Ποια μεγάλα ΣΔΙΤ στις υποδομές διεκδικεί η Intrakat

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ποια μεγάλα ΣΔΙΤ στις υποδομές διεκδικεί η Intrakat
Ψηλά στην ατζέντα του κατασκευαστικού ομίλου οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και οι παραχωρήσεις. «Χτυπάει» διαγωνισμούς συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Αν και ο όμιλος Intrakat το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει να στρέφει το ενδιαφέρον του και σε τομείς όπως η ενέργεια, κυρίως η «πράσινη», ο τουρισμός και η διαχείριση απορριμμάτων (έργα περιβάλλοντος), εντούτοις, η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμάει ότι οι παραδοσιακές υποδομές, μαζί με τον τομέα Παραχωρήσεις-ΣΔΙΤ, θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό «στήριγμα» για τον κατασκευαστικό κλάδο. Με την Intrakat, υπό την καθοδήγηση του CEO κ. Π. Σουρέτη αλλά και την ενεργοποίηση του προέδρου του γκρουπ, Σ. Κόκκαλη, ήδη να διεκδικεί, συμμετέχοντας σε διάφορες διαγωνιστικές διαδικασίες και φάσεις, έργα ΣΔΙΤ ύψους σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ συνολικά.

Αυτά, χωρίς να υπολογίζονται και οι νέοι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ που θα έρθουν στην πορεία, ούτε η νέα διαδικασία για την παραχώρηση της Αττικής Οδού ή άλλες συμβάσεις παραχώρησης, ούτε και οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση απορριμμάτων, όπου πρόσφατα ο όμιλος έδωσε το παρών σε 3 διαγωνισμούς, 2 στην Αττική και 1 στη Θεσσαλονίκη, για κατασκευή μονάδων αποβλήτων (ΜΕΑ) συνολικού εκτιμωμένου προϋπολογισμού σχεδόν 900 εκατ. με 1 δισ. ευρώ. Με τις ΜΕΑ μαζί, το γκρουπ διεκδικεί στην παρούσα φάση ΣΔΙΤ σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επέβαλε ο COVID-19, ο τομέας Κατασκευών και Υποδομών προβλέπεται ότι στα επόμενα έτη θα έχει καταλυτικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, εκτιμά η διοίκηση της Intrakat. Η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων αποτελεί βασική προτεραιότητα και τα πεδία στα οποία θα κατευθυνθεί η παραγωγή αφορά σε επενδύσεις του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα σε υποδομές οδικών αξόνων, σε υδραυλικά έργα, σε σιδηροδρομικά έργα, σε υποδομές σχολικών συγκροτημάτων και δικαστικών μεγάρων, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε ενίσχυση βασικών οικιστικών και τουριστικών υποδομών και σε υποδομές επικοινωνιών.

«Το πρόγραμμα RRF και το νέο ΕΣΠΑ θα δώσουν στην κατασκευαστική αγορά ένα σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και σιδηροδρομικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 10 δισ. ευρώ τα οποία θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο ποιοτικά και ποσοτικά.

Παράλληλα μέσω των νέων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης θα δρομολογηθούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων που αφορούν υποδομές και περιβάλλον με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τόσο για τις Ελληνικές εταιρείες όσο και για Διεθνείς Επενδυτικούς Ομίλους», αναφέρονταν καις την οικονομική έκθεση εξαμήνου της εισηγμένης.

Να σημειωθεί ότι σταδιακά ευρύτερα ο όμιλος βρίσκεται σε μια φάση ζύμωσης και διεργασιών, με τον Σωκράτη Κόκκαλη να έχει «πάρει πάνω του» την αναδιάρθρωση της Intralot, με την Intrasoft International να αποτελεί στόχο εξαγοράς από ξένο ισχυρό ομίλο, την Intracom να διεκδικεί συμβόλαια, το «Καζίνο Πάρνηθας» (συμμετέχει ο Σ. Κόκκαλης) να οδεύει προς το Μαρούσι. Και προφανώς, η ευρύτερη κινητικότητα στο γκρουπ, που εμφανίζεται με βελτιωμένη χρηματοοικονομική εικόνα (ιδίως αν πουληθεί και ο τομέας πληροφορικής/τεχνολογίας) αλλά και στον χώρο των υποδομών, μπορούν να επηρεάσουν θετικά και τον κατασκευαστικό βραχίονα.

Η εταιρεία στα πλαίσια της δραστηριότητας έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων έχει υποβάλλει προσφορές σε έργα που δημοπρατούνται ή έχει προεπιλεχθεί στους κάτωθι διαγωνισμούς:

· «ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ – Υλοποίηση έργου φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών-ερευνητικών και λοιπών υποδομών του Δ.Π.Θ. με Σ.Δ.Ι.Τ.», του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, προϋπ. € 107,3 εκ. Η Εταιρεία έχει προεπιλεχθεί για τη συμμετοχή της στη Β΄ φάση του διαγωνισμού.

· «ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο και τη Λαμία» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, προϋπ. € 94 εκ. Η Εταιρεία έχει προεπιλεχθεί για τη συμμετοχή της στη Β΄ φάση του διαγωνισμού.

· ΦΡΑΓΜΑ ΧΑΒΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - «Υλοποίηση Φράγματος, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, προϋπ. € 85,4 εκ. Η Εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην Α΄φάση του διαγωνισμού.

· «FLYOVER - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, προϋπ. € 373,2 εκ. Η Εταιρεία έχει προεπιλεχθεί για τη συμμετοχή της στη Β΄φάση του διαγωνισμού.

· «7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Κ.Ε.Π.Π.) Περιοχής Α με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προϋπ. € 70,8 εκ. Η Εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην Α΄φάση του διαγωνισμού.

· «6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Κ.Ε.Π.Π.) Περιοχής Β με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προϋπ. € 60,7 εκ. Η Εταιρεία έχει προεπιλεχθεί για τη συμμετοχή της στη Β΄φάση του διαγωνισμού.

· «ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, προϋπ. € 251,8 εκ. Η Εταιρεία έχει προεπιλεχθεί για τη συμμετοχή της στη Β΄φάση του διαγωνισμού.

· «ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, προϋπ. € 205,9 εκ. Η Εταιρεία έχει προεπιλεχθεί για τη συμμετοχή της στη Β΄φάση του διαγωνισμού.

· «17 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.» του οποίου δημοπρατούσα αρχή είναι η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προϋπ. € 128,4 εκ. Η Εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην Α΄φάση του διαγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTRAKAT συμμετέχει σε ποσοστό 13,33% στο έργο Παραχώρησης «Ανατολική οδός Πελοποννήσου, ΚόρινθοςΤρίπολη-Καλαμάτα και τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη» και το οποίο βρίσκεται σε φάση λειτουργίας η οποία θα διαρκέσει έως το 2038.

Επίσης, συνεχίζεται για 5ο έτος η λειτουργία και η συντήρηση του έργου τηλεματικής «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου» για λογαριασμό του ΟΑΣΑ, με συνολική διάρκεια 10 έτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και βρίσκεται σε φάση πλήρους λειτουργίας το έργο ΣΔΙΤ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών» για λογαριασμό της Κ.τ.Π., προϋπολογισμού € 60,3 εκ. Διάρκεια λειτουργίας 15 έτη.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί από την εταιρεία η κατασκευή και βρίσκεται σε φάση πλήρους λειτουργίας το έργο ΣΔΙΤ «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών Φάση Β.ΙΙ» προϋπολογισμού € 20,6 εκ. Διάρκεια λειτουργίας 25 έτη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider