Επιχειρήσεις | Ελλάδα
17-12-2021 | 08:05

Στις 7 Ιανουαρίου οι προσφορές για τη μονάδα «καύσης» υγειονομικών αποβλήτων ύψους 106 εκατ. ευρώ

Στις 7 Ιανουαρίου οι προσφορές για τη μονάδα «καύσης» υγειονομικών αποβλήτων ύψους 106 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον μεγάλο διαγωνισμό συνολικού ύψους άνω των 86 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ στα 106 εκατ. ευρώ) που προωθεί ο ΕΔΣΝΑ, δηλαδή ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, για τη θερμική επεξεργασία υγειονομικών αποβλήτων.

Ειδικότερα, ενώ αρχικά η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών από τον φορέα είχε οριστεί για σήμερα Παρασκευή, 17/12/2021, τελικά η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ που συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη (14/12) αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία για την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

Πρόκειται για την ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εκσυγχρονισμό, Αναβάθμιση, Μετατροπή και Λειτουργία, κατά παραχώρηση, της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά», εκτιμώμενης αξίας 81.060.157 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., πλέον του δικαιώματος προαίρεσης μετεγκατάστασης εκτιμώμενης αξίας 5.000.014 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση της λειτουργίας της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά, που βρίσκεται στη θέση Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής του Νομού Αττικής. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται και όποια συντήρηση ή/ και αναβάθμιση απαιτηθεί κατά το χρόνο της παραχώρησης καθώς και η αναβάθμιση του αποτεφρωτήρα με προσθήκη συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης, στα πλαίσια των προσπαθειών του ΕΔΣΝΑ για στροφή προς την κυκλική οικονομία. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ίδιος ο ανάδοχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε στα μέσα Νοεμβρίου διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της εν λόγω σύμβασης παραχώρησης. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς την 1η Φεβρουαρίου 2022 λήγει η υφιστάμενη σύμβαση και η Εγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα που διαχειρίζεται με τη μέθοδο της αποτέφρωσης τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή για τις 17/12/2021.

Ωστόσο, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού έως και την ορισμένη από την διακήρυξη προθεσμία, υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:

Α) αιτήματα χορήγησης στοιχείων – εγγράφων – τεχνικών εγχειριδίων και αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που αφορούν στον αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ και στον διαγωνισμό.

Β) αιτήματα επιτόπιας επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση των εγκαταστάσεων και να λάβει γνώση των τεχνικών εγχειριδίων και άλλων απαραίτητων εγγράφων (τεχνικών στοιχείων, σχεδίων κ.λπ.) που αφορούν την Μονάδα. Επισημαίνεται ότι η επιτόπια επίσκεψη στον αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ είναι επί ποινή αποκλεισμού προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Κατά συνέπεια, ο ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να μεταφέρει τη διαδικασία για χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων, αν και υπήρχαν αιτήματα για μεγαλύτερης διάρκειας παράταση (άνω των 30 ημερών).

Όπως αναφέρονταν στη σχετική διακήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.060.157 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τρία (23) έτη και πέντε (5) μήνες. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί από τον ΕΔΣΝΑ κατά τη διάρκεια της σύμβασης η μετεγκατάσταση του Αποτεφρωτήρα σε άλλο χώρο, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποξήλωσης, μεταφοράς και επανεγκατάστασης του εξοπλισμού αποτέφρωσης στο νέο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον ΕΔΣΝΑ. Εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης είναι 5.000.014,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί από το 2002 τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) στην Ελλάδα εντός της ΟΕΔΑ Φυλής. Πρόκειται για μία μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως.

Να σημειωθεί ότι η κυρίαρχη στον τομέα της Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ΗΛΕΚΤΩΡ, του ομίλου Ελλάκτωρ, έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται μέσω της Κοινοπραξίας Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ – ΑΡΣΗ Α.Ε. τον μοναδικό στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων  στον Χ.Υ.Τ.Α Άνω Λιοσίων, που λειτουργεί από το 2002, με την ΗΛΕΚΤΩΡ να συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό 70%. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.