Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 16:46

Lavipharm: Αυξημένα στα 6,6 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Lavipharm: Αυξημένα στα 6,6 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αυξημένες πωλήσεις αλλά και κέρδη παρουσίασε η Lavipharm κατά το τρίτο τρίμηνο αλλά και την περίοδο του εννεαμήνου. 

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε 8,86 εκατ. ευρώ κατά το γ' τρίμηνο 2021 και 28,42 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 9,13 εκατ. ευρώ και 27,39 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,93% και αύξηση κατά 3,76% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Lavipharm ανήλθαν σε 1,66 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 6,60 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι 1,35 εκατ. ευρώ και 5,72 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT), τα οποία ανήλθαν σε 1,25 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και 5,37 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών 0,94 εκατ. ευρώ και Κερδών 4,55 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2021 μειώθηκε σε 34,77 εκατ. ευρώ από  36,73 εκατ. ευρώ την 31/12/2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την  30/09/2021 παρουσιάζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε (8.840) εκατ. ευρώ σε σχέση με (12.269) εκατ. ευρώ την 31/12/2020.

Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή της αγοράς καθώς και τη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε διεθνές επίπεδο, δεν επηρέασε  τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020  στις νέες συνθήκες, ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρίας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον, καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η εξάπλωση της νόσου δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου και αναμένεται να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί για το σύνολο του 2021. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.