Ελλάδα
12-11-2021 | 10:17

ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων 1,8%, περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα - Έκτακτο μέρισμα 0,25 ευρώ/μετοχή

Newsroom
Μοιράσου το
ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων 1,8%, περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα - Έκτακτο μέρισμα 0,25 ευρώ/μετοχή
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση εσόδων κατά 1,8% εμφάνισε ο όμιλος του ΟΤΕ το τρίτο τρίμηνο του 2021, χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) σημείωσε άνοδο κατά 3,2%. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 1,8% στο Γ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 861,4 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα 789,9 εκατ. ευρώ, στηριζόμενα από την ανάκαμψη στον τουρισμό και τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή και δεδομένα στην κινητή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα της κινητής διαμορφώθηκαν στα 80,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10,8%, αντανακλώντας ορισμένες έκτακτες ευνοϊκές προσαρμογές που έγιναν στο Γ’ τρίμηνο του 2020. Εξαιρουμένων αυτών των προσαρμογών, τα έσοδα στην Ρουμανία θα είχαν μειωθεί περίπου 4%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 488,1 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 0,9% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, σχεδόν αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3,2% σε 352,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα ισχυρό περιθώριο 40,9% λόγω των θετικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 5%, στα 342 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο ανήλθε στο 43,3%, υψηλότερο κατά 60 μονάδες βάσης. Η κινητή στη Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) 10,5 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 33,5% από μια υψηλή βάση σύγκρισης.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 281,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 271 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της απομείωσης κατά 160 εκατ. ευρώ στην κινητή Ρουμανίας το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και του αντιλογισμού της πρόβλεψης 132 εκατ. ευρώ στο τρέχον τρίμηνο που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο. Έσοδα Ομίλου, EBITDA και περιθώριο EBITDA, είναι όλα υψηλότερα από πέρυσι. Tα έσοδα στην Ελλάδα ενισχύθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες και περισσότερα δεδομένα, τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή, καθώς και από την ανάκαμψη στον τουρισμό που οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στα έσοδα περιαγωγής. Στη Ρουμανία, ολοκληρώσαμε την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή και αποκτήσαμε το 100% στην κινητή, οι επιδόσεις της οποίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. “Οι ισχυρές ταμειακές μας ροές από την αρχή του έτους, μας επιτρέπουν να υλοποιούμε απρόσκοπτα, τόσο την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, όσο και τις επενδύσεις μας σε υπερσύγχρονες υποδομές, προς όφελος των πελατών μας και της χώρας».

Ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania (Σταθερή)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ολοκλήρωσε την πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”), με το τελικό τίμημα να ανέρχεται στα 295,6 εκατ. ευρώ. Μετά την πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε έκτακτη αμοιβή 174 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον ΟΤΕ του 30% της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) με τελικό τίμημα στα 58,9 εκατ. ευρώ κατόπιν των όρων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Έκτακτο μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενέκρινε την διανομή έκτακτης αμοιβής προς τους μετόχους ύψους 174 εκατ. ευρώ, με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την πώληση του ποσοστού (54%) του ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος 113,3 εκατ. ευρώ ή 0,248 ευρώ ανά μετοχή (ή 0,252068 ευρώ προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) το οποίο θα καταβληθεί στις 19 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση περίπου 60,7 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 για αγορές ιδίων μετοχών, υπό το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών 2020-2022 και συγκεκριμένα την περίοδο 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, συνολικά 7.096.041 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς 14,73 ευρώ ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 19 Ιουλίου 2021. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο ΟΤΕ κατείχε 5.048.517 ίδιες μετοχές. 

Προοπτικές

Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά του, ο ΟΤΕ παρέχει ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες, ποιότητα και αξιοπιστία στους πελάτες του, λιανικής και χονδρικής. Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTH και 5G του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μετά την άρση των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων λόγω COVID 19 και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα πετύχει ουσιαστική ανάκαμψη εσόδων και κερδοφορίας το 2021. Η σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη. Καθώς η ζήτηση για ευρύτερη πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων αυξάνεται, ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια τις επενδύσεις του σε δίκτυα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΤΕ, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για το 2021, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν ελαφρώς τα 550 εκατ. ευρώ, ενώ η Διοίκηση συνεχίζει να αναμένει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 575 εκατ. ευρώ περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 480 εκατ. ευρώ περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτη αμοιβή προς τους μετόχους 174 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί διανομή του καθαρού ποσού από την πώληση του ποσοστού που κατείχε ο ΟΤΕ στην Τelekom Romania (Σταθερή).

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΟΤΕ στη δεξιά στήλη «Σχετικά Αρχεία». 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποτελέσματα τρίτου τριμήνου

Λήψη αρχείου