Επιχειρήσεις | Ελλάδα
23-12-2021 | 13:01

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Αύξηση 49% στον τζίρο εννεαμήνου

Newsroom
Μοιράσου το
Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Αύξηση 49% στον τζίρο εννεαμήνου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2021 ανακοίνωσε η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.742,4 χιλ. ευρώ, έναντι 6.538,6 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 49% και ο εταιρικός σε 6.490,6 χιλ. ευρώ, έναντι 4.249,4 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 52,74%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.273,6 χιλ. ευρώ, έναντι 287,8 χιλ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 754,6 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 45,9 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης .

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.504,4 χιλ. ευρώ, έναντι 534,1 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε 859,2 χιλ. ευρώ, έναντι 75,3 χιλ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.177,2 χιλ. ευρώ, έναντι 234,9 χιλ. ευρώ και για την Εταιρεία σε 711,3 χιλ. ευρώ, έναντι 273,4 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα  κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2021 :

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 16 χιλ. ευρώ ενώ σε εταιρικό επίπεδο σε κέρδη 418,6 χιλ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 60,4 χιλ. ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 453,4 χιλ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός για τον όμιλο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 1.711,6 χιλ. ευρώ ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε 897,2 χιλ. ευρώ . Ο καθαρός δανεισμός για την εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 1.191 χιλ. ευρώ ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν μηδενικός .

Κατά τη χρονική περίοδο που συντάσσεται η παρούσα , οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής μονάδας της μητρικής εταιρείας στη Ναύπακτο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη,  με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να τοποθετείται στα τέλη του πρώτου διμήνου του ερχόμενου έτους.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου και της εταιρείας κατά την επόμενη χρήση, θα διαδραματίσει η τελική στάθμιση του ενεργειακού κόστους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022,  το οποίο στην τρέχουσα περίοδο είναι σημαντικά αυξημένο . Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, που επικράτησαν από το 2020 λόγω της πανδημίας καθώς και την ενεργειακή κρίση, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

Με την προσδοκία ότι στο έτος 2022 στην Ελλάδα θα βελτιωθούν οι προοπτικές της οικονομίας, η Διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου στοχεύει στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση της παρουσίας της στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.