Επιχειρήσεις | Ελλάδα
29-11-2021 | 08:06

Πότε ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του ακινήτου «πρώην Kodak» σε Noval Property - Brook Lane

Noval
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μέχρι το τέλος του 2021, η Noval Property εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της «THE GRID A.E.» το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στην περιοχή Σωρός του Αμαρουσίου.

Πρόκειται για το project που είναι γνωστό και ως «πρώην ακίνητο Kodak», συνολικής έκτασης 16 χιλιάδων τ.μ. περίπου. Η Noval αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών προκειμένου στη συνέχεια να είναι εφικτό να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη και αξιοποίησή του. Σημειώνεται ότι έχει επικυρωθεί δικαστικά η εν λόγω κατακύρωση και ότι εκκρεμεί μόνο η σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Στο εν λόγω οικόπεδο πρόκειται να αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα κτιρίων γραφείων το οποίο θα υιοθετεί τις αρχές βιωσιμότητας και βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής βαθμονόμησης. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αρχιτεκτόνων και λοιπών μελετητών μηχανικών (ενδεικτικά, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, συγκοινωνιολόγου, φωτισμού, βιοκλιματικού σχεδιασμού και πιστοποίησης).

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2021 κατακυρώθηκε δυνάμει σχετικού διαγωνισμού (πλειστηριασμός ακινήτων της Ektasis) στην εταιρεία THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital) οικόπεδο συνολικής επιφανείας περίπου 16 χιλ. τ.μ., επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στην περιοχή Σωρός του Αμαρουσίου).

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 28,605 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Στο πλαίσιο του σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εν λόγω απόκτηση, εκδόθηκε τραπεζική εγγυητική επιστολή υπέρ της THE GRID Α.Ε. ποσού ίσου με το προσφερόμενο τίμημα. Έναντι της εν λόγω εγγυητικής επιστολής (ΕΕ), η Εταιρεία παρέχει εταιρική εγγύηση έως ποσού €4.291 χιλ. υπέρ της THE GRID Α.Ε., κατ’ αναλογία της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας. Η εν λόγω ΕΕ θα επιστραφεί την ημέρα υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και καταβολής του συμφωνημένου τιμήματος από την THE GRID A.E.

Στο ενημερωτικό δελτίο της ΑΕΕΑΠ, εν όψει της ομολογιακής έκδοσης, αναφέρονταν ότι «κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας περιλαμβάνει τις κάτωθι δυνητικές επενδύσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του Green Bond Framework, το ύψος των οποίων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €316 εκατ.: α) Υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτιρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. και αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED, μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την THE GRID Α.Ε. ύψους περίπου €48,7 εκατ. (€77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, ήτοι €24,4 εκατ. (€38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στην Εταιρεία».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.