Επιχειρήσεις
05-11-2021 | 18:08

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απόφαση για έκδοση ομολογιακού έως 250 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απόφαση για έκδοση ομολογιακού έως 250 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την έκδοση κοινού, έντοκου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 250.000.000 ευρώ και διάρκειας 7 ετών αποφάσισε η γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, τη διάθεση των ομολογιών με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και η εισαγωγή αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η απόφαση ελήφθη με 324.398.602 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γ.Σ. (παρέστησαν είκοσι τέσσερις μέτοχοι, κάτοχοι 324.398.602 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 86,45% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων) εξουσιοδότησε παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους τελικούς όρους του ως άνω ομολογιακού δανείου και να προβεί σε όλες τις νομικές και υλικές ενέργειες που είναι ή θα κριθούν απαραίτητες ή σκόπιμες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δυνατότητα παροχής υπεξουσιοδότησης σε μέλη του ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την παροχή τυχόν απαραίτητων για την έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αιτήσεων, δηλώσεων και διαβεβαιώσεων επ’ ονόματι της Εταιρείας καθώς και για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών με την έκδοση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου τυχόν κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση παραμένει στην κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ως άνω ομολογιακού δανείου, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς.

Εκλογή μέλους του διοικητικού συμβουλίου

Επίσης, ως προς το θέμα «Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους»:

Αποφάσισαν, με 324.398.602 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, μετά την, κατά νόμον, ανακοίνωση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της υποβληθείσας, κατά νόμον, σε δημοσιότητα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη συνεδρίασή του, στις 12.07.2021, περί της εκλογής του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικολάου Γαλέττα του Ιωάννη, τον ορισμό του κ. Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποδίδοντας δηλαδή οριστικά προς αυτόν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το εφεξής (εντεύθεν) χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Νικολάου Γαλέττα του Ιωάννη, δηλαδή έως τις 24.05.2022, παρατεινομένης (της θητείας), σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.