Ελλάδα
18-11-2021 | 07:57

Υπερταμείο: Προωθεί... «Sustainability & ESG» στρατηγική

Υπερταμείο: Προωθεί... «Sustainability & ESG» στρατηγική
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στρατηγική και μοντέλο… βιώσιμης ανάπτυξης που παραπέμπει στην εφαρμογή των ESG κριτηρίων φαίνεται να σχεδιάζει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E., γνωστή και ως «Υπερταμείο».

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και επιταγές της σύγχρονης εποχής αλλά και στη φιλοσοφία που διέπει την τεχνοκρατική διοικητική ομάδα της, υπό τον CEO, Γρ. Δη. Δημητριάδη, αναφορικά με την επιχειρηματική λειτουργία της κάθε εταιρείας που έχει υπό την «ομπρέλα» της, η ΕΕΣΥΠ προωθεί διαδικασία ώστε να προσλάβει Σύμβουλο Στρατηγικής για τον σχεδιασμό πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική θα συνοδεύεται από action plan και εργαλεία για το πώς η ΕΕΣΥΠ κεντρικά θα πετύχει τον προαναφερόμενο στόχο.

Ειδικότερα, προχώρησε πριν από μερικές ημέρες σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability & ESG).

Στόχος της ΕΕΣΥΠ, πέρα βέβαια από την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, είναι να ενισχυθεί μακροχρόνια η οικονομική ανάπτυξη με εξωστρεφή χαρακτήρα, αλλά και να προαχθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και δεν προκρίνει αποσπασματικές δράσεις, αλλά μια συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει και τις εσωτερικές διεργασίες των εταιρειών.

Ο Σύμβουλος για το έργο «Sustainability & ESG» αναμένεται να συνδράμει την ΕΕΣΥΠ στα ακόλουθα:

·       Την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής Sustainability & ESG, όπως και του πλαισίου παρακολούθησης και αναφοράς για την ΕΕΣΥΠ και τις εταιρείες της, με δείκτες απόδοσης (KPIs) και μετρήσιμους στόχους για τον ορίζοντα 2021-2024.

·       Ζητούμενο αυτής της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη μιας κεντρικής, ομιλικής στρατηγικής για το πώς θα ενσωματωθούν οι παράμετροι Sustainability & ESG στην επιχειρηματική λειτουργία της κάθε εταιρείας, χωρίς να αντιμετωπίζονται ως κάτι διακριτό, καθώς και η παρακολούθηση από την πλευρά της ΕΕΣΥΠ.

·       Η στρατηγική θα συνοδεύεται από action plan και εργαλεία για το πώς η ΕΕΣΥΠ κεντρικά θα πετύχει τον προαναφερόμενο στόχο.

·       H στρατηγική θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός “as if listed” mindset.

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος θα πρέπει:

• Να καταγράψει και να αξιολογήσει την κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας (baselining), και να καταγράψει/προτείνει τα προαπαιτούμενα σε επίπεδο δραστηριότητας και κλάδου.

• Να υπάρχει ανάλυση ουσιαστικότητας/σημαντικότητας (materiality assessment) των διαφόρων δραστηριοτήτων της ΕΕΣΥΠ.

• Να προτείνει δείκτες και στόχους Sustainability και ESG για την ΕΕΣΥΠ κεντρικά σαν Asset Manager και Investor αλλά και για τις θυγατρικές της.

• Να αξιολογήσει το υφιστάμενο πλάνο Sustainability και ESG και να προτείνει τις βελτιώσεις που απαιτούνται.

• Να εκπονήσει το πλαίσιο, τη μεθοδολογία και συγκεκριμένα εργαλεία για την ΕΕΣΥΠ και τις θυγατρικές της για την εφαρμογή των ανωτέρω στόχων με έμφαση στη συμμετοχή σε indexes και disclosures και στην αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων αναφορών (reporting tools).

• Να καταρτίσει action plan εφαρμογής των εργαλείων για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των στόχων και την εφαρμογή των εργαλείων. Θα εκτελέσει την εσωτερική επικοινωνία (ενδο-ομιλική) και θα εκπονήσει τη στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας, και θα συνεργαστεί με τους κατάλληλους stakeholders για την εφαρμογή της.

• Να λάβει υπόψιν στη στρατηγική τις εισηγμένες και τις μη εισηγμένες.

• Να προτείνει συγκεκριμένα quick wins, τεκμηριώνοντας το πώς θα συμβάλλουν στον απώτερο στόχο της στρατηγικής (ενσωμάτωση στην επιχειρηματική λειτουργία των εταιρειών).

• Να λάβει υπόψιν την αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα – κοινωνία πολιτών, κοινωνικές επιχειρήσεις, NGOs κ.α.

• Να λάβει υπόψιν τους βασικούς beneficiaries που ορίζονται στο όραμα της ΕΕΣΥΠ, Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία.

• Να λάβει υπόψιν εθνικά και διεθνή πλαίσια πολιτικής, π.χ. SDGs, Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, ΕΣΕΚ κ.α.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι διάρκειας 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα της ΕΕΣΥΠ με μόνη τη δήλωσή της να την επεκτείνει κατά 6 μήνες, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Συμβούλου. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την παροχή του παραπάνω έργου ανέρχεται σε €150.000, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές που θα ξεπερνούν τον ως άνω προϋπολογισμό δεν θα εξετάζονται. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 22 Νοεμβρίου 2021.

Να σημειωθεί ότι η ΕΕΣΥΠ αναζητάει φορέα με εμπειρία στην κατάρτιση στρατηγικής και δράσεων ESG στην ελληνική ή/και στη διεθνή αγορά αντίστοιχου μεγέθους ή/και για αντίστοιχους οργανισμούς (Asset Managers, Private Equity Funds, Group of Companies/Holding Companies/ Public Wealth Funds, Sovereign Wealth Funds), με τεχνική εξειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ προαπαιτείται εξειδικευμένη γνώση και στα κοινωνικά θέματα και στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην πρόταση τους σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης του έργου, τον προσδιορισμό των σημαντικών ζητημάτων, της μεθόδου εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της στρατηγικής Sustainability και ESG στην επιχειρηματική λειτουργία των εταιρειών (Case Study).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.