Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 07:58

ΑΒΑΞ: Ανακάμπτει η Αττική Οδός - Ενισχύεται το ανεκτέλεστο

ΑΒΑΞ: Ανακάμπτει η Αττική Οδός - Ενισχύεται το ανεκτέλεστο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα επίπεδα των 1,68 δις ευρώ ανέρχεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κατασκευαστικού ομίλου ΑΒΑΞ, όπως προκύπτει από όσα ανέφερε χτες η εισηγμένη αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου 2021.

Ειδικότερα, στις 30.09.2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηλαδή το τμήμα των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατασκευαστικών έργων που δεν έχει αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως προς την παραγωγή εσόδων και εξόδων έφτανε τα 1,46 δισ. ευρώ, έναντι 650 εκατ. ευρώ στα μέσα του τρέχοντος έτους και σχεδόν 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020. Σημαντική συμβολή στην αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου στο γ’ τρίμηνο του έτους είχε η υπογραφή της σύμβασης για τη νέα Γραμμή 4 του Αττικού Μετρό. Στα ανωτέρω στοιχεία για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται συμβάσεις εκτός του κατασκευαστικού τομέα, όπως πχ το real estate και άλλες υπηρεσίες.

Στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του έτους, η ΑΒΑΞ έχει υπογράψει μικρό αριθμό νέων συμβάσεων, ενώ υπάρχουν και συμβάσεις σημαντικής αξίας προς υπογραφή στους επόμενους μήνες, έχοντας ήδη μειοδοτήσει στους σχετικούς διαγωνισμούς. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, και μη λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση έργων μετά την 30.09.2021 η οποία δεν έχει ακόμη καταγραφεί, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε 1,68 δις περίπου.

Ενδιαφέρον έχει όσα σημειώνει η εταιρεία για την πορεία των οδικών παραχωρήσεων, ιδίως της Αττική Οδού, επιβεβαιώνοντας όσα είχε πρόσφατα αναφέρει το insider περί σταδιακής αλλά σαφούς ανάκαμψης της κυκλοφορίας. Ο τομέας των παραχωρήσεων της ΑΒΑΞ σημείωσε άνοδο στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία οχημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19. Οι διελεύσεις οχημάτων στις οδικές παραχωρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο όμιλος παρουσίασαν σταδιακή ανάκαμψη όσο προχωρούσε το έτος, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2020. Στα μέσα του 2021 οι διελεύσεις οχημάτων επανήλθαν στα (προ πανδημίας covid-19) επίπεδα του 2019, ενώ στο τρίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021 καταγράφηκε μάλιστα μικρή άνοδος των διελεύσεων στο σύνολο των παραχωρήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Ειδικά στην Αττική Οδό, τον Ιούλιο του 2021 οι διελεύσεις οχημάτων έφτασαν τα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2019, ενώ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερες του 2019, παρότι η κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ακόμη υπολείπεται σημαντικά των δεδομένων του 2019. Η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 200χιλ περίπου οχήματα, έναντι περίπου 185χιλ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στο σύνολο του 2020, η μέση ημερήσια κίνηση οχημάτων είχε ανέλθει σε 180 χιλ. περίπου, ενώ το 2019 ήταν 236 χιλ. Τον Σεπτέμβριο 2021 μόνο, η μέση ημερήσια κίνηση στην Αττική Οδό έφτασε τις 260 χιλ. οχήματα.

Η επίδραση της γενικευμένης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά αποτυπώνεται στις μετακινήσεις & μεταφορές μέσα από τα αυξημένα κατά 26,5% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις οδικών υποδομών, τα οποία ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021 έναντι 17,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο κλάδος κατασκευών του γκρουπ παραδοσιακά εισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων. Μετά το Α’ εξάμηνο του 2021, ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει και στο γ’ τρίμηνο του 2021 έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2020. Το μείγμα έργων παρουσιάζει βελτίωση, ιδίως στη μητρική εταιρεία, καθώς υπάρχει πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των εργοταξίων και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το insider είχε αναφέρει ότι στην ΑΒΑΞ σχεδιάζουν κινήσεις πώλησης συμμετοχών αλλά και συμπράξεις με διεθνή σχήματα ώστε να «χτυπήσουν» μελλοντικούς διαγωνισμούς. Όπως ανέφερε χτες η εταιρεία, «οι επόμενες προκλήσεις μετά την πανδημία έχουν ήδη παρουσιαστεί και σχετίζονται με τις διεθνείς ανατιμήσεις των δομικών υλικών και τις σημαντικές αυξήσεις στα έξοδα μεταφοράς και ενέργειας. Ο όμιλος προωθεί μία σειρά από επιχειρηματικές κινήσεις προκειμένου να ενισχύσει την ταμειακή του ρευστότητα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την:

  • απο-επένδυση από χρονικά ώριμες συμβάσεις παραχώρησης / ΣΔΙΤ και μη-βασικές δραστηριότητες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία,
  • σύναψη στρατηγικών συμμαχιών κυρίως με διεθνείς ομίλους για την διεκδίκηση των επερχόμενων έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων».

Όσον αφορά στις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών στην ενέργεια, «στο εσωτερικό, το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών αντιμετωπίζεται με τις συμβατικές αναθεωρήσεις τιμών. Στο εξωτερικό δεν προβλέπονται αναθεωρήσεις τιμών, επομένως οι όποιες αυξήσεις συμπεριλαμβάνονται στο κόστος παραγωγής. Τα περισσότερα υφιστάμενα έργα του εξωτερικού του Ομίλου αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων λίγων μηνών, και δεδομένου ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, μέρος των αυξήσεων τιμών σε υλικά, όπως τσιμέντο και σίδερο έχουν ήδη αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου, και επομένως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα των επόμενων τριμήνων».

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΒΑΞ στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε €521,0 εκ καταγράφοντας αύξηση 38,7% σε σχέση με €375,7 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €196,7 εκ σημειώνοντας άνοδο 70% έναντι €115,7 εκ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2020. Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2021 για τον Όμιλο ανήλθε σε €40,2 εκ έναντι €34,5 εκ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ενώ στο γ΄ τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε €8,1 εκ για τον Όμιλο έναντι €7,8 εκ στο περυσινό τρίμηνο. Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2021 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα €3,2 εκ έναντι €8,9 εκ στο εννεάμηνο του 2020. Στο γ’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους €2,2 εκ έναντι ζημιάς €1,4 εκ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σε επίπεδο ομίλου, οι απαιτήσεις από Συμβατικά Περιουσιακά Στοιχεία (Κατασκευαστικά Συμβόλαια) ανήλθαν σε 163.210.477 ευρώ, το κονδύλι «Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις» σε 368.199.177 ευρώ, τα «Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα» σε 37.244.757 ευρώ, ο Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός & Leasing σε 97.058.028 ευρώ (τα 89,78 εκατ. ευρώ τραπεζικός) , ο Μακροπρόθεσμος Δανεισμός & Leasing σε 472.630.997 ευρώ (τα 425 εκατ. ευρώ τραπεζικός), η Καθαρή Χρηματοοικονομική Θέση (Ίδια Κεφάλαια) ανήλθε σε 97.655.756 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΑΒΑΞ: Αύξηση κατά 38,7% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο, στα 521 εκατ. ευρώ