ΓΑΙΑΟΣΕ: Προχωρά σε εκτίμηση της αξίας εκατοντάδων ακινήτων της

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΓΑΙΑΟΣΕ: Προχωρά σε εκτίμηση της αξίας εκατοντάδων ακινήτων της
Προωθεί διαδικασία αποτίμησης της αγοραίας και της μισθωτικής αξίας 161 ακίνητων. Γραφεία, αποθήκες, αμαξοστάσια, άλλες ή… άγνωστες χρήσεις στο μενού.

Διαδικασία για την αποτίμηση μέρους της ακίνητης περιουσίας της προωθεί η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., ο ξεχωριστός φορέας ακινήτων δηλαδή που δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, θυγατρική της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο).

Ειδικότερα, η ΓΑΙΑΟΣΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, για τον προσδιορισμό της αγοραίας και της μισθωτικής αξίας 161 ακίνητων, αναζητώντας πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακίνητων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατάθεση προσφορών θα πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 15.11.2021. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο λόγος γίνεται για ακίνητα ανά την χώρα, σε Αθήνα και Αττική, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και για εκτάσεις από 100-500 τ.μ. έως και 1.500-3.500 τ.μ., αλλά ακόμα και για εμβαδόν άνω των 37.000 τ.μ. (π.χ. στη Θεσσαλονίκη, Νότιο Τμήμα Ν.Ε.Σ.Θ., Κτίρια & περιβάλλον χώρος). Οι εκτάσεις βρίσκονται στους περισσότερους νομούς ανά την Ελλάδα.

Ανάμεσα στις χρήσεις αναφέρονται γραφεία, αποθήκες, αμαξοστάσια, υγειονομικού ενδιαφέροντος, οικίες, άλλες χρήσεις ή και… άγνωστες χρήσεις.

Διακρίνονται αρκετοί χώροι γραφείων από 200 έως και 2.000 τ.μ., πολλές αποθήκες έκτασης έως 1.500-3.000 τ.μ., αμαξοστάσια μικρού (π.χ. 300 τ.μ.) αλλά και μεγάλου εμβαδού (2.100 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη), σταθμοί, αλλά και εκτάσεις με «άλλη ή άγνωστη χρήση» έως και 2.000-3.000 τ.μ.

Ευρύτερα πάντως, η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, με ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 3.681 γεωτεμαχίων που καταλαμβάνουν έκταση 106.413 στρεμμάτων, καθώς και 4.014 κτιρίων έκτασης 380.260 τ.μ. σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίζεται 3.752 μονάδες τροχαίου υλικού, όπως αναφέρονταν και σε σχετική οικονομική κατάσταση (για το 2020) της μητρικής ΕΕΣΥΠ.

Η γενικότερη αξιοποίηση ακινήτων αφορά στα μεγάλα έργα ανάπτυξης και παραχωρήσεων ακινήτων με κατάλληλα χαρακτηριστικά και γεωγραφική θέση στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων (logistics centers), προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ακίνητα αυτά, να προσελκύσουν επενδύσεις και να συνδράμουν στο στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και γενικότερα των συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (έκτασης 588 στρεμμάτων) του οποίου η σύμβαση παραχώρησης κυρώθηκε με νόμο το 2018 από τη Βουλή, και αναμένεται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) ώστε να ακολουθήσει η θέση σε ισχύ της συμβάσεως (financial closing) και να ξεκινήσει η υλοποίηση της συμβάσεως παραχώρησης. Η ΓΑΙΑΟΣΕ υποστηρίζει το Ελληνικό Δημόσιο στη διαδικασία αυτή.

Εκτός από το παραπάνω έργο, η ΓΑΙΑΟΣΕ διαχειρίζεται αντιστοίχου μεγέθους γεωτεμάχια σε άλλες περιοχές, όπως στην Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα.

· Για το γεωτεμάχιο της Θεσσαλονίκης (πρώην στρατόπεδο Γκόνου, έκτασης 672 στρεμμάτων) εκπονήθηκε προμελέτη σκοπιμότητας για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με εναλλακτικές χρήσεις (εμπορευματικό κέντρο, εμπορευματικός σταθμός, κέντρο μεταποίησης ή συνδιασμός αυτών) να βρίσκονται εντός ζώνης ελεύθερου εμπορίου.

· To γεωτεμάχιο της Αλεξανδρούπολης, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ανήκει στη χερσαία ζώνη λιμένος, θα αξιοποιηθεί κυρίως μέσω της ιδιωτικοποίησης του λιμένα.

Για τα υπόλοιπα ακίνητα, η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί ενέργειες ωρίμανσης, κυρίως σε πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μέρους των ακινήτων της (π.χ. σιδηροδρομικά ακίνητα με εγγύτητα στο σιδηρόδρομο), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Στόχος δεν είναι μόνο η αξιοποίηση μέσω μισθώσεων, αλλά και η αύξηση της αξίας των ακινήτων μέσω άμεσων ή έμμεσων παρεμβάσεων ανακατασκευής των.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σχεδιάζει ή βρίσκεται στη διαδικασία για την ωρίμανση και άλλων ακινήτων διαφόρων τύπων, όπως:

· Ωρίμανση και αξιοποίηση των σιδηροδρομικών σταθμών Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ολοκληρώσει και υποβάλει στους αρμόδιους φορείς, φάκελο πολεοδομικής μελέτης και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

· Μικρότερου μεγέθους ακινήτων για εμπορικές χρήσεις και κατοικίες.

· Προετοιμασία των διαδικασιών μίσθωσης 10 ακινήτων προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως προκύπτει από το φάκελο ιδιωτικοποίησης της τελευταίας τα οποία συνδράμουν στη σιδηροδρομική δραστηριότητα.

· Συμφωνίες με ιδιώτες/φορείς για νέες μισθώσεις διαθέσιμων ακινήτων.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) μέσω του οποίου γίνεται η συνολική διαχείριση των πληροφοριών το οποίο ενημερώνεται διαρκώς με τις μεταβολές που συντελούνται και σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Στο σύστημα αυτό παρέχονται πληροφορίες που καλύπτουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ΟΣΕ όπως αξία γης, αξία κτισμάτων, επιφάνεια κάθε ακινήτου, στοιχεία χρήσεων γης και κτιρίων, πληροφορίες περί του Πολεοδομικού καθεστώτος, ενώ τέλος παρέχεται πλήρες φωτογραφικό υλικό των ακινήτων διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ. Το 2019 η εταιρεία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του GIS με τη μεταφορά του σε σύγχρονες υποδομές GCloud.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider