυνάμει του συντονισμού μεταξύ όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, όλες οι εν λόγω οντότητες ελέγχουν εμμέσως συνολικά το 47,13% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, ως εξής:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider