Επιχειρήσεις | Ελλάδα
14-12-2021 | 18:29

Πώς κατανεμήθηκαν τα ομόλογα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη δημόσια προσφορά

Newsroom
Μοιράσου το
Πώς κατανεμήθηκαν τα ομόλογα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη δημόσια προσφορά
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα 683,4 εκατ. ευρώ ανήλθε η ζήτηση από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, του «πράσινου» ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 2,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 11.515.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,30% ως εξής:

α) 203.000 Ομολογίες (67,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 380.694 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 53,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 97.000 Ομολογίες (32,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 295.290 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 32,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση). 

Παράλληλα, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

1. Ποσό έως €225 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου1 κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό (1α) – (1β). Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (1) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (2) και (3) χρήση.

Όσον αφορά στην υπό (1) ανωτέρω χρήση, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και μέσω δανεισμού ή/και μέσω εξυπηρέτησης υφιστάμενων ενδοομιλικών υποχρεώσεων, για:

(1α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

(1β) για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (1α) ανωτέρω παράγραφο.

Το (1β)είναι συνδεδεμένο με το (1α) στο μέτρο που η απόκτηση συμμετοχών, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων, αφορά εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ή/και εκμεταλλεύονται ή πρόκειται να αναπτύξουν ή/και να εκμεταλλευτούν έργα ως απαριθμούνται ενδεικτικά στο 1(α).

2. Ποσό έως €46,7 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 – 31.12.2028, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή και Θυγατρικών.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (2) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (3) χρήση.

3. Ποσό έως €20 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 - 31.12.2028, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (3) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εκδότριας - σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Λήξης του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (1) και (2) χρήση. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.