Ελλάδα
01-11-2021 | 21:22

ΔΕΗ: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ – Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

ΔΕΗ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ξεκινά αύριο Τρίτη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται να εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές. Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί από 8,50 έως 9 ευρώ. 

Κατά συνέπεια, το εύρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα κυμανθεί από 1,105 δισ. ευρώ (κατ΄ ελάχιστο) έως 1,35 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η μεγάλη πλειονότητα των καθαρών εσόδων από την Συνδυασμένη Προσφορά, τα οποία υπολογίζονται στα €1.294,6 εκατομμύρια (δηλαδή το συνολικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα έκδοσης), εάν υποτεθεί ότι η τελική τιμή διάθεσης για τις Νέες Μετοχές θα ισούται με την ανώτατη τιμή εντός του Εύρους Τιμών, θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και της επιχειρηματικής στρατηγικής της. 

Αυτά τα καθαρά έσοδα, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταξύ του 2022 και του 2024 από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μέλλουσες κοινοπραξίες της για την παροχή μέρους των €5,0 δισεκατομμυρίων κεφαλαιουχικών δαπανών που έχει προϋπολογίσει για τα ακόλουθα έργα από το 2022 έως το 2024 (ποσό που δεν περιλαμβάνει το ποσό περίπου €1.0 δισεκατομμυρίου κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουμε προϋπολογίσει για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω περίοδο, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει) και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που συμπεριλαμβάνουν:

(α)    την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των €3,2 δισεκατομμυρίων που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024, 

(β)    την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των €1,7 δισεκατομμυρίων που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και 

(γ)    στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς. 

Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που περιγράφονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα διατεθούν τελικά για τους ανωτέρω σκοπούς μέσω μιας εταιρείας του Ομίλου (εκτός της ΔΕΗ), μίας κοινοπραξίας ή ενός οχήματος ειδικού σκοπού, αυτή η διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου (είτε κατά τη σύσταση είτε μέσω μεταγενέστερης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) στην εν λόγω οντότητα από τη ΔΕΗ.

Χρονοδιάγραμμα

Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου, με την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. 

Αναλυτικά:

1 Νοεμβρίου 2021 - Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

1 Νοεμβρίου 2021 - Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στον ιστότοπο του Εκδότη, των Κύριων Αναδόχων και της Αναδόχου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α..

1 Νοεμβρίου 2021 - Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη.

1 Νοεμβρίου 2021 - Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.

2 Νοεμβρίου 2021 - Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.

4 Νοεμβρίου 2021 - Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

5 Νοεμβρίου 2021 - Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη.

10 Νοεμβρίου 2021 - Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη.

12 Νοεμβρίου 2021 - Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.*

12 Νοεμβρίου 2021 - Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Εκδότη.

16 Νοεμβρίου 2021 - Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΗ: Έγκριση του Ενημερωτικού για την ΑΜΚ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Η πρόσκληση της ΔΕΗ προς το επενδυτικό κοινό

Λήψη αρχείου

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ

Λήψη αρχείου

MUST READ

ΔΕΗ: Παράθυρο για μεγαλύτερες «πράσινες» επενδύσεις ανοίγει ο αυξημένος στόχος για την ΑΜΚ