Τράπεζες
15-10-2021 | 11:20

doValue: Με το Frontier της ΕΤΕ ενισχύει την ηγετική της θέση με κεφάλαια υπό διαχείριση 32 δισ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
doValue: Με το Frontier της ΕΤΕ ενισχύει την ηγετική της θέση με κεφάλαια υπό διαχείριση 32 δισ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα 32 δισ. ευρώ (Gross Book Value) από 26 δισ. ευρώ στις 30/6/2021, θα αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια της doValue στην Ελλάδα η ανάθεση της τιτλοποίησης Frontier της Εθνικής Τράπεζας, ενισχύοντας την ηγετική θέση της doValue στη χώρα.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, συνδεδεμένα μέρη της Bain Capital και της Fortress θα αγοράσουν το 95% των mezzanine και junior ομολογιών, που θα εκδοθούν από ένα Όχημα Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle), το οποίο θα αποκτήσει το χαρτοφυλάκιο Frontier, ενώ η doValue Greece θα οριστεί διαχειριστής. Η τιμή για την απόκτηση της σύμβασης διαχείρισης από τη doValue ανέρχεται (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) σε περίπου 35 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τη doValue εξ ιδίων οικονομικών πόρων.

Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο περίπου 50% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά περίπου 150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18,5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12,7%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη-εξηπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή των funds υπό τη διαχείριση της Fortress στην Κοινοπραξία (σ.σ. αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece) και καθώς μέρη συνδεδεμένα με τη Fortress κατέχουν το 26,73% του μετοχικού κεφαλαίου της doValue, ορισμένες πτυχές του Project Frontier έχουν χαρακτηρισθεί ως σημαντική συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, μη συντρεχόντων λόγων εξαιρέσεώς τους ως τέτοιας. Η εν λόγω συναλλαγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου doValue για Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών, από το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue Greece, επί τη βάσει προηγούμενης έγκρισης της από το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue και θετικής γνώμης των Ανεξάρτητων Μελών του.

Η δημοσιοποίηση των σχετικών βασικών όρων και προϋποθέσεων θα ακολουθήσει, σύμφωνα με την Ιταλική Νομοθεσία (Consob Regulation 17221/2010), μέσω του πληροφοριακού εντύπου “Documento Informativo” που θα είναι διαθέσιμο στο κοινό στην έδρα της εταιρίας, στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dovalue.it υπό την ενότητα Governance / Related Parties και μέσω του μηχανισμού eMarket Storage, επισκέψιμου στην ιστοσελίδα www.emarketstorage.com.

Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, την μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα βάσει ενεργητικού, στο πλαίσιο του «Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (πρωτοβουλία «Ηρακλής)» και η ανάθεσή του έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία η doValue συμμετείχε μέσω κοινοπραξίας της με συνδεδεμένα μέρη των Bain Capital (“Bain Capital”) και Fortress Investment Group.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Η doValue, πρώην doBank S.p.A., κατέχει ηγετική θέση στη Νότια Ευρώπη στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και της παροχής υπηρεσιών real estate για τράπεζες και επενδυτές. Με παρουσία στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο η doValue έχει περισσότερα από 21 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και διαχειρίζεται κεφάλαια σχεδόν 160 δισ. ευρώ (Gross Book Value) με περισσότερους από 3.200 εργαζομένους και έναν συνδυασμό προσφερόμενων υπηρεσιών: ειδική διαχείριση NPLs, UTP, προσωρινές καθυστερήσεις (Early Arrears), ενήμερες απαιτήσεις, διαχείριση real estate, master servicing, διαχείριση data και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση πιστώσεων. Η doValue είναι εισηγμένη στο Ηλεκτρονικό Χρηματιστήριο το οποίo διαχειρίζεται η Borsa Italiana S.p. A. και συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της Altamira Asset Management και της doValue Greece, κατέγραψε το 2020 ακαθάριστα έσοδα 421 εκατ. ευρώ και ΕBITDA, πλην μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, της τάξης των 127 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.